|  | 

НЕЛЯ ШЕЙКО-МЕДВЕДЄВА. ЛИСИЦЯ, ЩО ВПАЛА З НЕБА (П’єса-казка на 2 дії)

Мета: ознайомити учнів із творчістю Нелі Шейко-Медведєвої; розширити знання школярів про п’єсу як жанр; поглибити розуміння побудови тексту п’єси; вчити знаходити за допомогою вибіркового читання уривки, слова, які характеризують дійових осіб, вчити розрізняти характеристики дійових осіб за їхніми висловами, вчинками; розвивати творчі здібності учнів, дослідницькі якості; виховувати правдивість, відповідальність за свої вчинки, вміння тримати слово.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Сьогодні у нас незвичайний урок.

У світ фантазії зробимо ще один крок.

А з творчістю ми вже стрічались не раз,

І знову вона завітала до нас.

II. МОВЛЕННЄВА РОЗМИНКА

1. Робота над скоромовкою

Гра “Дощик”

Діти читають хором.

– Накрапає дощ (тихо).

– Дощ пускається сильніше (голосніше).

– Злива (голосно).

– Дощ слабшає (тихіше).

– Дощ припинився (читання припиняється).

Бобре, друже, друже бобре,.

Міст зробив ти дуже добре:

Не бредуть бобри у брід,

Майстрові кричать: “Привіт!”

2. Гра “Звуконаслідування”

– Забивайте цвяхи: Гбду! Гбдо! Гбде! Гбди!

Гбда! Гбді! Гбді!

– Імітуйте кінський тупіт: Птку! Птко! Птка!

Птки! Птке! Птки!

– Кидайте уявні тарілки партнерові: Кчку! Кчко! Кчке! Кчка! Кчки!

Кчки!

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Гра “Хто краще?”

Конкурс на краще виразне читання байки Олени Пчілки “Котова наука”.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Прочитайте уривок із вірша, роз’єднавши слова,

Затихнувгомін. Взалізгаслосвітло,

Івраз, зайолонйвшивсічуття, розсунуласьзавіса…

Ірозквітложиття – мовказка,

Йказка – мов життя.

– Пригадайте, як називається вірш. Хто його автор?

– Що показують у театрі?

– Що таке п’єса?

– Чим вона відрізняється Від творів інших жанрів?

– Які особливості побудови п’єси?

– Які п’єси ви читали в 3-му класі?

– Продовжте речення: “Щоб показати п’єсу на Сцені, потрібно…”.

– Сьогодні ми ознайомимося з п’єсою Нелі Шейко-Медведєвої “Лисиця, що впала з неба”.

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Читання учнями статті про Нелі Шейко-Медведєву

– Де народилася письменниця?

– Де вона отримала вищу освіту?

– Для кого пише свої твори?

2. Фізкультхвилинка

3. Опрацювання першої дії п’єси Н. Шейко-Медведєвої “Лисиця, що впала з неба”

1) Підготовка до читання п’єси вголос.

Читання інструкції (с. 123)

– Як ви вважаєте, між ким відбуватимуться дії твору?

– Що ви знаєте про цих тварин?

– Продовжте думку:

Хитрий, як…; покірний, як…; страшний, як…; впертий, як…; боязкий, як…

– Сьогодні ми маємо можливість перевірити правдивість цих сталих виразів. Ось послухайте п’єсу-казку.

2) Читання твору вчителем.

3) Перевірка сприймання.

– Які дійові особи зустрічаються у п’єсі?

– Коли і як з’явилася Лисиця?

– Як вона розмовляє з Вовком?

– Чому Вовк захищає Лисицю?

4) Робота над виразністю читання.

– Які речення за метою висловлювання зустрічаються в тексті найчастіше? Зачитайте кілька окличних речень; питальних.

– Як потрібно читати слова або речення, подані в дужках?

5) Самостійне читання першої дії п’єси учнями (спочатку – повільно, а потім, після кожної вказівки вчителя,- дедалі швидше й швидше; кінцівку – скоромовкою).

6) Гоа “Хто швидше читає?”.

Знайти слова:

– Вовка: “Постривайте! А останнє слово?”.

– Лисиці: “Ати, я бачу, розумна пташка…”.

– Ворони: “Недобрий, а дурний!”.

– Чи сподобалася вам п’єса? Чим саме?

