|  | 

(КР) Контрольна робота з теми “Роман ранньомодерністської доби”

УСІ УРОКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10 КЛАС

ІI семестр

3. РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ

УРОК № 68

Тема. (КР) Контрольна робота з теми “Роман ранньомодерністської доби”

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю та корекції; поглибити знання з теми й систематизувати їх; розвивати пам’ять, зв’язне писемне мовлення, уміння характеризувати літературознавчі поняття, образи, висловлювати про них власну думку, проводити аналогії; виховувати любов до літератури, мистецтва, прагнення до самовдосконалення, естетичні смаки.

Оснащення: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

III. Контроль і корекція знань, умінь та навичок

1. Інструктування перед виконанням тестових завдань

2. Написання контрольної роботи

Варіант І

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Про кого з героїв твору Е. Золя “Кар’єра Ругонів” ідеться в рядках: “Це була просто душа. Але благородна, що зупинилася на порозі храму, схилившись перед свічками, які здалеку здавалися їй зорями”?

А) Сільвера;

Б) М’єтту;

В) Паскаля;

Г) Антуана.

2. Події, описані Е. Золя в романі “Кар’єра ругонів”, відбуваються в:

А) Парижі;

Б) Руані;

В) Плассані;

Г) Марселі?

3. Лорд Генрі з роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” намагається вплинути на головного героя для того, щоб:

А) розвинути в ньому почуття прекрасного;

Б) удосконалити внутрішній світ юнака;

В) передати свій досвід, виховати послідовника;

Г) утілити на практиці власні ідеї, поставити “експеримент”.

4. Продовжте речення: “Натуралізм – це…”

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Схарактеризуйте образ із роману Е. Золя “Кар’єра Ругонів”, який запам’ятався найбільше.

2. З’ясуйте символіку образів роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

Високий рівень (максимально – 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть невеликий твір-роздум за романом О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”: “Чи є душа рівноцінною платою за вічну молодість?”

2. З огляду на теорію “натуралізму”, історичні обставини й характери героїв, продовжте логічну історію П’єра Ругона та його дружини (за романом Е. Золя “Кар’єра Ругонів”).

(Усього – 12 балів)

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Про кого з героїв роману Е. Золя “Кар’єра Ругонів” ці слова: “Революція 1848 року застала. [їх] насторожі: усі вони розлючені невдачами й готові були за горло схопити фортуну, хай би вона попалася їм на вузькій доріжці. Усі члени цієї сім’ї вичікували подій, як розбійники в засаді, що готові були кинутися на здобич”?

А) Сім’ю Маккарів;

Б) сім’ю Ругонів;

В) сім’ю Фука;

Г) сім’ю М’єтти.

2. Хто з героїв роману Е. Золя “Кар’єра Ругонів” уперше відчув повагу до себе з боку людей і загинув із прапором у руках?

А) Сільвер;

Б) Паскаль;

В) М’єтта;

Г) Антуан.

3. Зморшка жорстокості на портреті з’являється після того, як герой О. Уайльда Доріан Грей:

А) дізнався про смерть Сибіли Вейн;

Б) убив Безіла Холлуорда;

В) спричинив смерть Алана Кемпбла;

Г) почав вести нестримне розпусне життя.

4. Продовжте речення: “Інтелектуальний роман – це…”

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Схарактеризуйте образ із роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”, який запам’ятався найбільше.

2. З’ясуйте символіку образів роману Е. Золя “Кар’єра Ругонів” (червоного кольору, площі Св. Митра та ін.).

Високий рівень (максимально – 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть невеликий твір-роздум за романом О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”: “Причини духовної деградації Доріана Грея”.

2. Зважаючи на теорію натуралізму, історичні обставини й характери героїв, продовжте логічну історію синів П’єра Ругона та їхніх сімей (за романом Е. Золя “Кар’єра Ругонів”).

(Усього – 12 балів)

IV. Підбиття підсумків уроку

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: (КР) Контрольна робота з теми “Роман ранньомодерністської доби”
(КР) Контрольна робота з теми “Роман ранньомодерністської доби”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email