|  | 

Математика 4 клас

Напрямок “Початкові класи”

Укладач

Остапко

Олена Дмитрівна,

Вчитель початкових класів

Тренінг для

Небайдужих

С. Ганнівка

2009 р.

С. Ф. Одайник

Сутність і проблеми педагогічного моніторингу

Моніторинг є одним із найважливіших інструментів оцінки якості освіти, який визначається як систематичне 0(безперервне, регулярне) відстежування стану:

– кадрових ресурсів;

– якості освітнього процесу;

– якості засвоєння знань, умінь, навичок учнів.

Діагностика як інструмент моніторингу спрямована на вивчення результативності освітньої діяльності, тобто рівня розвитку, здоров´я, навченості, вихованості учнів і зростання педагогічної майстерності вчителів.

Діагностика може проводитися:

– на виході( з початкової, основної і середньої школи)як підсумкова;

– по завершенні вивчення (теми, розділа, програми, курсу і т. ін)як поточна, рубіж, уточнююча;

– для вивчення сформованості конкретних умінь і навичок (читання, письма; навичок роботи з картою; з текстом; зв´язного мовлення;навчальної діяльності і т. ін)

– з метою вивчення рівня розумового розвитку, логічного(історичного, математичного, образного) мислення;

– при вивченні рівня професійної компетентності (психологічної підготовленості, креативності) вчителів;

– для вивчення інтересів, схильностей, індивідуальних особливостей і життєвих орієнтирів учнів в умовах профільного навчання і т. ін.

Діагностика рівня навченості – це порівняння рівня навченості учнів(їх реальних досягнень)з нормами(стандартом),аналіз і вивчення причин, від яких залежить одержаний рівень, ухвалення коригуючих рішень для подальшого розвитку освітнього процесу.

Порівняльна таблиця результатів контрольних робіт з…

Проведених у загальноосвітній

Школі І-ІІІ ступеня

П. І. Б. учителя

Клас

І семестр

ІІ семестр

За списком

Писало

“10-12”, кількість %

“7-9”, кількість %

“4-6”, кількість %

“1-3”, кількість %

Кількість %

Коефіцієнт

За списком

Писало

“10-12”, кількість %

“7-9”, кількість %

“4-6”, кількість %

“1-3”, кількість %

Кількість %

Коефіцієнт

Порівняльна таблиця результатів

Якості знань

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

За списком

“10/12” балів

“7-12” балів

“1-3” балів

Якість знань

Типові помилки,

Які зустрічаються в роботах учнів з математики

Прізвище, ім’я учня

Грубі помилки

Негрубі помилки

Помилки в обчислюванні

Помилки у визначенні порядку виконання арифметичних дій

Неправильне розв’язування задач

Неправильне розв’язування задач або прикладів

Незнання або неправильне використання алгоритмів

Невідповідність пояснень отриманим результатам

Нераціональні прийоми обчислювання

Неправильна побудова або визначення запитання до дій під час розв’язування задач

Неправильне або неграмотне формулювання відповіді задачі

Неправильне списування даних

Помилка в записі математичних термінів

Відсутність відповіді в завданні або помилки в записі відповіді

Перевірні роботи

Варіант 1

1. Розв’язати задачу

На склад привезли 1566 банок м’ясних, овочевих і фруктових консервів. М’ясних консервів було 3/6 усіх банок, овочевих – 436 банок, а решта – фруктові консерви. Скільки було банок фруктових консервів?

2. Розв’язати задачу

Площа прямокутника 55 см2 , а його довжина 11 см. Яку площу матиме квадрат. Периметр якого дорівнює периметру прямокутника?

3. Обчислити значення виразу

78117 : 39 – 12111 : 11 – 150125 : 25

4. Розв’язати рівняння

15 Х – 11 х 7 = 13

5. Розв’язати задачу

У чотириповерховому будинку Максим живе вище, ніж Петро, але нижче, ніж Сергій, а Сашко живе нижче, ніж Петро. Хто на якому поверсі живе?

Варіант 2

1. Розв’язати задачу

Фермерське господарство здало на сушарку 2545 кг фруктів. 3/5 всіх фруктів були яблука. Вишень здали 530 кг, а решта фруктів були сливи.

Скільки слив здало фермерське господарство на сушарку?

