|  | 

Моя методика викладання

5 клас.

Українська література

1. Олександр Олесь (Кандиба). “Заспів”, ” Україна в старовину”, “Наші предки –

Слов’яни”.

Робота за таблицею

Опишіть природу давньої України, заповнивши таблицю:

Дерева

Птахи

Звірі

Природні ландшафти

Граби, вільхи, сосни,

Явори, дуби

Гуси, качки, чаплі, чайки, журавлі, лебеді, орли

Олені, ведмеді, вепрі,

Кози, тури, вовки, лосі, рисі, зубри, борсуки, коні

Озера, стави, багна, ліс густий, степ безлюдний

Робота із схемою

Складання характеристики предків-слов ‘ Ян за віршем О. Олеся.

Звичаї

Способи поховання,

Тризна, жертви, зброя,

Одяг, їжа, весняні свята, віщуни-знахарі

Віра

Язичництво, віра в нечисту силу

Стосунки із сусідами

Оборона від ворогів-нападників

Заняття

Хліборобство, будівництво укріплених міст

Природа

Річки, озера. ліси, гори, степи, болота

2. О. Олесь. “Початки Києва”, “Аскольд і Дір”

Робота в парах

Питання для І групи (“Початки Києва”).

Яке плем’я заснувало Київ? (Поляни.)

Назвіть 4 професії (роди занять) наших давніх предків. (Хлібороби, пастухи, ловці, воїни.)

Хто для Києва “наче батько”? (Дніпро.) Що свідчить про миролюбність наших пращурів? (Все своє вони любили, шанували і чуже…) Доведіть рядками з вірша, що наші предки були патріотами своєї землі, мужніми і вправними воїнами. (Вміли наші показати обосічного меча:

І віки нога ворожа Не ступала на наш лан. Всі сусіди шанували І боялися полян.)

Хто і як ніс Києву, давній Україні “з півдня й півночі добро”? (Дніпро, ним плавали купці й перевозили товари.) Яка легенда використана у творі Олександра Олеся? (Про заснування Києва Києм, Хоривом і Щеком та їх сестрою Либіддю.)

Питання для II групи (“Аскольд і Дір”).

Ким за родом занять були Аскольд і Дір? (Воїнами дружини Рюрика.) Які рядки свідчать про те, що дружина Рюрика була войовничою, її знали в усьому світі? (“Всім далась вона взнаки”.) Чому Аскольд і Дір відпросилися у князя на волю? (їм хотілося військової слави, пригод.) Якими річками мандрували Аскольд і Дір? (Волхов, Дніпро.) Як Аскольд і Дір перебралися з однієї річки в іншу? (Волокли човни по суші.) Хто завоював Київ? (Хозари.) Чому Аскольда й Діра вибрали на князів? (Вони звільнили киян від неволі.)

Питання для III групи (“Олег”).

Що таке байдаки? (Великі човни.) Хто такий свояк? (Родич.) Що таке віче? (Народні збори.) Як характеризує Аскольда і Діра їх відповідь дозорцям: “Залишіть! Пливе не ворог!” (Вони занадто довірливі.) Чому прийшов Олег? (Посадити у Києві справжнього князя.) Що сталося з князями Аскольдом і Діром? (Вони загинули.) Про що свідчить історія князів Аскольда і Діра? (Історія часом буває дуже жорстокою.)

3. Антін Лотоцький. “Михайло-семиліток”. Добро і зло у казці.

Конкурс “Твої 12 балів”.

У літературних казках обов’язково є авторська уява та домисел. Хоч казка “Михайло-семиліток” і історична, але не всі події в ній мають реальну історичну основу.

Знайдіть історичні невідповідності в казці А. Лотоцького.

4. Оксана Сенатович. Коротка розповідь про письменницю. Казка “Малий віз”.

1. Заповніть “анкету” на казку О. Сенатович “Малий Віз”.

Значення назви

Малий Віз – Велика Ведмедиця – назва сузір’я, яке люблять в народі

Тема

Фантастична подорож хлопчика в минуле, до козаків

Сюжет

Дмитрик дістав Малого Воза із дна озера, помандрував до козаків. Запорожці посміялися, але дали відповідь на його питання про підводні човни й ракети, які вони винайшли

Кульмінація

Перший прийом у козаків

Головний герой

Дмитрик, десятилітній хлопчик

Другорядні герої

Козаки, Іван Сірко

Реальне у казці

Зацікавлення хлопчика історією, захоплення винаходами запорожців; написання книги

Фантастичне у казці

Подорож на Малому Возі в минуле, розмова з козаками

Умовний літературний прийом

Чарівний сон Дмитрика

Художні засоби

Пейзаж, діалог, просторічні слова, емоційно забарвлена лексика, гумор, епітети, фразеологізми (не кривись як середа на п’ятницю та ін.)

Головна думка

Уславлення кмітливості й винахідливості запорожців, їхнього отамана Сірка; схвалення думок і дій допитливого хлопчика, який шанує славне історичне минуле

5. Тарас Шевченко. Картини світу, природи у поезії “За сонцем хмаронька пливе”.

Характеристика образу твору за власною ілюстрацією.

(учні малюють образи вірша та аналізують образ)

6. Костянтина Галицька. Оповідання “Соловей”.

1. Проблемно-пошукові завдання.

1. Доведіть, що образ солов’я – це втілення творчої особистості, її достойної поведінки, максимальної самореалізації. Чим цей образ в описі авторки нагадує людину?

Порівняйте опис К. Малицької з іншими художніми описами солов’я.

2. Гра на час.

Хто більше за 1-2 хвилини згадає і запише назв птахів нашої місцевості.

2). Угадайте, чий це голос. Кар-кар-р-р (ворона); цінь-цінь (синичка): скреккеке (сорока): цвірінь-цвірінь (горобець): тьох-тьох (соловей); ку-ку, ку-ку (зозуля); гур-р-р, гурр (голуб); н-я-я-а-в (іволга); У-гу-у, у-гу-у, у-гу-у (горлиця).

7. Олена пілка. Оповідання “Збентежена вечеря”.

“Займи позицію”.

– На чиєму ти боці і чому?

Омелько

Пані

Панські гості

Матір Омелька

Захищав свою гідність і гідність родини, селян (народу)

Добре ставилася до селян, любила просту кутю, підтримувала звичаї

Захищали свої привілеї; проти них вчинений, хоч і невеликий, але злочин

Дотримується звичаїв, цінує добро; закликає до християнського всепрощення

8. Павло Тичина. “Гаї шумлять”, “Блакить мою душу обвіяла”.

Евристично-пошукові завдання й запитання.

– Випишіть з поезії художні образи і схарактеризуйте їх.

Образи

Характеристика

Художній зміст

Я (ліричний герой, автор)

Слухаю, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело: купаючи мене, мов ластівку, все жду співаючи-кохаючи

Перелічення порівняння

Гаї, гай

Шумлять, мріє

Метафора

Хмарки

Біжать

Метафора

Дзвін

Гуде

Думки пряде

Метафора

Ниви

Приливи

Епітет

Трава

Тихий шепіт голубячий

Епітет

Неба край

Як золото-поколото

Порівняння метафора

Ріка

Горить-тремтить як музика

Метафора порівняння

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Моя методика викладання
Моя методика викладання
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email