|  | 

Народність літератури

Народність літератури – органічна якість художніх творів кожної національної літератури, яка виражає ментальність народу в його етнологічних та історичних виявах і вимірах, зумовлена органічним зв’язком письменника зі своїм етнонаціональним середовищем. Н. л. невіддільна від мови народу, представником якого є письменник як творець художнього твору, носій національної ментальності і мови народу. Таке розуміння Н-л. з’явилося в усіх народів світу разом з усвідомленням своєї національної своєрідності.

В-Україні М. Костомаров 1844, оглядаючи твори, написані по-українськи, твердив: “Тепер ідея народності оживила нашу літературу: і читачі, і письменники шанують народність як головну чесноту будь-якого твору красного письменства”. Сутність Н-л., за Костомаровим, це – “достеменне зображення свого, рідного, з усім карбом національного характеру”. Через три роки Т. Шевченко у передмові до другого видання “Кобзаря” писав: “Щоб знать людей, то треба пожить з ними. А щоб їх описувать, то треба самому стать чоловіком…” Так уже на початках осмислення нової української літератури розуміння Н-л. виводилося за межі етнографічного побутовізму, натуралістичної описовості, а етнопсихологічний фактор усвідомлювався у зв’язках із загальнолюдськими чинниками.

Та акцент робився саме на ньому, на духовній своєрідності і самототожності народу, що сконцентровано та яскраво виявляється у художній літературі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: Народність літератури
Народність літератури
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email