|  | 

М. РИЛЬСЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ШОПЕН”, “ЯБЛУКА ДОСПІЛИ…”, “СЛОВО ПРО РІДНУ МАТІР”, “ДІАЛОГ”

Тема. М. РИЛЬСЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ШОПЕН”, “ЯБЛУКА ДОСПІЛИ…”, “СЛОВО ПРО РІДНУ МАТІР”, “ДІАЛОГ”

Варіант 1

1. “Слово про рідну матір” написано М. Рильським у зв’язку:

А 3 тугою за власною рідною домівкою.

Б Спогадами про красу природи околиць Романівки.

В Проханням земляків.

Г Окупацією України фашистською навалою.

2. М. Рильський народився 19 березня 1895 року…

А У Полтаві.

Б Сумах.

В Києві.

Г Херсоні.

3. В автобіографічній розповіді “Із давніх літ” М. Рильський з теплотою згадує…

А Про красу сільської природи.

Б Дитячі подорожі.

В Дружні стосунки з сільськими дітлахами.

Г Своїх батьків.

4. Спочатку М. Рильський, майбутній письменник, навчався…

А Удома.

Б У дяка.

В У школі.

Г У приватній гімназії.

5. М. Рильський не закінчив Київський університет через:

А Переслідування за політичну діяльність.

Б Громадську війну, голод і холод.

В Відсутність коштів для сплати за навчання.

Г Необхідність заробляти на життя.

6. М. Рильський за літературним спрямуванням належить…

А До футуризму

Б Неокласицизму.

В Авангардизму.

Г Романтизму.

7. М. Рильський з 1944-1946 pp. був…

А Ректором університету.

Б Головним редактором журналу “Книгар”.

В Директором академічного інституту мистецтвознав­ства, фольклору й етнографії.

Г Директором школи.

8. Дозрівання яблук у творі М. Рильського “Яблука доспіли” асоціюється…

А 3 необхідністю збору врожаю.

Б Від’їздом школярів, студентів на сільськогосподарські ро­боти.

В Щирим, палким коханням юнака до дівчини і, можливо, останнім.

Г Необхідністю вирішувати серйозні проблеми.

9. У творі М. Рильського “Шопен” прослідковується доля…

А Польського композитора-вигнанця.

Б Ліричного героя, що мріяв про музичну кар’єру.

В Французької письменниці Жорж Санд.

Г Всіх музикантів світового мистецтва.

10. Визначаючи різні грані таланту М. Рильського, справедливо зазначено нашими сучасниками, що він…

А Музикант.

Б Життєлюб.

В Романтик.

Г Правдолюб.

11. ” Слово про рідну матір ” М. Рильського – винятково ідейно-емоційної сили твір…

А Уярмленої, але не скореної великої слов’янської землі.

Б Величі талантів рідного краю.

В Гармонії сили, краси, ніжності народу-захисника.

Г Про любов і пошану до рідного слова, яке завжди жило в помислах українського народу.

12. Полеміка у творі “Діалог” М. Рильського пов’язана з питан­нями…

А Важливості ролі мистецтва і техніки.

Б Значимості тваринництва і рослинництва.

В Зручності велосипеда чи мопеда.

Г Збереження рідної мови і вдосконалення техніки.

Варіант 2

1. Максим Тадейович походить з родини…

А Бухгалтера.

Б Етнографа.

В Учителя.

Г Коваля.

2. “Стрункий гармонійний, прозорий вірш М. Рильського, його майже завжди свіжі й винахідливі “варіації” класичних і фоль­клорних ритміко-строфічних форм… – все це підносило, збага­чувало культуру української поезії”,- так характеризує твор­чість М. Рильського…

А Л. Новиченко.

Б М. Стельмах.

В П. Загребельний.

Г П. Тичина.

3. М. Рильського було названо Максимом (за рішенням батька)…

А Бо за церковним календарем – свято, що пов’язано з цим

Ім’ям.

Б Оскільки хлопець у дитинстві був максимально рухливим.

В Через те, що батькові подобався Максим, герой твору І. Франка “Захар Беркут”.

Г На честь Максима Залізняка.

4. У 1910р. надруковано першу збірку поезій М. Рильського…

А “Крізь бурю і сни”.

Б “Синя далечінь”.

В “На білих островах”.

Г “Зимові записи”.

5. Про кого не зазначено М. Рильським у поезії “Слово про рідну матір”, зважаючи на запропонований ланцюжок: Т. Шевченко, М. Заньковецька, М. Лисенко, І. Франко, Г. Сковорода, І. Котляревський.

А Г. Сковороду.

Б М. Лисенка.

В М. Заньковецьку.

Г І. Котляревського.

6. Тривалий час М. Рильський…

А Учителює.

Б Працює журналістом видавництва “Слово”.

В Займається театральною діяльністю.

Г Захоплюється музикою.

7. У поезії М. Рильського “Яблука доспіли…” відображається…

А Плинність часу, який не можна зупинити.

Б Наполеглива праця молоді, що працює, збираючи доспілі яблука.

В Біологічний процес дозрівання яблук.

Г Внутрішня сутність взаємин людини з природою.

8. У творі М. Рильського “Шопен” підноситься ідея…

А Могутності впливу творчості на людину.

Б Неможливості писати музику, якщо немає для цього хисту.

В Вирішальної ролі музики в житті кожної людини.

Г Про неординарність і талановитість кожної людини.

9. У творі “Слово про рідну матір” М. Рильський називає матінкою…

А Природу.

Б Країну.

В Долю.

Г Місто-столицю.

10. Образ матері у творі М. Рильського “Слово про рідну матір”…

А Алегорично-символічний.

Б Сентиментальний.

В Романтичний.

Г Нагадує героїню твору Б. Антоненка-Давидовича “Слово матері”.

11. Художнім літописом роздумів і переживань М. Рильського – патріота у роки війни з фашизмом є книжка поезій…

А “Де сходяться дороги”.

Б “Троянда й виноград”.

В “Неопалима купина”.

Г “Голосіївська осінь”.

12. У творі “Діалог” М. Рильський пропонує ідею…

А Величі технічною прогресу без будь-якого мистецтва.

Б Уславлення значимості зв’язку усіх галузей господарства.

В Засудження існування мистецтва для мистецтва.

Г Віри у незнищенність нації, її мови і технічних винаходів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: М. РИЛЬСЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ШОПЕН”, “ЯБЛУКА ДОСПІЛИ…”, “СЛОВО ПРО РІДНУ МАТІР”, “ДІАЛОГ”
М. РИЛЬСЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ШОПЕН”, “ЯБЛУКА ДОСПІЛИ…”, “СЛОВО ПРО РІДНУ МАТІР”, “ДІАЛОГ”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email