|  | 

Метод інтервізії

Американський дослідник Тон Шоутон, консультант проекту “Використання інноваційних технологій для підготовки педагогів-дошкільників”, впроваджує сучасні методи навчання (інтервізія, портфоліо, зворотний зв’язок). Цей проект підтримано українськими вченими, працівниками Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України Л. Даниленко, О. Зайченко, Н. Софій. На відміну від класичного розуміння навчального процесу вітчизняними вченими, американські дослідники використовують нові терміни в навчанні, а саме: інтервізія – метод кооперативного навчання, або навчання одне від одного і за допомогою одне одного в процесі обміну думками, емоціями досвідом тощо; метод БУД – метод формування бачення, впорядкування та спільної думки під час проведення зборів; метод втручання – метод застосування дії, яка впливає на впровадження зміни; модель СВАМ – вибір можливостей підтримки вчителів, які залучені до інноваційної діяльності; лінія якості – визначення вимірювання, контроль, удосконалення тощо. У багатьох наукових працях дослідники в цілому пояснюють метод інтервізії як дружню підтримку навчання. Інтервізія – від французької – навчання, що відбувається в групі за відсутності викладача. Інтервізія – процес пошуку шляхів розв’язання будь-якої проблеми. У групі кожен має однакові (рівноправні) ролі, де роль того, хто навчається, є найважливішою. Інші ролі – консультанта, спостерігача, модератора, того, хто надає зворотний зв’язок, слухача, кореспондента (секретаря) і ментора.

Кожен учасник (може бути 5-6 членів) групи привносить власні навчальні цілі. Вони уточнюються і до певної міри реалізуються впродовж обговорення. Під час навчання великого значення набуває співпраця.

Щоб співпраця відбувалася ефективно, потрібно забезпечити сприятливе середовище. Кожен член групи має зробити свій внесок.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Твір на тему: Метод інтервізії
Метод інтервізії
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email