|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ, А. ЛОТОЦЬКИЙ, О. СЕНАТОВИЧ

5 КЛАС

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ, А. ЛОТОЦЬКИЙ, О. СЕНАТОВИЧ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді”

1.Хто з українських письменників здійснив переказ літопису “Повість минулих літ” українською мовою?

2.Хто був автором “Повісті минулих літ” ?

3.Що нам відомо про Нестора?

Нестор народився десь поміж 1040 і 1056 роками, походив, мабуть, із багатої родини, був освічений, володів іноземними мовами. Сімнадцятилітнім його прийняли до Печорського монастиря, де він і писав свій труд.

4.Чому літописи одночасно є як історичними документами, так і художніми творами?

Історичними – тому що в літописах автори записували відомості про події минулого, а також ті, сучасниками яких були самі. Художніми творами літописи є тому, що вони містять чимало легенд, переказів, а сучасні авторові події описуються емоційно, образно, із застосуванням художніх засобів.

5.Що ви дізналися з літопису про заснування Києва?

6.Чому Святослава поважали й боялися?

7.Чому князя Ярослава прозвали в народі Мудрим?

8.Скільки редакцій мала “Повість минулих літ” ?

Вважають, що три редакції (варіанти). Першу було закінчено у 1113 році, її створив літописець-чернець Нестор. Цього варіанта не знайдено, але він згадується в інших редакціях твору. У 1116 році закінчено другу редакцію “Повісті минулих літ”, автором якої був ігумен Видубицького монастиря Сильвестр.

У 1118 році ще один варіант “Повісті…” написав невідомий літописець.

9.У чому виявлявся патріотизм автора літопису?

10. Про яких історичних осіб ми дізнаємося з літопису?

11. Як називаються перші рукописні книги?

Літописи. Це книги, написані за роками, які розповідають про певні події минулих часів.

12. Що ти знаєш про “Повість минулих літ” ?

Це найдавніша з відомих рукописних книг. Її автором вважають Нестора-Літописця з Києва. На жаль, первісний варіант цієї книги не зберігся.

13. Якою розповіддю починається “Повість минулих літ” ?

14. Що відомо про автора “Повісті…” Нестора-Літописця?

15. Чи викладені у “Повісті…” власні думки та погляди Нестора про ті події, які він описує?

Так. Нестор не просто зібрав, описавши, минулі історичні події, але й дав їм власну оцінку, яка майстерно втілена у художніх описах, цікавих оповідях, фантастичних елементах, доцільно підібраних прислів’ях та приказках.

16. Що заважало князю Олегу повірити у пророцтво волхвів?

17. Як закінчилося життя князя Олега?

18. Чи міг князь завершити своє життя не так, як йому напророкували?

19. Які нововведення відбулися за часів князювання Володимира?

Найголовніше, що зробив князь, – це хрещення Київської Русі. Також було збудовано багато церков та храмів. З’явилися перші карбовані монети, на яких був зображений тризуб.

20. Що тобі відомо про письменника Олександра Олеся?

Справжнє прізвище цього поета – Олександр Іванович Кандиба. Народився пін на Сумщині 1878 року. За фахом ветеринарний лікар.

У 1919 р. вимушений був емігрувати за кордон, хоча завади сумував за рідною країною.

21. Які нові слова і поняття ти запам’ятав, прочитавши твір Олександра Олеся “Княжа Україна”?

Волос – бог скотарства, торгівлі.

Смарагдовий – яскраво-зелений колір.

Тур – вимерлий дикий бик.

Тризна – завершальна частина поховального обряду стародавніх слов’ян. Рюрик – представник давнього князівського роду.

Ватра – вогнище, багаття.

22.Що ти знаєш про княгиню Ольгу?

23.Чому князя Ярослава назвали Мудрим?

24.Що ти знаєш про часи князювання Ярослава Мудрого?

Ярослав Мудрий прославився своєю мудрою, продуманою політикою. Він князював 35 років. За цей час він зміцнив державу, дбав про єдність країни та її культурний розвиток.

Збудував Софіївський собор, церкву св. Ірини (яка до нашого часу не збереглася).

25.Що таке драматичний твір (п ‘єса)?

Це художній твір, написаний для сценічної постановки в театрі. Він складається з діалогів, полілогів і ремарок.

26.Що таке ремарка?

Ремарка – короткі пояснення автора у драматичному творі про час, місце дії, зовнішність дійових осіб, їхню поведінку.

21.Як ти дізнаєшся про велику силу Микити? (Казка “Микита Кожум’яка” Олександра Олеся.)

28.Вибери найсуттєвіші риси характеру дужого Микити Кожум’яки.

Сміливий, гордий, добрий, сильний, справедливий.

29.Знайди у творі Олександра Олеся ремарки. Як вони допомагають схарактеризувати Микиту?

30.Що таке сюжет твору?

Сюжет – це основна подія чи кілька подій, про які розповідається у творі.

31.Назви сюжетні елементи.

Це зачин (зав’язка) – початок оповіді у творі; розвиток дії (основна частина) – поступове розгортання подій; кульмінація – момент найвищого напруження подій; розв’язка (кінцівка) – завершення подій.

32.Яку легенду взято автором твору “Михайло-семиліток” А. Лотоцьким за основу твору?

За основу твору взято легенду з давніх українських часів про Михайлика, князевого сина, який захищав місто Київ від хана Батия.

33.Чому більшість громадян вирішують віддати малого Михайлика ворогам?

34.А ти віддав би ні в чому не винного хлопчика ворогам?

35.Яким ти уявляєш Дмитрика? Намалюй його. (Твір О. Сенатович “Малий Віз”).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ, А. ЛОТОЦЬКИЙ, О. СЕНАТОВИЧ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ, А. ЛОТОЦЬКИЙ, О. СЕНАТОВИЧ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email