|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – I. ФРАНКО

10 КЛАС

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

I. ФРАНКО

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Життєвий і творчий шлях І. Франка”

1. Скільки всього відомо псевдонімів та криптонімів Франка? Назвіть найвідоміші з них.

Всього 99 псевдонімів та криптонімів. Найвідоміші: Джеджалик, Живий, Кремінь, Мирон.

2.Назвіть найвизначніші збірки поезій І. Франка.

“З вершин і низин” (1887 p., поширена 1893 p.), “Зів’яле листя” (1896 p.), “Мій Ізмарагд” (1897 p.), “Із днів журби” (1900 p.). Програмова збірка “Sempertiro” (1906 p.).

3.Скільки прозових творів у творчому доробку письменника?

Проза Франка містить понад 100 оповідань, новел та десять повістей і романів.

4.Чим І. Франко збагатив українську літературу?

Збагатив українську літературу тематично і жанрово, урізноманітнив поезію такими строфічними побудовами, як терцина, секстина, октава, тріолет, сонет, використовував верлібр та стилізацію під народні думи. Створив новий образ літературного героя – борця за соціальні та національні права знедоленого народу.

Звільнив літературу від описовості, побутовізму, моралізаторства, псевдоромантики. Розвивав український класичний реалізм. Розширив коло проблем, які порушувала література.

Показав визрівання самосвідомості, людської та національної гідності представників різних соціальних верств українського суспільства.

5.Скільки творів містить найповніший покажчик творів Івана Франка?

Понад 6 тисяч назв художніх, публіцистичних творів, наукових досліджень, численних перекладів чи не з усіх літератур і мов світу, величезну кількість рецензій, статей, оглядів, відгуків на більшість загальнокультурних тем. Важко назвати когось з інших письменників світового значення, геній якого так плідно виявився б у різних сферах творчості і який би залишив по собі стільки наукових і мистецьких творів, як Іван Франко.

6.Визначте особливості побудови збірки “З вершин і низин”.

Збірка складається з семи великих розділів, які умовно можна поділити на дві нерівні частини. У перших трьох розділах – “Deprofundis”, “Профілі і маски” та “Сонети” – зібрано ліричні твори, в чотирьох останніх – “Галицькі образки”, “Із жидівських мелодій”, “Панські жарти” та “Легенди” – твори епічні.

Прологом до збірки подано “Гімн” (“Вічний революціонер”). Покладений на музику М. Лисенком у 1905 p., цей вірш став справжнім гімном українського національного відродження.

7.Розкрийте символічне звучання образу “вічного революціонера” із поезії “Гімн” (“Вічний революціонер”).

Образ “вічного революціонера” – символ вічного прагнення свободи, руху уперед, одвічного людського духу, що “тіло рве до бою, рве за поступ, щастя її полю”. Цього прагнення людини не зупинити жодним реакційним силам. “Вічний революціонер” кличе мільйони скривджених і пригноблених не миритися зі своїм рабським становищем, його голос розходиться “по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких” і дає людям наснагу, породжує в них силу й завзяття:

“Не ридать, а добувати хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі”.

8: Яка тема поеми І. Франка “Мойсей” ?

Роздуми про долю українського народу, його минуле й майбутнє, історичне призначення і місце серед інших народів.

“Основною темою поеми, – писав І. Франко, – я зробив смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом. Ця тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні”.

9.Хто винен у трагедії героїв п’єси Івана Франка “Украдене щастя”? Хто вкрав їхнє щастя?

10.Чи актуальна п’єса Івана Франка “Украдене щастя” за наших часів? Чому?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – I. ФРАНКО
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – I. ФРАНКО
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email