|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. ТИЧИНА – ЕСТЕТИЧHE НОВАТОРСТВО ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

11 КЛАС

ЕСТЕТИЧHE НОВАТОРСТВО ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

П. ТИЧИНА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Злети і падіння Тичини, зумовлені часом”

1. Яка збірка П. Тичини принесла йому славу геніального поета?

Після виходу в світ дебютної збірки поезій П. Тичини “Сонячні кларнети” його почали називати князем поетів. Книга вразила сучасників письменника незвичайним небесним звучанням, неповторною ритмікою і оригінальною образністю. Кожен рядок збірки стверджував, що в українську літературу прийшов геніальний поет.

Рання творчість Тичини – унікальне явище в історії національної культури.

2.У чому виявилося новаторство збірки поезій П. Тичини “Сонячні кларнети”?

У”Сонячних кларнетах” органічно поєднано досвід новітніх європейських поетичних шкіл, насамперед символізму та імпресіонізму, з традиціями українського фольклору й стилями національного художнього мислення. Помітна і своєрідність символізму Тичини, який виявляється в постійному тяжінні до різноманітних видів “променистої”, особливо згущеної в смисловому розумінні символіки.

3.Розкрийте символіку образу сонячних кларнетів.

Образ сонячних кларнетів є символом і вічно юної природи, і втіленням прагнень до всього сонячного, радісного. Поет висловлює мрію про щасливе життя. Його не полишала віра в прекрасне й світле навіть тоді, коли він бачив людське нещастя.

4.Про яку книгу П. Тичини С. Тельнюк сказав, що “це книга про страшний і криви вий час” ? Яке завдання ставив перед собою письменник, коли писав її?

Про цикл віршів у прозі “Замість сонетів і октав”. Дослідники творчості П. Ти чини вважають, що ця збірка – викладена в художній формі історія України 1918-1920 років. Одне з провідних завдань, яке ставив перед собою П. Тичина, – показати наслідки кривавої війни для суспільства і для окремої людини.

Присвячена вона Григорію Сковороді. І зовсім не випадково: головне спрямування збірки – осмислити суть буття в нових умовах, порівняти його з вимріяним, з бажаним, якого хотів поет для себе і для народу.

5.Що засвідчила збірка “Плуг” ?

Збірка “Плуг” принесла Тичині славу натхненного співця “краси нового дня” Вона засвідчила, що П. Тичина зрозумів неминучість нової доби і схилився перед нею, упокорився перед нелюдською, непоборною силою революції. Проте поряд із вітанням новій владі у збірці багато творів, які відбивають тодішній стан душі поета, його розгубленість і страх: “І Бєлий, і Блок”, “26-ІІ (на день Шевченка)”.

6.Чому поет не відгукнувся на літературне відродження 60-х років?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. ТИЧИНА – ЕСТЕТИЧHE НОВАТОРСТВО ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. ТИЧИНА – ЕСТЕТИЧHE НОВАТОРСТВО ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email