2. Розв’язати задачу

Довжина прямокутника 12 см, а ширина на 4 см менша. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

3. Обчислити значення виразу

(327 – 311) х 12 – 515 : (441 – 436)

4. Розв’язати рівняння

240 – х 3 = 90

5. Розв’язати задачу

На прямій лінії позначено 20 точок так. що відстань між двома сусідніми точками 3 см. Якою буде відстань між першою і двадцятою точками?

Варіант 3

1. Школа одержала 1600 зошитів. У лінійку було 4/8 всіх зошитів, в клітинку – 435 зошитів, а решта – в косу лінійку. Скільки зошитів у косу лінійку одержала школа?

2. Довжина прямокутника 16 см, а ширина на 4 см менша. Знайди площу квадрата. Периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

3. Обчислити значення виразу

28 х 270 + (4478-1598) : 144 х 105

4. Розв’яжіть рівняння

(90 – х)+ 60=150

5. У сім’ї четверо дітей: Сергійко, Іринка, Івась та Галинка. Їм 5, 7, 9 і 11 років. Скільки років кожному з них, якщо один із хлопчиків ходить у дитячий садок. Іринка молодша за Сергійка, а сума років дівчаток ділиться на 3?

Варіант 4

1. У фермерському господарстві 1435 фруктових дерев. 3/7 всіх дерев становлять яблуні. Грушевих дерев – 455, а решта – вишні.

Скільки в господарстві вишневих дерев?

2. Площа прямокутника 99 см2 , а його довжина 11 см. Яку площу матиме квадрат. Периметр якого дорівнює периметру прямокутника?

3. Обчислити значення виразу

47 х 304 – 9306 : (1357 – 24 х 35)

4. Розв’яжіть рівняння

(1545 + х): 83=70

5. Хлопчик допомагав батькові пиляти колоду. Вони розпиляти її на 5 частин. Одне розпилювання тривало 3 хв.

Скільки часу вони витратили, щоб розпиляти колоду?

Варіант 5

1. Розв’язати задачу

Іван Царевич на летючому кораблі подолав 768 км за 32 год. За який час він подолає 864 км, якщо його швидкість збільшиться на 12 км/год?

2. Допоможи Черепа шатам – Ниньдзя знайти значення числових виразів.

Від числа 960 відняти 2/4 його.

До числа 8020 додати ¾ його.

3. Розв’язати задачу

Дюймовочка посадила на ділянці прямокутної форми квітку. Довжина ділянки 12 см, ширина 8 см. Всю ділянку вона поділила на три рівні прямокутники.

Знайти площу одного з них.

4. Допоможи Карлсону знайти невідоме число:

1450 + (х – 208)= 1650

5. Розв’язати задачу

Мальвіна хоче одягти блузку та спідницю. Скільки костюмів вона може скласти з трьох блузок та двох спідниць?

Варіант 6

1. Розв’язати задачу

За течією на яхті “Біда” капітан Врунгель подолав 1560 км за 39 год. Проти течії швидкість яхти стала на 10 км/год менша. За який час яхта “Біда” пройшла відстань проти течії?

2. Допоможіть малятам із Квіткового міста знайти значення виразів.

Від числа 950 відняти 2/5 його.

Від числа 14220 додати 3/5 його.

3. Розв’язати задачу

Домовенятко Кузя прибирав кімнату прямокутної форми. ЇЇ довжина 12см, ширина 6 см. Для зручності він поділив кімнату на 2 квадрати. Знайди площу одного з них.

4. Допоможи Вінні – Пуху знайти невідоме число:

800 – (1348 – х) = 104

5. Розв’язати задачу

Олена, Іванко, Сергій та Марійка – кращі математики класу. На олімпіаду треба направити трьох учнів. Скільки трійок найкращих математиків можуть там побувати?

Перевірні роботи

Варіант 1

1. Розв’язати задачу

Магазин продав за першу половину дня 37 ящиків яблук. А за другу половину дня – 23 такі самі ящики. За другу половину дня продав на 168 кг яблук менше, ніж за першу.

Скільки кілограмів яблук продав за першу і за другу половину окремо?

2. Виконайте дії

А) 76010-5234

Б)54008х36

В)390048:8

Г)548532:27

Д)9х800-30 000 :6+200

3. Закінчіть запис

37006см = …м…см

5 ц = …кг

3 доби = …. год

2340 кг = ….т…кг

4. Розв’яжіть рівняння

(х-315) – 27 = 36

9 х с – 54 = 45

5. Геометричний матеріал

Одна із сторін прямокутника 6 см, а друга – на 4 см більша. Накресліть цей прямокутник й обчисліть його периметр та площу.

