|  | 

Морально-етичні проблеми кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна”

Майстри слова надавали важливого значення народній моралі, показові її впливу на формування характеру і світогляду людей Шевченківська жага поставити слово на сторожі поневоленого народу була провідною зорею в житті і творчості кращих українських письменників. З цього погляду заслуговує пильного аналізу кіноповість О. Довженка “Зачарована Десна”, яку без перебільшення можна назвати найкращим автобіографічним твором в українській літературі повоєнних років її автор, відмовившись від традиційного переказу вражень дитячих літ, ніби підняв завісу над найважливішим, найпотаємнішим і показав, як у трудовому середовищі формувався світогляд майбутнього митця, які об’єктивні чинники впливали на становлення його уявлень про прекрасне і потворне, про правду і кривду. Призмою, крізь яку проходили враження і роздуми зрілого художника (а він завжди присутній у творі), стали перші уроки народної моралі й етики, глибоко засвоєні малим Сашком у селянській сім’ї. Про що б не вів мову Олександр Довженко в “Зачарованій Десні” – про гру і пустощі свого маленького героя, нелегку працю його матері чи батька, невдале полювання Тихона Бобиря чи косарський талант дядька Самійла. – кожна подія оцінюється єдиною міркою: естетичні критерії художника визначаються народною мораллю й етикою. Основу народної моралі, зокрема селянської, визначало ставлення до праці.

Знаючи ціну мозолям, важкій роботі, селяни з повагою ставляться до працьовитих. Праця є категорією етичною й естетичною Хлібороб завжди вимальовувався натурою гармонійною, працьовитість, врода і фізична досконалість поєднувалися з високою моральністю й розумом. Врода цінувалася, коли доповнювала працелюбність людини. Живучи в нестатках, б’ючись за копицю сіна, як то бувало в родині малого Сашка, хлібороби, проте, високо цінували людську гідність, чесність, роботящі руки, поетизували працю, яка виступала головним, критерієм моралі селянина. О. П. Довженко, вихований у повазі до праці, усе життя звеличував її, бачив щастя, людей і їхню красу саме в труді.

Середовище навчило майбутнього митця поважати простого селянина, воно відкрило очі й на талант дядька Самійла. який “вважавсь поганим хліборобом”, але був неперевершеним косарем Він “обкосив би всю землю, аби була тільки добра трава та хліб і каша”, і люди ціну вали його, прозивали косарем, часом забуваючи справжнє прізвище З особливою любов’ю згадує О. Довженко батька-хлібороба, його мудру житейську мораль. Саме нелегка чесна праця, готовність прийти на допомогу людям підносили його, давали права письменникові бачити батька прекрасним і гідним поваги. З любов’ю говорить Довженко і про свою матір, яка любила “саджати що-небудь у землю, щоб проізростало”. Образ матері постає перед нами як взірець працьовитості й доброти. “Зачарована Десна” засвідчує, що весь уклад селянського побуту сприяє вихованню дитини в доброті.

Хата, що ніби сама виросла серед розкішної природи, настроювала на це: “У ній ніщо не замикалось. Заходьте, будь ласка, не питаючись – можна? Милості просимо!” Письменник не ідеалізує це людське житло, тісне, по вікна вгрузле в землю; його вабить інше – звичаї, що вироблялись віками, висока мораль її мешканців.

Сприяло вихованню певних моральних якостей малого героя і ставлення селян до тварин і рослин, до природи. Добрий господар, перш ніж сісти їсти, догляне худобу, домашню птицю. Така чуйність була нормою народної моралі і поведінки.

Дід, наприклад, умів розмовляти з кіньми, волами, мати пестила кожну посаджену рослину. І малий Сашко пройнявся щирим співчуттям до коней, яких часом дуже бив батько; навчився хлопець бачити глибоку тугу в їхніх очах. Захоплювався розвагами Рябка, мріяв про те, щоб весь навколишній світ кишів тваринами і птахами. Ця любов до природи, чуйне ставлення до неї породять пізніше чудову мрію – засадити всю землю садами, виховувати людей-гуманістів.

Як бачимо, у “Зачарованій Десні” О. Довженко, збагачений життєвим досвідом, звертається до тієї пори свого дитинства, коли “світ одкривається перед ясними очима перших літ пізнання, всі враження буття зливаються в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну”. Разом з тим він критично розглядає умови, в яких зростав, відверто, з сумом розповідає про забобонність рідних, розкриває соціальні причини цього. Але скрізь наголос робиться на всьому доброму, що запало в дитячу душу, сприяло формуванню його світогляду і нової моралі нашого сучасника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Морально-етичні проблеми кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна”
Морально-етичні проблеми кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email