|  | 

Мовознавча гра

Конкурс 1. Розминка ” Творимо слова”.

-Запишіть якомога більше слів, складених із букв слова Україна ( 1 бал за кожне слово).

Конкурс 2. Ребуси.

-Розшифруйте ребуси ( 1 бал за кожне слово ).

40 А (сорока)

3 буна (трибуна)

Пі 2 л ( підвал)

10,,,на (десна)

9,,но 100 (дев яносто)

100лиця (столиця)

Конкурс 3. Бліц-турнір

Дайте відповідь на запитання ( 1 бал за кожну правильну відповідь)

Команда 1.

1.Слова, які пишуться з великої букви,- це…( власні назви).

2. Утворіть іменник від слова мовити. (Мова).

3.Частина тексту, що є його закінченням, – це…(кінцівка).

4. Назвіть одним словом: блюдце, черпак, глечик, макітра. (Посуд).

5.Як називають дитину корови? ( теля).

6. Скільки букв в українському алфавіті? (33)

7.Як називають людину, що пише вірші? ( поет).

8.Скільки у слові складів? ( стільки, скільки голосних звуків.)

9. Хто написав ці рядки: ” Як умру, то поховайте…”? ( Т. Шевченко)

10.Мова нашого народу – …( українська).

11. Продовжіть рядок: ” Раз я взувся в чобітки…”(“…одягнуся в кожушину…”)

12. Скільки звуків позначає буквосполучення дж? ( 1.)

Команда 2.

1.Як називають твори, написані римою? (вірші)

2. Яка частина мови вказує на назву предмета?( іменник)

3.Утворіть дієслово від слова письмо. ( писати)

4. Назвіть одним словом: скриня, лавка, табуретка, диван.

5. Як називають дитину собаки?

6. Як називається склад, на який падає не наголос? ( ненаголошений).

7. Частина тексту, щоє його початком, зветься…( зачином).

8.Як на письмі позначають подовження приголосних? ( двома буквами).

9.Що традиційно українські діти традиційно співають навесні? ( веснянки, гаївки).

10.Скільки букв в українській мові позначають голосні звуки? ( 10).

11.Яким знаком на письмі можна показати, що думка закінчена? ( . ? ! )

12.Процесс говоріння людини, висловлювання нею своєї думки – це…( мовлення).

Команда 1.

1.Текст, у якому про щось позповідається чи повідомляється, називається…( розповіддю).

2. Назвіть одним словом: кеди, чоботи, валянки, постоли.( взуття).

3.Як називають дитину свині? ( порося).

4.Чим визначають кількість складів у слові? ( кількістю голосних звуків.)

5.Як називають казки, створені народом? ( народні)

6. На питання хто? Відповідають слова, означають назви…(істот).

7. Утворіть іменник від слова співати. ( спів, співак).

8. Хто з відомих діячів української літератури в дитинстві був кріпаком? ( Т. Шевченко.)

9.Як звати сестру Кия, Щека і Хорива, іменем якої названо річку?

10.Як називається збірка поезій Т. Шевченка? (” Кобзар”.)

11.З чого складається речення? ( зі слів).

12. ” Рукавичка”, ” Попелюшка”, “Цап та Баран”. Яка з перелічених казок не українська? ( ” Попелюшка”)

Команда 2.

1.Назвіть одним словом: Бровко, Сірко, Мурчик, Сніжок. ( клички)

2.Як називають усі букви певної мови, поставлені в певному порядку? ( алфавіт).

3.На питання що? відповідають слова, які означають назви…( неістот).

4.Утворіть дієслово від слова читач. (читати).

5.Текст, у якому хтось чи щось описується, називається…( опис).

6.Як називають дитину кішки? ( кошеня).

7.Які твори мають початок: ” Жили – були…”? ( казки).

8.Портрет, якої відомої людини зображений на 100-гривневій купюрі? ( Т. Шевченка.)

9.Що ми чуємо: звуки чи букви? ( звуки).

10.На честь якого з трьох братів було названо столицю України? ( Кия).

11.Яка остання буква українського алфавіту? (я).

12.Найважливішим засобом людського спілкування є…(мова).

Команда 1.

1.Частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання що робить?- це…( дієслово).

2.Утворіть іменник від слова лежати.( ліжко, лежак).

3. Назвіть одним словом: плахта, сорочка, крайка, кожух.( одяг).

4.Вони бувають друковані й рукописні, великі й малі. ( букви).

5.Як називають дитину вівці? ( ягня).

6. Яка частина слова стоїть між префіксом і суфіксом? (корінь).