Варіант 2

1. Розв’язати задачу

До їдальні привезли 936 кг овочів. 5/6 цієї маси складала картопля, а буряк – 7/8 всієї маси. Яких овочів привезли більше і на скільки?

2. Виконайте дії

А)54020 – 7954

Б) 36009х24

В) 430026:6

Г) 219876:73

Д) 7х800-20 000 :4+700

3. Закінчіть запис

42025см = …м..см

9 702м = …км..м

14 хв = …с

20 тижнів = …днів

4. Розв’яжіть рівняння.

Х :34+35=47

872- (407+с)=122

5. Геометричний матеріал.

Одна із сторін прямокутника 9см, а друга – на 4 см менша. Накресліть цей прямокутник й обчисліть його периметр та площу.

Варіант 3

1. Задача (3 бали)

Два поїзди виїхали одночасно від станції в протилежних напрямках. Швидкість одного поїзда 76 км/год, а другого – 52 км/год. Перший поїзд проїхав на 720 км більш, ніж другий за той же час.

Скільки кілометрів проїхав кожний поїзд?

2. Порівняння (2 бали).

1/5км…300м

5/6год..50хв

8 103 м=…хв.

8 год 5 хв = …хв.

12 діб 11 год = …год

3. Приклади (3 бали)

40000-145х290:25+682

4. Рівняння (2 бали)

(170-х) + 80 =140

У х 30+400=2500

5. Геометричний матеріал (2 бали)

Площа прямокутника 18 см2. Довжина однієї його сторони 6 см. Знайди довжину другої сторони і накресли цей прямокутник.

Обчисли його периметр.

Варіант 4

1. Задача. (3 бали)

Від станції Київ виїхали одночасно два поїзди в одному напрямі. Швидкість одного 62 км/год, а другого – 46км/год. Через деякий час з’ясувалося. Що другий поїзд проїхав на 1280 км/год менше, ніж перший.

Скільки кілометрів проїхав кожний поїзд?

2. Порівняння (2 бали)

8 год…3/8 доби

¼ т…250кг

5 ц=..кг

14 год 45 хв=…хв.

5 діб 16 год = …год

3. Приклади (3 бали)

9520:(2212-33х66)+720

4. Рівняння (2 бали)

660- (570-у)=300

60 х -100=2300

5. Геометричний матеріал (2 бали)

Накресли три прямокутники, площа яких 24 см2. Знайди їх периметри.

Творчі завдання

1. З’єднай стрілочками рівні величини

52 м

63 хв

4 т 500кг

120 т

27 дм

5200 см

120000 кг

1 дм 4 см

1 год 3 хв

2 м 7 дм

14 см

135 хв

6750 кг

4500 кг

2 год

380 хв

6 год 20 хв

67 ц 50 кг

2. Розв’яжи приклади, звертай увагу на числа відповіді

35х11=

11х27=

75х75=

35х35=

48х11=

26х99=

Ц

Я

Р

Е

Г

І

1225

2574

297

5625

385

528

3. Розв’язати задачу

Мати старша за дочку у 3 рази, а дочка молодша за матір на 24 роки. Скільки років кожній?

4. Виконати завдання

У числі 57208 закреслити такі дві цифри, щоб число із цифр, що залишилися, було

А) найбільшим;

Б) найменшим.

5. Розв’язати задачу

Два хлопчики вишли назустріч один одному зі швидкістю 80 м/хв.. Відстань між ними була 960 м. З одним хлопчиком була собака. Який біг у 4 рази швидше, ніж ішов хлопчик.

Собака бігв від одного хлопчика до другого, а потім назад. Скільки метрів пробіг собака, поки хлопчики йшли назустріч один одному?

6. Зірочками показано зітерті цифри. Віднови приклади на множення.

2

7

8

7. Розв’язати задачу.

Є посудини місткістю 5л і 3 л. Як ними набрати 4 л води?

8. Розв’язати задачу.

Брата запитали, скільки йому років. Він відповів: “Мені разом із сестрою 19 років, а 5 років тому я був удвічі старший за неї”. Скільки йому років тепер?

