|  | 

Л. Толстой. “Анна Кареніна”. Образ Левіна, його автобіографічна основа

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 10 КЛАС РІВЕНЬ СТАНДАРТУ АВТОРСЬКІ УРОКИ

ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

УРОК № 18

Тема. Л. Толстой. “Анна Кареніна”. Образ Левіна, його автобіографічна основа

Мета: допомогти учням розкрити образ Костянтина Левіна, його автобіографічну основу; розвивати навички аналізу образу-персонажа, переказу тексту, виразного читання, зв’язного мовлення, логічного мислення; допомогти школярам зрозуміти деякі світоглядні позиції автора роману.

Обладнання: підручник; текст роману Л. Толстого “Анна Кареніна” (в оригіналі чи в перекладах на вибір учителя); ілюстрації до твору (на вибір учителя).

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Літературна вікторина.

1) Ким доводилася Анна Кареніна Стіву Облонському? (Сестрою.)

2) Як звали камердинера Степана Аркадійовича? (Матвій.)

3) Де служив Стіва? (В одному з московських присутствій.)

4) Назвіть повне ім’я Левіна. (Костянтин Дмитрович Левін.)

5) В яких стосунках були Доллі і Кіті? (Вони були сестрами.)

6) Хто такий Сергій Іванович Кознишев? (Брат Левіна по матері, письменник.)

7) У якій сукні була Анна Кареніна на московському балу? (У чорній оксамитовій сукні, обшитій венеціанським гіпюром.)

8) Що могло розжалобити Кареніна? (Сльози дитини чи жінки.)

9) Що віддав Левін Кіті? (Свій щоденник.)

10) Де був маєток Вронського? (У Воздвиженському.)

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ И МЕТИ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВИХ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Слово вчителя.

Сюжетна лінія Костянтина Левіна є однією з головних у романі. Зазначимо, що в образі Левіна багато автобіографічних рис. Навіть прізвище героя Толстой утворив від свого імені Лев – Левін.

2. Переказ тексту.

– Розкажіть, що вам відомо про Костянтина Левіна.

3. Бесіда.

– У романі є такі слова: “Левин бил почти одних лет с Облонским. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель,- есть только призрак”.

Чи згодні ви із цими словами? (Так, Левін і Стіва дійсно різні. Головне, чим вони відрізняються – чесність і порядність Левіна, чого не можна сказати про Облонського.)

– Чому автор пише, що Левін був “влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких”? (Левін не пам’ятав своєї матері, батько його помер. І тому йому не вистачало сімейного тепла, родинного затишку, який панував у домі Щербацьких.)

– Чому він злякався свого кохання до Кіті? (Бо вважав, що некрасивий, незграбний, а вона може кохати лише незвичайну людину.)

– Як ви думаєте, чому герой вибрав саме Кіті? (Цей вибір пояснювався не лише коханням до Кіті, а й ставленням Левіна до родини Щербацьких. Саме в цій сім’ї Левін бачив приклад старого, освіченого і чесного дворянства, для якого розуміння аристократизму базувалося на честі, гідності, порядності, на відміну від поклоніння багатству й успіхам, що входили в моду.)

– Чим приваблює читача образ Левіна? (Тим, що він порядний, чесний, добрий, розумний, цілеспрямований, весь час у пошуку морального ідеалу й упродовж роману невпинно духовно зростає. Герой страждає, помиляється, але завжди знаходить вихід із ситуації. Окрім того, Левін увесь час думає про те, як зробити людей щасливими. В цьому герой схожий на самого письменника.)

– Чому Левін хотів покинути Покровське й одружитися із селянкою? (Йому не подобалося життя його кола, він прагнув вирватися із цієї клітки штучного існування, тобто такого, що замкнуте в самому собі. І в цих думках героя відчуваються роздуми самого автора.)

– Що завадило здійсненню цих планів? (Нова зустріч із Кіті. Левін зрозумів, що кохає лише її і вирішив боротися за своє кохання.)

4. Творче завдання. Робота з текстом.

– Як характеризують Левіна різні герої? Прочитайте відповідні уривки тексту. (Стіва: “Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений…”; “Это такая честная, правдивая натура, и сердце золотое”. Кознишев: “Ты натура слишком импульсивная, как говорят французы; ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего”. Кіті: “Вы все, кажется, делаете со страстью”.)

– Які риси характеру героя визначають названі герої? (Левін хоче жити і творити. Він увесь час у пошукові, відкидає одні свої рішення в ім’я інших, завжди незадоволений дійсністю і самим собою. Його вчинки співпадають зі словами Л. Толстого із “Сповіді”: “Щоб зрозуміти життя, слід творити його”.)

5. Проблемне завдання.

– Подумайте, чому Левін у місті почуває себе людиною з іншого світу. (Левін – людина землі, досить патріархальна. Він, на думку автора, справжня особистість. А у світі фальші герой почуває себе досить ніяково.)

