|  | 

НАВЧИТИСЯ ЖИТИ ГІДНО – ЧАСТИНА ТРЕТЯ ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ

Редьярд Кіплінг (1865-1936)

Літературний багаж. Які твори Дж. Р. Кіплінга, написані для дітей, ви знаєте?

Чим вони цікаві?

Що таке мінливість читацької прихильності, Джозеф Редьярд Кіплінг знав не з чуток. Цьому письменнику судилося спізнати славу, стати лауреатом Нобелівської премії, а відтак пережити роки публічного осуду, коли його творчість сприймалася як облудна пропаганда культу сили та імперської ідеї. Утім, час усе розставив на свої місця: нині Кіплінга шанують як талановитого митця, що попри певні світоглядні й художні прорахунки створив оригінальний образний світ.

Батьки Кіплінга були англійцями, але в пошуках екзотики1 й романтики переїхали до Індії. Редьярд зростав серед люб’язних і послужливих тубільців, які повсякчас намагалися догодити хазяйському синові. Місцеву мову – гінді – хлопець засвоїв раніше, ніж англійську, та й у подальшому житті почувався не так англійцем, як англоіндійцем. Підтримуючи постійний зв’язок з Англією, Кіплінг вважав Індію рідною країною, шанував її традиції та звичаї, любив її народ.

Водночас він дещо зверхньо ставився до корінного населення, вважаючи індійців менш цивілізованими, і щиро прагнув сприяти поширенню прогресивних знань у цьому куточку Британської імперії.

Для здобуття грунтовної освіти батьки відправили дванадцятирічного Редьярда до Англії, де він мусив жити в чужих людей. Після раювання в Індії хлопець сприймав нову систему виховання як духовне насильство, тож відразу після випуску повернувся додому. У 1882 р. він почав працювати кореспондентом “Цивільної і воєнної газети” в місті Лaxopi.

1Екзотика – тут: те, що належить до чужої, незвичної культури.

Цікаві подробиці

То була цікава, але досить непроста робота. У пошуках матеріалу для статей Кіплінгу доводилося подорожувати країною, що потерпала від голоду, спеки й епідемій. Це потребувало від молодого кореспондента не лише витривалості, а й неабиякої відваги, день у день загартовувало його волю і моральну силу.

Водночас журналістика стала для Кіплінга школою письменницької майстерності. Під час службових поїздок він ближче знайомився зі звичаями та побутом індійців, збирав місцеві перекази, легенди, повір’я, анекдоти. Згодом цей матеріал утворив “золотий запас”, із якого письменник багато років черпав теми й сюжети для художніх творів.

Перші оповідання Кіплінга з’явилися у тій-таки лахорській газеті. Від звичних для англійців творів цього жанру вони відрізнялися граничною лаконічністю й змістовністю. Зважаючи на це, англійський письменник Г. К. Честертон порівнював їх з уколом, який діє “і швидко, і дуже болісно”. Новими для читачів Великої Британії були також Кіплінгові сюжети, побудовані на матеріалі із життя англійських чиновників-колоністів.

Зрештою дивувала публіку й незвична мова оповідань, наближена до повсякденного мовлення англоіндійців. Це надавало ще більшої виразності місцевому колориту, дбайливо відтвореному письменником у художній прозі.

Літературна кухня

Згадані вище особливості Кіплінгової прози простежуються і в його поезіях. Зазвичай їх написано від імені вигаданого персонажа (скажімо, чиновника, солдата чи матроса). Для того щоб надати таким “розповідям” правдивого звучання, автор використовує розмовні й професійні вислови, навмисне неграмотно вживає або перекручує слова.

Нерідко вірші Кіплінга навіяно певними ритмами чи мелодіями. Наприклад, в основу вірша “На марші” покладено маршовий ритм:

Крок – крок – крок – крок – ми йдемо по Африці,

Все – йдем – все – йдем – по тій самій Африці –

(Скрізь – рух – рух – рух – рух чобіт угору – вниз!)

Не звільнить ніхто на війні!

Такі художні прийоми були новаторськими для сучасної митцеві англійської поезії. :

У своїй творчості Кіплінг утверджував ті людські цінності, які вважав найважливішими, – насамперед гідність і духовну силу, загартовані в життєвих випробуваннях. На думку митця, непорушними для всіх є Закон, що визначає існування спільноти, і Справа, що вимагає самовідданого служіння.

Перевірте себе

Чому Кіплінг вважав себе англоіндійцем? Як досвід, набутий під час роботи в газеті, вплинув на творче становлення письменника? Що вирізняло оповідання Кіплінга на тлі класичної англійської літератури XIX ст.?

Схарактеризуйте особливості Кіплінгової поезії. Які ідеї проголошував письменник у своїй художній творчості? Теми проектів. “Казки Дж. Р. Кіплінга на кіноекрані”; “Індія Дж.

Р. Кіплінга”; “Чесноти героїв Дж. Р. Кіплінга”.

Перед читанням. Пригадайте характерні ознаки жанру балади.

Чим літературна балада відрізняється від фольклорної?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: НАВЧИТИСЯ ЖИТИ ГІДНО – ЧАСТИНА ТРЕТЯ ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ
НАВЧИТИСЯ ЖИТИ ГІДНО – ЧАСТИНА ТРЕТЯ ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email