9. Напиши всі двоцифрові числа, у яких сума чисел десятків і одиниць дорівнює 4.

10. Встав знаки математичних дій так, щоб запис був правильним:

909090=90

9030700=2000

593=15

11. Розв’язати задачу.

Спектакль у театрі повинен розпочатись о 19 год. Юра хотів би приїхати до театру за півгодини до початку спектаклю. Коли він повинен вийти з будинку, якщо йому треба йти пішки до зупинки трамвая 10 хв, їхати трамваєм 20 хв, потім на метро 30 хв і йти від метро до театру ще 15 хв?

12. Виконати завдання.

Частка двох чисел 20. Чому буде дорівнювати частка, якщо дільник збільшити у 12 разів?

13. Розв’язати задачу.

У кошик з грушами поклали 10 яблук. Потім взяли половину всіх фруктів. Після цього в кошик у залишилося 17 фруктів.

Скільки груш лежить в кошику?

14. Розв’яжи приклади, запиши назву країни

46х99 =

36х11=

380х60=

65х65=

99х99=

165х3=

169х25=

Р

У

Н

К

А

Ї

22800

4554

495

396

4225

9801

15. Розв’яжи приклади, запиши назву країни.

35х35=

76х20=

46х99=

1450х60=

45х45=

38х11=

32х10=

45х11=

О

Л

У

Б

Р

Ь

С

І

87000

4554

418

1225

2025

495

320

1520

16. Розв’яжи приклади, запиши назву країни.

65х65=

38х40=

46х99=

72х11=

280х30=

79х11=

35х35=

210х40=

169х25=

И

А

Г

Т

Р

Н

Е

1225

4225

4554

869

1520

8400

792

17. Розв’язати задачу.

У трьох автомобільних цистернах 10450 л пального. Скільки пального у кожній цистерні окремо, якщо відомо, що у двох перших цистернах 7650л пального, а у другій – 7350л?

18. Дати відповіді на питання. Результати дізнаєтесь, коли порахуєте усно.

А чи знаєте ви, скільки живе слон? (86 років)

40х10

:8

+66

-30

?

А хто знає, яка довжина синього кита (30 м)

6х100

:4

+150

:10

?

Скільки ластів’ят вигодовує за літо 1 пара? (8)

Х10

-160

:10

20

+4

?

?

?

?

Який розмах крил у лелеки? (2 м)

: 6

Х4

: 3

?

54

: 6

19. Назви семицифрові числа, сума цифр яких дорівнює двом.

20. Розв’язати задачу.

Бабусі треба підсмажити 6 котлет, а на сковорідці вміщається тільки 4 котлети. Кожну котлету треба смажити 5 хв з одного боку і 5 хв з іншого. За який мінімальний час можна підсмажити всі колети? (за 15 хв)

21. Виконай задачу.

Квадратний аркуш паперу розріжте на дві нерівні частини, потім складіть з них трикутник.

22. Розв’язати задачу.

Маса 3 яблук і 1 груші така сама, як і 10 персиків, а 4 персики і 2 яблука важать стільки, скільки 2 груші. Скільки потрібно персиків, щоб зрівноважити на терезах одну грушу?

23. Розв’язати задачу.

Сторони одного прямокутника 18см і 16 см. Другий прямокутник має сторони в 2 рази довші. У скільки разів площа другого прямокутника більша від площі першого?

24. Розв’язати задачу.

Троє дівчаток тримали в руках квіти: волошки, ромашки і фіалки. Прізвища дівчаток були Волошко, Ромашко і Фіалко. Жодна з дівчаток не тримала квіти, від яких походить її прізвище. Ромашко милувалася фіалками, які тримала подруга.

Які квіти тримала кожна з дівчаток?

25. Розв’язати задачу

У розіграші шкільного кубка з волейболу брали участь 8 команд. Команда, яка програвала, вибула з гри. Скільки всього відбувалося ігор?

26. Розв’язати задачу

У першому ящику було на 1 кг 230 г мандаринів більше, ніж у другому, а в третьому – на 2 кг 460г більше, ніж у другому. Всього в трьох було 38 кг 350г мандаринів. Яка маса мандаринів у кожному ящику?

27. Розв’язати задачу

З 264 г листя кропиви можна виготовити ліки для зупинки кровотечі у 8 хворих. Хлопчик заготовив 1485 г листу сухої кропиви. Для скількох хворих можна виготовити ліки з цієї кропиви?

