|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ВОЛЬТЕР, Й. В. ГЕТЕ, Ф. ШІЛЛЕР – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО

9 клас

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО

ВОЛЬТЕР, Й. В. ГЕТЕ, Ф. ШІЛЛЕР

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Просвітництво як ідейний рух і літературна епоха”

1. Дайте визначення епохи Просвітництва.

Епоха Просвітництва, яка прийшла на зміну епосі Відродження,- одна із видатних сторінок в історії західноєвропейської культури. Просвітництво – ідейна течія, що грунтувалася на переконанні у вирішальній ролі розуму і науки в пізнанні “природного порядку” для людини і суспільства.

2. Яке століття називають епохою Просвітництва?

3. Де зародилося Просвітництво?

4. Який період називають віком Просвіти?

5. Визначте основу ідеології Просвітництва.

Основа ідеології Просвітництва – віра у перетворювальну силу людського розуму й освіти.

6. Яка ідея у добу Просвітництва була однією з провідних?

7. Які завдання діячі епохи покладали на літературу?

Художню літературу вона вважали важливим засобом пропаганди просвітницьких ідей.

8. Назвіть представників доби Просвітництва.

Дж. Свіфт, Д. Дефо, Дж. Аддісон – Англія; Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Бомарше, Дідро – Франція; Лессінг, Гете, Шіллер – Німеччина; Д. Фонвізін, О. Радищев, поети-декабристи – Росія; Г. Сковорода – Україна.

9. Що просвітники вважали причиною людських нещасть?

Невігластво, релігійний фанатизм, феодально-абсолютистські порядки, відсутність політичних свобод і рівності громадян.

10.Кого письменники-просвітники, представники просвітницького реалізму, зробили героями своїх творів?

На першому плані творів письменників-просвітників були герої з демократичного середовища. У творах показана їхня боротьба за існування, за визнання в суспільстві, за утвердження почуття гідності.

11.Кого в добу Просвітництва називали енциклопедистами?

Енциклопедистами називали осіб, які входили до складу колективу авторів

Французької “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел” (1751 – 1780), опублікованої в 35 томах.

12.Які жанри розвивалися в добу Просвітництва, які виникли нові?

13.Яке значення мала доба Просвітництва для розвитку літератури і суспільства?

У добу Просвітництва її діячі піднесли естетичні цінності, демократизували літературу, зробивши мистецтво слова доступним широким верствам суспільства. Просвітництво можна назвати революційною добою не лише за соціально-економічні та політичні перетворення, а й за перетворення у сфері духовної культури. Завдяки творчості вчених, філософів-просвітителів, письменників та діячів мистецтва людство отримало принципово нові підходи до розуміння філософських, етичних і естетичних проблем, які не втратили своєї актуальності й сьогодні.

14.Дайте визначення сентименталізму.

Сентименталізм – напрям (течія) в літературі і мистецтві другої половини XVIII ст., позначений підвищеним інтересом до людського почуття, емоційного сприйняття оточуючого світу. Сентименталісти мали нове бачення особистості людини. Для них було важливим, у якій мірі людина здатна на великі, відверті й глибокі переживання.

Персонажем сентименталізму була проста, незнатна людина; пейзаж набуває емоційної характеристики.

До теми “Вольтер, Й. В. Гете, Ф. Шіллер”

1. Яку головну ідею Просвітництва розвиває Вольтер у повісті “Простак” ?

2. Дайте визначення “природної людини”.

Це людина, якій немає місця в суспільстві, до краю спотвореному “законом умовним”. Головні риси “природної людини” – здоровий глузд і відвертість. Така людина вступає в конфлікт із суспільством, яке вважає героя дивним і навіть небезпечним.

3. Дайте визначення філософської повісті – нового жанру літератури Просвітництва. Філософська повість – середній за обсягом епічний прозовий твір, що характеризується однолінійним сюжетом, головними героями якого є не люди, а філософські ідеї; логіка розвитку подій у ньому зумовлена не логікою людських вчинків, а логікою філософської полеміки.

4. Визначте головні мотиви повісті “Простак”.

5. Який головний конфлікт повісті “Простак” ?

6. Визначте жанр твору Й. В. Гете “Фауст”.

7. Назвіть ознаки філософської трагедії?

Гострий та непримиренний конфлікт через неможливість розв’язати суперечності між головним героєм та оточенням. Герой не розв’язує конфлікт, а лише поглиблює і загострює його.

8. Які проблеми зазвичай вирішуються у філософській трагедії?

Проблема ролі людини на землі, сенсу буття; пошук законів, що визначають розвиток суспільства та природи.

9. Які думки стосовно людини звучать у “Пролозі на небі” трагедії “Фауст” ?

Бог і Диявол сперечаються про цінності, які визначають людське єство, сенс людського життя. Зміст духовних прагнень людини. Диявол стверджує, що людина слабка та грішна істота, піддається спокусам.

Бог вірить в людину, вважає її “божественним створінням”.

10.У чому вбачає сенс життя Фауст наприкінці твору?

11.Які ідеї доби Просвітництва втілено в народній драмі Шіллера “Вільгельм Телль”? Ідеї рівності австрійців і швейцарців, природного права на самовизначенняі державну самостійність швейцарців; ідея неприпустимості порушення природних прав людини. Наприклад, Геслер не мав права наказувати Теллю збивати яблуко з голови сина. Чітко звучить у творі й ідея гуманності та особистої свободи кожної людини.

12.Яка ідея драми Шіллера?

13.Визначте драматичний конфлікт народної драми.

Непримиренний конфлікт вільнолюбства і тиранії, природних прав і несправедливих суспільних законів, вільної особистості і тиранічної влади.

14.Чому Шіллер назвав свою драму народною?

Письменник ввів у сценічну дію велику кількість персонажів – представників народу (47, з них 36 – селяни та представники інших незаможних прошарків населення трьох швейцарських кантонів), народною є також ідея твору.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ВОЛЬТЕР, Й. В. ГЕТЕ, Ф. ШІЛЛЕР – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ВОЛЬТЕР, Й. В. ГЕТЕ, Ф. ШІЛЛЕР – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email