|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – І. КАРПЕНКО-КАРИЙ – НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

8 КЛАС

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

І. КАРПЕНКО-КАРИЙ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Національна драма. Іван Карпенко-Карий”

1. Дайте визначення драми.

Драма – літературний рід, призначений для вистави на сцені, явища життя й характери розкриваються в розмовах та діях персонажів.

2. Визначте основні особливості драматичних творів.

Єдність дії та слова; зображення персонажів через їхні вчинки, поведінку, висловлювання; відтворення подій як живого процесу; наявність ремарок; призначення для вистави на сцені; поділ тексту на дії, картини, яви; діалогічна форма.

3. Які різновиди комедії вам відомі?

Комедії можуть бути гумористичні (“Фараони” О. Коломійця) і сатиричні (“Сто тисяч” І. Карпенка-Карого). У гумористичних комедіях викриваються хиби в характерах окремих людей, внаслідок чого герої потрапляють у різні смішні ситуації. У сатиричних комедіях викриваються і засуджуються корінні пороки суспільного життя.

Критика сучасної письменникові дійсності незрівнянно глибша, ніж при гумористичному зображенні, гостріша, спрямована не на викорінення пороків (викорінити їх і не можна!), а на знищення самого ладу, який породжує такі потворні явища.

4. Дайте визначення трагедії.

5. Дайте визначення трагікомедії.

Трагікомедія – вид драматичних творів, який має ознаки як трагедії, так і комедії. Трагікомедія характеризується насамперед тим, що водночас трагічно і комічно вияскравлює одні й ті самі явища, при цьому трагічне і комічне взаємно посилюються, а співчуття автора до одного персонажа суперечить співчуттю до іншого. У давній українській літературі відома трагікомедія Феофана Прокоповичи “Володимир”.

6. Чому трагікомедію “Сто тисяч” вважають класичним взірцем українського “театру корифеїв” ?

7. Яку мову називають “макаронічною” ?

Макаронічна мова – мова, дуже засмічена іншомовними словами або словами. зміненими на зразок іншомовних.,

8. Яка риса характеру Калитки провокує події, що стали зав’язкою п’єси?

9. Порівняйте життєві позиції Калитки і Копача.

10. Які позитивні риси характеру втрачає Калитка у погоні за грішми?

11. Визначте характер конфлікту п’єси.

У п’єсі основний конфлікт між ідеєю духовності як основи людського життя та жадоби до грошей як причини руйнування та деградації особистості.

12. Який сміх у творі І. Карпенка-Карого “Сто тисяч”, на вашу думку: гумористичний чи сатиричний?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – І. КАРПЕНКО-КАРИЙ – НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – І. КАРПЕНКО-КАРИЙ – НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email