28. Розв’язати задачу

Висота панелі шкільних коридорів становить 1м. Загальна довжина стін коридору що фарбується на першому поверсі 184м, а на другому – 236м. На фарбування 2 м2 панелей витрачається 400г фарби. 1 кг фарби коштує а грн..

Скільки грошей може заощадити школа за рік, якщо панелі будуть у такому стані, що їх не треба фарбувати?

29. Розв’язати задачу, склавши рівняння.

Сума номерів трьох будинків, які стоять поруч на одному боці вулиці, дорівнює 117. Визнач номери цих будинків.

30. Розв’язати задачу, виконавши малюнок.

На одній шальці терезів лежить цеглина, а на другій – половина такої є цеглини і дві гирі – 1 кг і 500г. Терези зрівноважені. Знайди масу цеглини.

31. Розв’язати задачу, виконавши малюнок.

Дві сестри знайшли разом 82 гриби. Коли молодша загубила 6 грибів, а старша дала їй 12 своїх, у них стало грибів порівну. Скільки грибів знайшла кожна із сестер?

32. Розв’язати задачу.

Круг сиру важить 1200г. На сніданок з’їли 1/3 сиру, на вечерю – 1/10 решти. Скільки сиру з’їли на вечерю?

33. Розв’язати задачу.

У трьох шафах 2640 книжок. У першій і другій шафах разом 1710 книжок, а в другій і третій – 1820 книжок. Скільки книжок у кожній шафі?

34. Розв’язати задачу.

Площа прямокутника 800 м2 ,довжина – 32 м. Обчисли периметр прямокутника.

35. Розв’язати задачу.

Взуттєва фабрика виготовила 4000 пар дитячого, жіночого і чоловічого взуття. Жіночого взуття було виготовлено в 7 разів більше, ніж дитячого. Скільки пар чоловічого взуття виготовила фабрика, якщо жіночого взуття було виготовлено 2800 пар?

36. Розв’язати задачу.

Токар протягом дня виготовляє 90 деталей, що у 3 рази більше від кількості деталей, які виготовляє його учень. Скільки днів працював токар, якщо учень і токар за ці дні виготовили 840 деталей.

37. За записами розв’язання відновити початок рівняння.

=

460

=

460

375

Х

=

85

=

80

Х

=

80

+

123

Х

=

203

38. Вставити потрібні знаки

27

9

3

=

729

27

9

3

=

1

27

9

3

=

54

27

9

3

=

240

27

9

3

=

9

27

9

3

=

12

39. Заміни зірочки цифрами у прикладах на додавання

4

9

5

3

4

7

6

7

1

8

4

4

6

5

9

1

2

4

7

3

7

4

5

7

8

3

4

Орієнтован І завдання які можна використати при укладанні підсумкових робіт з математики

1. Знайди значення виразу:

(13 412+ 124 956):46 – 73 36;

(32 772 – 792):78+ 804 16;

1 203 85 + 456 228 : 76 – 8 258;

(162 – 38) 25- 5 136 :48;

154206-(4 564+18 844): 76;

596702- (1 537+ 4 895) : 32;

84 109-128 096:32 +4 847;

(194 – 86)35 – 3 914 :38;

379(23724-24237);

(3 4754- 498)(765- 765).

2. Склади вираз і знайди його значення:

Від суми чисел 60 789 і 4 543 відняти добуток чисел 349 і 86;

Різницю чисел 87 450 і 987 збільшити на частку чисел 6 432і 32;

Розв’язування задач на знаходження перим Е Тра, площ І.

Знаходження площі

(S= (a b):2) – площа прямокутного трикутника.

S= a b – прямокутник

S= (a b) : 2 – прямокутний трикутник

S= a a – квадрат

Знаходження периметра

(a + b) 2 – прямокутник

3 a – рівносторонній трикутник

2 a + b – рівнобедрений трикутник

6 a – рівносторонній шестикутник

4 a – квадрат

Література:

1. Моніторинг якості знань учнів початкової школи/ Упорядник О. Б. Полєвікова. – Х.: Вид. група “Основа”: “Тріада +”, 2008.- 256 ст.

2. “Початкова школа” № 2- 5 2007, 2008, № 2, 3 2009.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Математика 4 клас
Математика 4 клас
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email