|  | 

Літературно-критичний огляд

Літературно-критичний огляд – літературно-критична стаття, у якій оглядово характеризується й оцінюється низка літературних явищ, об’єднаних за певним принципом. Найчастіше в Л.-к. о. підсумовується розвиток літератури за певний період (І. Франко, “З останніх десятиліть XIX віку”); аналізуються твори певного жанру за окремий відрізок часу (І.

Франко, “Наша поезія в 1901 році”) або матеріали, вміщені у тому чи іншому часописі.

Оглядові статті мають характерну структуру, свої закономірності організації матеріалу. Час у них виступає визначальною і першорядною категорією. Розрізняють Л.-к. о. тематичні (у яких насамперед розкривається і аналізується змістове навантаження), жанрові (розглядається і характеризується стан розвитку жанру за конкретний період часу), персонажні (будується як характеристика головних (центральних) героїв одного чи ряду художніх творів), проблемно-тематичні (основна увага зосереджена на постановці чи розв’язанні однієї або кількох проблем у художньому творі).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Літературно-критичний огляд
Літературно-критичний огляд
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email