|  | 

Метажанри

Метажанри (грецьк. meta – через, після; фр. genre – рід, вид) – типи змістово-формальних єдностей художніх творів, які співмасштабні всій історії культрури. Виділяються три М.: філософський, феноменологічний і типологічний як різновиди моделювання дійсності за основними жанровими носіями. Філософський М. – це твори, в яких відчутна художня настанова на пізнання сутнісних проблем буття, узагальненість часу і простору, превалювання узагальнених образів. У феноменологічному М. предмет художнього зображення – явище як таке, описане в єдності різних його сторін.

Розвиткові феноменологічного М. сприяла зацікавленість особистістю як художнім феноменом. Це також було зумовлене посиленою роллю авторського начала в літературі XIX-XX ст. Медитативність і сугестивність – дві сторони цієї моделі, два способи осягнення й виявлення глибинних пластів людської душі – ментального та інтуїтивного. Все, що пов’язане з аналізом, логічною рефлексією, відноситься до галузі медитації.

Все, що освітлене інтуїцією, дається як пульсація самого почуття, а змістовне значення слів стає другорядним і обумовлює виникнення сугестії (див.: , ). Виникнення самого терміну “феноменологічний метажанр” прямого відношення до феноменологічної школи у літературознавстві не має. Типологічний М. – група творів, предметом зображення у яких виступає особливе. Воно характеризує явище у його причетності до певної спільності (моральної, соціальної, ідеологічної і т. ін.) й у зіставленні зі спільністю іншою.

У такій якості предмет пізнання виступає в публіцистичних та ліричних творах (див.: , Сатирична лірика).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Метажанри
Метажанри
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email