|  | 

М. КУЛІШ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МИНА МАЗАЙЛО”

Варіант 1

1. М. Куліш, як і Ю. Яновський, народився…

А На Харківщині.

Б Сумщині.

В Херсонщині.

Г Миколаївщині.

2. Художній і літературний хист почав виявлятися у майбутнього письменника під час:

А Захоплення ним музикою.

Б Навчання у 5-му класі приватної школи.

В Відвідування гуртку мистецтва місцевої інтелігенції.

Г Його діяльності у драмгуртку.

3. Дискутуючи довкола питання про шляхи розвитку національної культури, М. Куліш підтримував…

А М. Хвильового.

Б Г. Косинку.

В М. Зерова.

Г Д. Фальківського.

4. Митець всіляко прагнув переїхати до Харкова, оскільки саме там він…

А Очолив би місцеву газету “Червоний шлях”.

Б Міг би розвинути власні здібності у театральній діяль­ності.

В Дістав би можливість зосередитись на літературній праці.

Г Міг би реалізувати свої плани щодо вдосконалення народ­ної освіти.

5. Суперечки персонажів твору “Мина Мазайло” М. Куліша то­чаться переважно навколо…

А Звичаїв та обрядів Малоросії.

Б Української мови.

В Походження прізвища Мазайло.

Г Політичних поглядів дядька Тараса та тьоті Моті.

6. Мокій (М. Куліш “Мина Мазайло”) підтримував дружні сто­сунки…

А З комсомольцями.

Б Діячами вітчизняного мистецтва і культури.

В Місцевими соціал-демократами.

Г Ученими філологами.

7. За жанровою спрямованістю “Мина Мазайло” М. Куліша…

А Є трагедією.

Б Драмою-феєрією.

В Водевілем.

Г Комедією.

8. Комедія “Мина Мазайло” М. Куліша ідейно спрямована з тво­ром…

A І. Карпенка-Карого “Мартин Бору ля”.

Б М. Старицького “Талан”.

В М. Кропивницького “Глитай, або ж Павук”.

Г Т. Шевченка “Назар Стодоля”.

9. Риса творчої майстерності, яка допомагала М. Кулішу “відлити кожен рядок не тільки у запашні квіти, а й у шматочки бронзи і мармуру”…

А Надмірна сентиментальність.

Б Виваженість.

В Вимогливість.

Г Комунікабельність.

10. Хто із світових представників мистецтва художнього літератур­ного слова наголосив, що форму “Патетичної сонати” М. Кулі­ша можна порівняти лише з драмами “Фауст” Гете, “Пер Гюнт” Ібсена?

А В. Скотт.

Б Ф. Вольф.

В А. Міцкевич.

Г Р.-М. Рільке.

11. Мотрона Розторгуєва (М. Куліш “Мина Мазайло”) приїхала до Харкова з Курська, щоб:

А Удосконалити знання української мови.

Б Ознайомитися з пам’ятками культури першої столиці.

В Пройти стажування при університеті.

Г Урятувати Мокія від українізації.

12. На думку Рини (М. Куліш “Мина Мазайло”), прізвище, ім’я по батькові, навіть “все життя можна змінити тільки…”

А Після отримання вищої освіти.

Б За рішенням суду.

В При від’їзді за кордон.

Г У, загсі.

Варіант 2

1. У 1918 році в Києві дядько Тарас (М. Куліш “Мина Мазайло”)…

А Виявив себе як комсомолець-ентузіаст.

Б Розповсюджував заборонену літературу.

В Усіляко прагнув відродити вітчизняне мистецтво.

Г Носив жовто-блакитний прапор.

2. Після громадянської війни митець…

А Навчається у Києві.

Б Займається на Дніпропетровщині видавничою діяльністю.

В Виїхав за кордон.

Г Працює переважно на ниві освіти.

3. Літературна організація, президентом якої було обрано М. Ку­ліша.

А “Гарт”.

Б “Плуг”.

В “Молодняк”.

Г ВАПЛІТЕ.

4. Твір Миколи Гуровича, який мав неабиякий успіх на сцені Харківського театру.

А “Народний Малахій”.

Б “Патетична соната”.

В “Комуна в степах”.

Г “97”.

5. Образ роману Ю. Яновського “Вершники”, прототипом якого був Микола Гурович.

А Комісар Данило Чабан.

Б Мусій Половець.

В Листоноша.

Г Моряк Швед.

6. Видатний митець, який поставив твір М. Куліша “Мина Мазай­ло” у Харкові.

А Г. Юра.

Б Л. Курбас.

В Л. Танюк.

Г С. Параджанов.

7. Героїня твору М. Куліша “Мина Мазайло”, яка сприйняла по­гляди Мокія щодо українізації.

А Мати.

Б Уля.

В Рина.

Г Баронова-Козино.

8. Мокій (М. Куліш “Мина Мазайло”) щиро захоплюється не тіль­ки рідною мовою, а й творчістю…

А Остапа Вишні й Ю. Яновського.

Б П. Тичини й О. Довженка.

В Лесі Українки й І. Франка.

Г В. Сосюри і Б.-І. Антонича.

9. Яким чином Микола Гурович після закінчення Чаплинської початкової школи мав можливість продовжити навчання в Олешківському міському училищі? За допомогою:

А Родичів батьків.

Б Учителів рідного села.

В Грошей, які він заробив, випасаючи худобу.

Г Діячів театрального мистецтва.

10. Хто із героїв твору М. Куліша “Мина Мазайло” висловив думку, що Мокія відвідав “дур український”?

А Уляна.

Б Дядько Тарас.

В Мина Мазайло.

Г Тьотя Мотя.

11. Уперше Мина (П. Куліш “Мина Мазайло”) відчув до себе принизливе ставлення і висміювання через прізвище Мазайло, коли він: А Влаштувався службовцем до тресту “Донвугілля”.

Б Отримував ідентифікаційний код.

В Навчався у школі.

Г Брав участь у мовознавчій конференції в Києві.

12. Яким чином висловився Микола Гурович про твір “Мина Мазайло”, визначаючи його тематику?

А “Реформа людини й українського народу”.

Б “Канареєчний побут і убогість примітивних душ”.

В “Загубленість людини в політичному вихорі”.

Г “Міщанство й українізація”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: М. КУЛІШ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МИНА МАЗАЙЛО”
М. КУЛІШ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МИНА МАЗАЙЛО”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email