7.Який князь заснував першу на Русі бібліотеку? (Ярослав Мудрий).

8.Найкращий друг іменника.( прикметник).

9.Головні герої казки “Бременські музики”. (звірі).

10.Який відмінок не відповідає на запитання? ( кличний).

11.Зв язне висловлювання, в якому для доведення якогось твердження використовується судження, приклади, зіставлення, що приводять до висновків – це…(міркування).

12.Хто такий В. Сухомлинський? ( учитель, директор школи, письменник.)

Команда 2.

1. Як називають дитину коня?

2.Назвіть одним словом: молоток, обценьки, долото, рубанок.(інструменти).

3.Змінна частина слова-це…( закінчення).

4.В якому українському місті почав друкувати книги І. Федоров? ( у Львові.)

5.Частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання який? Яка? Яке?-це…( прикметник).

6.Утворіть іменник від слова блищати.(блиск).

7. Вони бувають тверді і м які, глухі й дзвінкі. Це…(звуки).

8.Як звали батька Т. Шевченка? (Григорій).

9.Граматичну основу речення становлять…( підмет і присудок).

10.Спільна частина споріднених слів – це…(корінь).

11.Змінювання іменників за питаннями – це…( відмінювання).

12.Де використовується кличний відмінок? ( у звертаннях).

Конкурс 4. Відгадай, з якого твору?

-Назвіть з якого твору ці рядочки, хто їх автор, продекламуйте уривок. ( 1 бал – за названий твір, 1- за вказаного автора, 1- за декламування).

Т. Шевченко ” Тече вода з-під явора…”

Тече вода з-під явора

Яром на долину,

Пишається над водою

Червона калина.

Л. Українка ” Мамо, іде вже зима”.

“Мамо, іде вже зима,

Снігом травицю вкриває,

В гаю пташок вже нема…

Мамо, чи кожна пташина

В вирій на зиму літає?”-

В неньки спитала дитина.

Конкурс 5.Народна мудрість.

-Продовжіть прислів я ( 1 бал за кожнк правильну відповідь).

1.Бджола мала, ……..( а й та працює).

2.Пташка красна своїм пір ям,….( а людина – знанням).

3.На сонці тепло,…..( а біля матері добре).

4.Без верби і калини…..( нема України).

5.Книга вчить,….( як на світі жить).

6.Наука в ліс не веде,….(а з лісу виводить).

7.Добре того вчити, …..( хто слухає).

8.Погана та пташка,…( якій своє гніздо не миле).

9.Хто людям добра бажає,…( той і собі має).

10.Посієш вчинок-…….(пожнеш долю).

Конкурс 6. Мовознавчий.

-Виконайте завдання ( 1 бал за кожну правильну відповідь).

1.Позначте рядок, в якому всі слова записані правильнао:

А) буряк, солов ї, Дем ян, польовий;

Б) Мар яна, цвях, вольовий, свято;

В) буряк, свято, Мар ян, бойовий.

2.Підкресліть слова, які не можна поділити на склади для переносу:

Зошит, школярі, учень, вчитель, мрія, мова, Іван.

3.Позначте рядок, в якому правильно записана звукова модель слова дзюрчить:

А) дз урчит ;

Б) дзйурчит ;

В) дз урчит.

4.Допишіть букву, щоб утворилось нове слово:

(я)лина – дерево;

(г)лина – нею мажуть хату;

(с)лина – є в роті.

5.Які алфавіти складаються з шести літер? ( Абетка, азбука).

6.Що знаходиться в середині школи? ( буква о)

7.Що стоїть між підлогою і стелею? (літера і).

8.Чим закінчується зима і весна? ( літерою а).

9.Як записати слово робота п ятьма і чотирма буквами? ( праця, труд).

10.Як змінити слово майка, щоб вона злетіла? (чайка).

Конкурс 7. Літературний. “Великі творці великої країни”.

-Дайте відповідь на запитання ( 1 бал за кожну правильну відповідь).

1.У якому жанрі найбільше творив Л. Глібов? (байка).

2.Як звали хлопчика з деревинки, що ловив рибку? ( Телесик).

3.Який талант, крім письменницького, мав Т. Шевченко? ( співав, малював).

4.Чим закінчується байка? ( мораллю).

5.Назвіть ім я поетеси Забіли. ( Наталя).

6. Стислий віршований запис, за яким треба відгадати, про кого або про що йдеться. ( загадка)

7.Хто автор казки ” Кирило Кожум яка” ? ( українсьний народ).

8.Хто написав вірш ” Садок вишневий коло хати…”? (Т. Шевченко)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Мовознавча гра
Мовознавча гра
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email