– Чи хотіли б ви дізнатися, що сталося з героями далі?-

– Від чого автор застерігає читачів?

7) Гра “Віднімай та додавай, нове слово укладай”.

ЗЛЮ + О + ДІ – Ю + ЙКА= … (Злодійка).

Д___ + К___ + Ч = ___ У ___ А… (Дукач).

КР + ЛУ – Р + НОК = … (Клунок).

СІК – ІК + ЕЛЬ + ЧАС – С + НИ = … (Сельчани).

Ф + ТОР – Т + Т + ЖНЕЦЬ – ЖН – Ь + Я = … (Фортеця).

– З усіма відгаданими словами ви зустрінетесь, коли будете читати другу дію п’єси Н. Шейко-Медведєвої “Лисиця, що впала з неба”.

– Прочитайте тлумачення слова дукач у підручнику.

4. Фізкультхвилинка

5. Опрацювання другої дії п’єси Н. Шейко-Медведєвої “Лисиця, що впала з неба”

1) Словникова робота.

Читання слів в парі “луною”

Дрижить

Ополонка

Наставляє

Шановні

Паморозь

Натомість

Укинути

Злодійка

Замислила

Фортеця

Сельчани

Позбутися

Завивши

Пропонує

Побачивши

– Прочитайте кожний стовпчик слів на одному диханні. Який з них читати було легше? Чому?

– Які слова вам незрозумілі? (Кілька учнів шукають і зачитують пояснення цих слів у тлумачному словнику.)

– Доберіть синоніми до слів замислила (задумала), натомість (замість), злодійка (крадійка).

2) Гра “Рибки”.

Самостійне мовчазне читання другої дії п’єси учнями.

3) Перевірка сприймання.

– Де відбуваються події другої дії?

– Скільки у ній дійових осіб? Хто вони?

– Чи з’явилися нові дійові особи?

4) Аналіз змісту другої дії п’єси. Вибіркове читання.

– Якої пори року відбувається друга дія казки? Чому ви вважаєте саме так? Доведіть свою думку словами тексту.

– Що вчиняла Лисиця? Як вона ставилася до Вовка?

– Хто допомагав Лисиці в її злочинах?

– Чому вона вирішила позбутися Вовка?

– Як вона хотіла це здійснити?

– Чому Ворона допомагала Вовкові? Поясніть вислів “чорна справа”.

– Як усі разом перехитрили Лисицю?

– Від чого автор застерігає читачів? Що засуджує?

6. Спостереження за мовою дійових осіб. Підготовка до інсценізації п’єси

– Хто з дійових осіб не має слів?

– Хто має дуже мало реплік?

– Розкажіть, які дії повинен виконати кожен із них.

– Які зміни настрою слід передати словами Вовка?

– З якою інтонацією потрібно читати слова Сірка, Ворони, Лисиці, Зайця?

7. Інсценізація п’єси

Учні у групах обирають уривок казки для інсценізації (той, що найбільше сподобався). Читають, передаючи характер, настрій дійових осіб за допомогою голосу, міміки, жестів.

8. Гра “Голосування ногами”

Діти встають у дві шеренги: права шеренга – “я вважаю, що твердження правильне”; ліва шеренга – “я вважаю, що твердження неправильне”.

– Я читатиму речення, деколи навмисне замінюючи слово чи вираз, а ви швидко шукаєте його в тексті. Якщо речення правильне, то тупає ногами права шеренга. Якщо речення неправильне – тупає ногами ліва шеренга та зачитує правильну відповідь.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Хто автор прочитаної п’єси-казки?

– Хто головний герой твору?

– Яким є ваше ставлення до нього?

– Чия поведінка видалася вам несподіваною? Чому?

– Учинки кого із персонажів ви засуджуєте, а кого – схвалюєте? Чому?

– Яку роль хотіли б зіграти у п’єсі? Чому?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати інсценізацію уривка із п’єси (с. 123-133).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: НЕЛЯ ШЕЙКО-МЕДВЕДЄВА. ЛИСИЦЯ, ЩО ВПАЛА З НЕБА (П’єса-казка на 2 дії)
НЕЛЯ ШЕЙКО-МЕДВЕДЄВА. ЛИСИЦЯ, ЩО ВПАЛА З НЕБА (П’єса-казка на 2 дії)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email