|  | 

ЛІТЕРАТУРА XX СТ. – МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА

Тема. ЛІТЕРАТУРА XX СТ. – МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА

1. Письменник, якого О. Гончар назвав “надією української літератури”.

А В. Дрозд.

Б В. Голобородько.

В Г. Тютюнник.

Г І. Чендей.

2. На думку дослідників і критиків, доля української літератури – це доля…

А Кожного, хто у часи дозвілля захоплюється нею.

Б Тих митців Слова, які емігрували за кордон.

В України.

Г Сильної духом особистості.

3. “Білі плями” у вітчизняній літературі – це насамперед…

А Забуті імена письменників.

Б Винищення української культури.

В Багатостраждальні пошуки нових форм і методів її відтво­рення.

Г Те, чому слід приділяти належну увагу кожному українцю.

4. Володимир Дрозд один із перших…

А Ужив вислів “мертвущі води застою”.

Б Написав багато інтимної поезії.

В Звернувся у своїх творах до гумору і сатири.

Г Викривав свавілля бюрократії.

5. Остап Вишня – майстер слова, який працював у жанрі…

А Драматургії і прози.

Б Новел й оповідань.

В Памфлетів.

Г Сатири і гумору.

6. Вільна академія пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ), яка об’єд­нала 22 письменників і поетів, виникла…

А У 1910р.

Б 1917р.

В 1922р.

Г 1925р.

7. На літературу 1920-1930 pp. негативно впливала…

А Діяльність організації “Авангард”.

Б Вульгарна підміна загальнолюдських цінностей класо­вими.

В Громадянська війна та її наслідки.

Г Еміграція багатьох письменників до Канади.

8. Головними героями художніх літературних творів середини XXст. були…

А Представники із села.

Б Переможці – чи то у війнах, чи то у минулому житті.

В Митці, які творили прекрасне.

Г Інтелігенція і працівники міських заводів.

9. Багатьох українських письменників влада звинувачувала…

А У відхиленні від зображення суспільного життя трудящих.

Б Надмірному перебільшенні ролі мистецтва у вихованні мо­лоді.

В Націоналізмі.

Г Намаганні приховати факти голодомору.

10. Творчість яких письменників офіційна влада вважала шкідли­вою для народу і забороняла її?

А І. Світличного і Є. Сверстюка.

Б П. Тичини і В. Сосюри.

В О. Гончара і М. Стельмаха.

Г І. Драча і М. Бажана.

11. На початку XX ст. в літературі сформувалася яскрава револю­ційна течія, до якої не належав…

А І. Багряний.

Б П. Тичина.

В В. Сосюра.

Г М. Бажан.

12. Жанр літератури у XXст., який виконував сатирично-викри­вальну функцію у вихованні й агітації.

А Памфлет.

Б Нарис.

В Стаття.

Г Роман.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: ЛІТЕРАТУРА XX СТ. – МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА
ЛІТЕРАТУРА XX СТ. – МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email