|  | 

Методи навчання

Методи навчання

1.Інформаційно – ілюстрований (повідомлення готової інформації вчителем, усвідомлення сприйняття та запам’ятовування її учнями).

2. Репродуктивний (учитель складає завдання на відтворення знань, уже усвідомлених учнями, способи діяльності за зразком і у варіативних ситуаціях, що легко пізнаються).

3. Проблемно – інформаційний (інформує учнів про проблему і шляхи її вирішення).

4. Частково – пошукові (учитель спонукає учнів до активної дослідницької роботи шляхом постановки питання та його вирішення, коментованих відповідей, зіставлення знань, отриманих у результаті колективного пошуку).

5. Навчально – дослідницький (самостійний пошук знань і способів діяльності, необхідних для вирішення проблеми, творчого використання).

Загальні методи навчання

Монологічний

Діалогічний

Евристичний

Пошуковий

Демонстративний

Алгоритмічний

Пояснювальний

Стимулюючий

Спонукаючий

Інструктивний

Інформаційно – повідомляючий

Методи роботи учнів

Виконавський

Реконструктивний

Частково-пошуковий

Пошуковий

Творчий

Форми організації навчального процесу

Фронтальна

Групова

Індивідуальна

Компоненти навчальної діяльності

1.Мотивація навчання. 2.Реалізація запланованого матеріалу. 3.Логічність і послідовність викладу. 4.Оптимальність структури уроку 5.Раціональність використання методів, принципів, засобів навчання.

6.Мовна культура учнів, учителя. 7.Результативність уроку. 8.Дисципліна учнів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Методи навчання
Методи навчання
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email