|  | 

Методи критичного мислення (самоосвіта)

Сенкан

(французька стратегія – вірш у п’ять рядків)

1) Перший рядок: один іменник – назва поняття.

2) Другий рядок: два прикметники – описання поняття.

3) Третій рядок: Три дієслова – визначення дії.

4) Четвертий рядок: фраза з чотирьох слів – виражає відношення до теми.

5) П’ятий рядок: Одне слово (синонім до теми) – відображення змісту чи формулювання висновку.

Есе

Написання есе відбувається за таким алгоритмом:

1. Збирання інформації за проблемою. 2. Аналіз інформації.3. Виявлення власної точки зору.4. Викладення власної точки зору.

Розумний куб 1. Опиши…2. Проаналізуй…3. Порівняй з…4. Застосуй…5.

Оціни…6. Вислови своє ставлення… Ключові слова

(Робота на різних етапах уроку)

1. Ознайомитись з поданим матеріалом, правилом

(прочитати його, прослухати, знайти у тексті).

Знайти (підкреслити, виділити, записати) ключові слова.

2. До кожного з поданих ключових слів дібрати визначення або пояснення,

Навести приклади, які потрібні для розкриття поняття.

3. Використовуючи ключові слова, відтворити основний зміст теми.

4. Записати всі ключові слова до тільки що вивченого на уроці матеріалу

І зачитати їх, доповнюючи за потребою один одного.

Методи критичного мислення

Метод прес. Цей метод допомагає навчитися знаходити вагомі аргументи і формулювати свою думку відносно спірного питання; розбиратися у своїх ідеях, а також формулювати їх у вигляді чіткої та логічної структури. Стратегія може бути використана на будь – якому етапі уроку.

Самооцінка. Дає можливість залучити всіх учнів до роботи на уроці. Надає вчителю та учням інформацію про необхідність корекції знань

.Різнокольорові капелюшки. Використовується для аналізу проблеми, ситуації, для групової дискусії, коли необхідно розглянути предмет під різним кутом зору, об’єктивно оцінити явище, змоделювати різноманітні ситуації та спрогнозувати їх розвиток. Цей метод навчає думати різними способами, по-різному оцінювати ситуацію, прогнозувати події.

Ключові слова. Допомагають розвинути вміння: 1) створювати цілісну картину, спираючись на мінімум інформації; 2) передбачати, прогнозувати; 3) виділяти головне, суттєве.

Асоціативний кущ (чи Семантична карта). Спонукає до вільного і відкритого мислення. Стратегія використовується на етапах актуалізації і рефлексії як під час групової роботи, так і індивідуально. 1) Записати на дошці чи аркуші в центрі ключове слово чи фразу. 2) Записати будь-які слова чи фрази, які спадають на думку у зв’язку з темою.3) Ставити знаки питання біля частин куща, в яких є невпевненість.

4) Після заповнення “куща” вказати проблеми чи теми, для розгляду яких необхідна додаткова інформація.

Розумний куб. На кожній з граней кубу написано одне з питань, за яким можна дати характеристику чого-небудь, провести аналіз, порівняти тощо. Відповідь на питання дає можливість створити на уроках ігрові моменти і дуже позитивно сприймається учнями.

Есе. Різновид нарису, в якому головну роль відіграє не відтворення факту, а відображення вражень, роздумів, асоціацій. Есе як метод формування критичного мислення полягає у написанні тексту в довільному стилі.

Це дозволяє глибше зануритись у проблему й власний внутрішній світ під час її розв’язання, розвивати спостережливість, збагатити словниковий запас, проявити повагу як до своєї думки, так і до думок інших. Есе: 1) містить тезу чи проблемне питання; 2) доведення аргументами (враховуються і контрар – гументи; 3) має вступ, основну частину, висновок; 4) написано грамотно.

Сенкан. Це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому вигляді з п’яти рядків. Таке п’ятиряддя допомагає підсумувати інформацію, визначити головні ідеї, думки.

Перший рядок: один іменник – назва поняття.

Другий рядок: два прикметники – описання поняття.

Третій рядок: три дієслова – визначення дії.

Четвертий рядок: фраза з чотирьох слів – виражає відношення до теми.

П’ятий рядок: одне слово (синонім до теми) – відображення змісту чи формулювання висновку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Методи критичного мислення (самоосвіта)
Методи критичного мислення (самоосвіта)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email