|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Т. А. ГОФМАН, ДЖ. БАЙРОН, Г. ГЕЙНЕ, А. МІЦКЕВИЧ

9 клас

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РОМАНТИЗМУ

Е. Т. А. ГОФМАН, ДЖ. БАЙРОН, Г. ГЕЙНЕ, А. МІЦКЕВИЧ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Із літератури романтизму”

1. Визначте передумови виникнення романтизму.

Філософ Карл Маркс сказав: “Романтизм – це своєрідна реакція на Французьку революцію”. Представники мистецтва стали свідками грандіозних історичних подій, що кардинально змінили життя Європи. Революційні гасла: Свобода, Рівність та Братерство захопили багатьох. Але новий суспільний порядок залишався далекий від ідеалів того суспільства, що передрікали філософи XVIII ст.

Настало розчарування. Воно стало передумовою виникнення романтизму.

2. Які завдання ставили перед собою романтики?

Головним завданням романтизму було відтворення внутрішнього світу, душевних переживань людини. Потрібно було показати парадокс внутрішнього життя, його ірраціональність. Ось чому романтики широко використовували фантастику і містику.

3. Які особливості мав романтизм у різних країнах?

4. На яку добу орієнтувався романтизм?

Слово “романтизм” указує на зв’язок із середніми віками, коли в літературі був популярний жанр рицарського роману. Головні особливості цього жанру – фантастичність, зображення високого, ідеального кохання, лицарських подвигів, добрих і злих чарівників, казкового пейзажу.

5. Які ознаки романтичного твору?

У романтичному творі немає дистанції між героєм і автором; автор не засуджує героя, навіть якщо щиро зображує його духовне падіння, із сюжету зрозуміло, що герой не винний – винні обставини, що склалися. Сюжет такого твору, як правило, романтичний. У романтиків особливе ставлення до природи, їм до душі бурі, грози, катаклізми.

6. Дайте характеристику романтичного героя.

7. Назвіть характерні ознаки романтизму.

8. Чим романтизм відрізняється від попередніх літературних напрямів – класицизму та сентименталізму?

Класицизм з його суворими правилами все в житті чітко розмежовував: погане – добре, чорне – біле. У романтизмі немає такої чіткості, у ньому існують відтінки, напівтони. Класицизм – це система, а романтизм – ні. Що стосується сентименталізму, він відображає внутрішнє життя людини в гармонії з навколишнім світом.

А романтизм протиставляє внутрішньому світові цю гармонію.

9. Визначте одну з головних особливостей романтизму.

Особливістю романтичного мистецтва є перевага в ньому суб’єктивно-ліричного моменту. Зображення переживань героя, ставлення героя до життя для романтика важливіше, за зображення самого життя. З усіх видів мистецтва романтики віддавали перевагу насамперед музиці, оскільки через неї багатогранніше та повніше можна виявити внутрішній світ людини.

10. Назвіть найвидатніших представників напряму.

До теми “Е. Т. А. Гофман, Дж. Байрон, Г. Гейне, А. Міцкевич”

1. На які дві категорії поділяються герої Гофмана?

Герої Гофмана поділяються на дві категорії: на щасливих обивателів, задоволених собою та своїм існуванням, які слухняно грають свої безглузді ролі – філістерів, і на мрійників, ентузіастів, людей “не від світу цього”. Життя, як правило, вселяє в них жах, тому вони втікають у свій внутрішній світ, але й там не знаходять спокою.

2. Чи можна назвати романтичним героєм Бальтазара, героя казки Гофмана “Малюк Цахес на прізвисько Циннобер” ?

Балтазар вступає в поєдинок із злодієм, перевертнем, який краде все, що потрапляє йому на очі. Він вступає в конфлікт з суспільством, яке захоплюється Цахесом. Студент змушений боротися проти потвори, рятуючи своє щастя.

Тому він і є романтичним героєм.

3. Якими виявилися наслідки “освіти” в князівстві Керепес?

Колись заходами князя Пафнутія Великого у вигаданому князівстві Керепес було запроваджено “освіту”. Через роки можна вже побачити плоди “освіти”: у місцевому університеті пояснюють природу за допомогою фізичних дослідів, роблять дивовижні відкриття на зразок: “темнота походить від нестачі світла”. Серед молоді поширене чинопочитания, прагнення зробити службову кар’єру та збагатитися.

Освітою керує колишній лакей, який спромігся стати міністром.

4. Визначте основний конфлікт твору Гофмана.

5. До якого періоду належать вірші, що увійшли в збірку поезій Г. Гейне “Книга пісень” ?

6. Які факти біографії поета лягли в основу збірки?

7. Чому ліричний герой збірки поезій Гейне – романтичний?

Ліричний герой тікає від дійсності у свій внутрішній світ, у світ мрій, фантазій та снів. Він самотній, його не визнає суспільство, в якому герой живе, ним володіють сильні пристрасті, кохання набуває ознак фатального.

8. Який новий жанр ліричного твору ввів у ліричну поезію Байрон?

9. Визначте характерні риси байронічного героя.

Гостре сприйняття недосконалості навколишнього світу; благородство душі; глибина і сила почуття; підкреслене почуття вищості, зневага до людей; самотність.

10. Назвіть загальні особливості лірики Байрона.

Яскраво виражене суб’єктивне (особисте) начало, автобіографічна канва творів або опосередкована розповідь про себе, страдницька душа ліричного героя. Джерело страждань ліричного героя – недосконалість життя.

11. Що стало сюжетною основою поеми Байрона “Мазепа”.

12. Визначте провідний мотив збірки Міцкевича “Кримські сонети”.

13. Які риси романтизму можна помітити в поезії А. Міцкевича?

Волелюбні настрої, боротьба за утвердження національного мистецтва, інтерес до життя народу тісно переплітається з інтересом до минулого своєї країни, фантастика в баладах набула реального сенсу, кохання у баладника Міцкевича – це не тільки радість, але й насамперед страждання: такою є природа цього почуття.

14. На які композиційні частини поділяється драматична поема Міцкевича “Дзяди”?

Віленсько-ковенські “Дзяди” і дрезденські “Дзяди”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Т. А. ГОФМАН, ДЖ. БАЙРОН, Г. ГЕЙНЕ, А. МІЦКЕВИЧ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Т. А. ГОФМАН, ДЖ. БАЙРОН, Г. ГЕЙНЕ, А. МІЦКЕВИЧ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email