|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК

9 КЛАС

УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До творчості П. Куліша, Марка Вовчка

1.Що вам відомо про поетичний доробок П. Куліша?

Пантелеймон Куліш – автор п’яти поетичних збірок і десяти поем: “Україна”, “Маруся Богуславка”, “Сторчакі Сторчачиха”, “Кумейки”, “Грицько Сковорода”. “Дон Жуан”, “Магомет і Хадиза”, “Солониця”, “Куліш у пеклі”, “Настуся”, “Великі проводи”, а також великої кількості перекладів, балад, дум, байок.

2.Яка із збірок Куліша вважається найкращою? Твори якої тематики до неї вхо дять?

Першу і найкращу поетичну збірку Куліша – “Досвітки” (1862 р.) склали переважно вірші та поеми про минуле України, про визвольну боротьбу народу проти іноземних поневолювачів (поеми “Кумейки”, “Солониця”), До історичного минулого, уславлення старовини, народних героїв поет звертається і в ліричних поезіях збірки “Досвітки”. У віршах звучать оптимістичні мотиви, віра у краше майбутнє України, любов до рідного народу, його мови (“Заспів”).

3.Як називалася друга збірка поета? Коли вона побачила світ?

Друга збірка – “Хуторна поезія” вийшла аж через двадцять років (1882 p.).

4.Назвіть основні теми творчості П. Куліша.

Тематика поетичної творчості П. Куліша багатогранна. Це відображення образу України (“Україна”, “Святиня”, “Стою один”, “Народна слава”), роль поета і поезії в житті народу (“Слово правди”, “Соловейко”, “Три поети”, “До кобзи”), рідне материнське слово і шана Шевченкові (“Рідне слово”, “Молитва Боянові”. “До Тарасівців”, “До Шевченка”, “Ода з Тарасової гори”), інтимна лірика.

5.За що П. Куліш картає свій народ у поезії “До рідного народу” ? Свідченням чого є гнівний викривальний монолог?

6.Які рядки поезії “До рідного народу” передають основну думку твору?

“Єдиний скарб у тебе – рідна мова… Вона твого життя міцна основа, ревніша над усі скарби й багатства”.

7.Яким перед вами постав ліричний герой твору “Троє схотінок”?

Духовно багата особистість, аристократ духу, дбає про своє духовне зростання, не визнає дешевої слави, живе в гармонії з собою, здатний на високі почуття.

8.Який факт із життя письменника став поштовхом до написання роману “Чорна рада”?

Пантелеймон Куліш захоплювався романами В. Скотта і під їхнім впливом у нього народився задум написати історичний роман на українському грунті.

9.Скільки часу Куліш працював над твором?

Працював П. Куліш над романом упродовж 14 років.

10.Які історичні події лягли в основу роману?

11.Яких проблем автор торкається у творі?

12.Яка думка склалася у вас про характер Марії Олександрівни? Які чинники впливали на його формування?

13.В якому ключі написане оповідання “Максим Гримач” ?

У романтичному.

14.Знайдіть в оповіданні “Максим Гримач” ознаки романтизму.

Події часто відбуваються в нічну пору на тлі неймовірних пейзажів; герої твору – носії сильних характерів.

15.Які проблеми порушено в оповіданні “Максим Гримач”?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email