|  | 

Методи проблемного навчання

Психологічною основою проблемного навчання називають сформульовану

С. Л. Рубінштейном тезу : ” Мислення починається з проблемної ситуації.”

Які ж типі проблем можна включити в проблемне навчання математики?

По – перше проблема математичного опису, перекладу на мови математики ситуацій і задач які виникають в математиці ( в різних галузях знань, техніки, виробництва) або в середні математики ( наприклад переклад геометричної ситуації на мову алгебри чи навпаки ).

В найзагальнішому вигляді її можна назвати проблемою побудови математичних моделей.

Другий Тип проблем полягає в дослідженні результату розв’язування проблем першого типу, це проблема дослідження різних класів моделей. Результатом розв’язування проблем цього типу є дальший розвиток системи теоретичних знань шляхом включення до неї нових ” маленьких теорій “.

Третій тип основний тип проблем пов’язаний зі застосуванням нових теоретичних знань які одержані внаслідок розв’язування проблем другого типу, в нових ситуаціях, що істотно відрізняються від тих, в яких здобуті ці знання.

Результатом розв’язування проблем цього типу є перенос математичних знань на вивчення нових об’єктив.

Отже, Три основних типи проблем виконують різні функції : розв’язання проблем першого типу дає нові знання; розв’язання проблем другого типу приводить ці знання в систему; розв’язання проблем третього типу розкриває нові можливості застосування цієї системи знань.

Але незважаючи на переваги проблемного навчання, це вимагає багато часу, шкільне навчання не можна будувати цілком як проблемне. Виникає проблема відбору фрагментів шкільного курсу математики – окремих розділів, тем.

Маю деякі наробки. Є бажання спілкуватися?

Список літератури для ознайомлення з проблемним методом навчання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Твір на тему: Методи проблемного навчання
Методи проблемного навчання
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email