|  | 

КОПИСТЕНСЬКИЙ ЗАХАРІЯ

КОПИСТЕНСЬКИЙ ЗАХАРІЯ (бл. 1585 (за Б. Струмінським), Перемишль, тепер Польща – 21.03.1627, Київ) – письменник – полеміст, громадсько-культурний і церковний діяч.

Народився в сім’ї православного священика, навчався у Львівській братській школі. У 1612 – 1614 рр. – архімандрит Києво-Печерської лаври. На цій посаді виступав за зміцнення автономії Лаври, створив “шпиталь для малоімуших”, розвинув книго друкування.

Був редактором і перекладачем низки лаврських видань, зокрема автором теологічної морально-дидактичної передмови до “Часослова” (1616), а також “Бесіди св. Іоана Золотоустого на 14 посилань св. Апостола Павла” (1623), що складається з двох частин: 1) церковно-богословської; 2) історико-філософської, у якій автор прагне збагнути загадку безсмертя людського духу. Ймовірно, 3. Копистенський – автор антипротестантської “Книги про віру”, виданої під псевдонімом Азарії (1619, 1620 – 1621).

Йому належать і “Казаннє на чесном погребі… Єлисея Плетенецького” (1625) та “Олімпія, або казання на рокову пам’ять Єлисея Плетенецького” (1625).

Основна літературна праця З. Копистенського – полемічний трактат “Палінодія, або Книга оборони кафолічної святої апостольської східної церкви, і святих патріархів, і про греків, і про руських християн” (1619 – 1622), що є відповіддю на книгу уніатського архімандрита Льва Кревзи “Оборона церковної єдності” (Вільно, 1617, польською мовою). Назва твору має кілька перекладів – тлумачень, зокрема “Пісня у відповідь ворогові”. Автор виступає на захист православної віри як єдино можливою способу обстоювання національної окремішності в контексті національно-політичних проблем кінця XVI ст., доводить рівність усіх єпископів грецької і римської церкви. Водночас З. Копистенський постає істориком церкви з глибокою й виваженою науковою богословською думкою.

Автор – патріот свого “славного й благословенного народу, россох”, він захоплено пише про запорозьке військо, що бореться проти турецько-татарських нападів, виступає за єдність слов’янських народів. Високо оцінює патріотичну, громадсько-культурну діяльність Костянтина Острозького. “Палінодія…” написана на основі численних історичних, літературних і фольклорних джерел, мова образна та афористична.

Літ.: Голубев С. Киевский митрополит П. Могила и его сподвижники. К., 1883; Завитневич В. Палинодия Захарии Копистенского и ее место в истории западно-русской полемики XVI – XVII вв. Варшава, 1883; Сушко О. Причинки до студій над текстом Палінодії // ЗНТШ, 1903.

Т. 54.

Г. Усатенко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: КОПИСТЕНСЬКИЙ ЗАХАРІЯ
КОПИСТЕНСЬКИЙ ЗАХАРІЯ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email