6. Бесіда.

– Що таке, на думку Левіна, сім’я? (Для Левіна сім’я – це найбільш глибоке, найвище, яке тільки можливе, єднання людей.)

– Подумайте, який епізод роману свідчить про можливість такого духовного єднання? (Сцена освідчення Левіна Кіті, коли він крейдою пише лише початкові букви слів, а Кіті душею, сповненою почуття кохання, вгадує ті слова. Л. Толстой цією сценою підтверджує фразу, написану як варіант даного епізоду: “Впевнитися можна тільки любов’ю”.)

– Яка думка криється у словах Костянтина Левіна: “Если б я мог любить все это дело, как я люблю тебя”? (У цих словах Левіна виражається мрія самого автора: у кожного має бути така справа, яку б він любив, немов кохану людину. Роман Л. Толстого показав уже той рівень людського розвитку, коли думка про загальну справу переплітається з думкою про любов. Втіленням авторського ідеалу є Костянтин Левін.)

7. Проблемна ситуація.

– Як ви гадаєте, чи був щасливим Левін? (Так.)

– Чим тоді пояснити такі рядки роману: “И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться”? (Левіна хвилює багато питань: життя людей, проблеми щастя, віри в Бога. Він багато в чому незадоволений собою. Його не може задовольнити розуміння життя, заснованого лише на біологічних законах.

Він прагне віднайти сенс свого існування. На його думку, такою метою могла бути побудова комуни, але одруження з Кіті змусило його відмовитися від цієї мрії. Левін не може замкнутися у своєму маленькому світі, він шукає шляхів до загального щастя і благополуччя. Моральні пошуки героя не закінчуються й у фіналі роману, роблячи цей образ відкритим. Самогубство Левіна перегукується із самогубством головної героїні.

Але на відміну від неї, він знайшов своє щастя. На думку Л. Толстого, щастя людини полягає не лише в радості кохання, а й у зв’язку людини зі світом.)

8. Бесіда.

– Що рятує Левіна від самогубства? (Звернення до Бога.)

– Які думки продовжують хвилювати героя? (“Прежде.., когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но сама деятельность всегда бывала нескладная, не было уверенности в том, что дело необходимо нужно.., теперь же, когда он после женитьбы стал более и более ограничиваться жизнью для себя. Он, хотя не испытывал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело это необходимо…” (Йдеться про найманих робітників. Ця справа здавалася Левіну дуже важливою, саме тією загальною справою, до якої він прагнув.)

– Яку важливу істину відкриває для себе Костянтин Левін? (“…Но моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее – не только не бессмысленна, какою была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!”)

9. Проблемна ситуація.

– Ф. Достоєвський у “Щоденникові письменника” за 1877 рік писав, що “Левін є головним героєм роману і зображений автором як носій позитивного світосприйняття, з позицій якого виявляються “неформальності”, що призводять до загибелі інших”. Чи згодні ви з висловлюванням письменника? Аргументуйте свою думку.

10. Узагальнююче слово вчителя.

Літературознавці вважають, що Костянтин Левін є новим образом у російській літературі. Це вже образ і не “маленької”, і не “зайвої” людини. Це скоріше образ мислителя-діяча.

Пройшовши через гіркі розчарування й численні помилки, Костянтин Левін нарешті відкриває важливі істини, які є вираженням думок самого автора. Як справжній гуманіст, Л. Толстой вважає, що шляхи виходу із зображеної ним трагедії особистості й суспільства слід шукати передусім у своїй душі. Людина не приречена на страждання, вона має повернути в життя “безсумнівний зміст добра”.

Відродження власної душі сприятиме відродженню всього суспільства. І тоді страждання полишать людство.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

Творче завдання.

– Дослідники говорять, що в романі є “коло Анни Кареніної” і “коло Левіна”. Подумайте, у чому вони перетинаються, а в чому – різні. (В обох героїв є багато спільного. Це жага кохання, прагнення до повноцінного життя, вміння віддалитися від суєтного, внутрішня боротьба, сумніви, що не полишають їх.

Хоча є й різне. По-різному вони віддаляються від суєтного: Анна – у кохання, Левін – у земську діяльність, заняття господарством. Анна зайнята думками про особисте щастя, Левін шукає блага для всіх. Анна не знайшла своє щастя і покінчила життя самогубством.

Левіна від самогубства врятувала віра в Бога. Окрім того, він знайшов щастя в коханні до Кіті, їхній сім’ї, любові до сина.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати повісті Г. Джеймса “Дейзі Міллер” та І. Тургенєва “Ася”. Індивідуальні завдання. Підготувати повідомлення про життя і творчість Г. Джеймса.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Л. Толстой. “Анна Кареніна”. Образ Левіна, його автобіографічна основа
Л. Толстой. “Анна Кареніна”. Образ Левіна, його автобіографічна основа
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email