|  | 

Образ Івана Підкови – козацького отамана (за поемою “Іван Підкова”) – ІІ варіант – ТАРАС ШЕВЧЕНКО

9 клас

ТВОРИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

II варіант

Було колись – в Україні

Ревіли гармати;

Було колись – запорожці

Вміли панувати.

Т. Шевченко

Увагу багатьох людей привертало славне минуле України. Не один митець присвятив свої твори тому ж феноменові Запорозької Січі. Але, на мій погляд, ніхто так поетично не оспівав “славу козацьку”, як Тарас Шевченко.

У минулому рідного краю увагу Великого Кобзаря привертав перш за все героїзм народу, його безмежна відвага, сміливість.

Тяжкою була доля українського народу за часів турецько-татарської навали. Скільки беззахисних людей було вбито, полонено в рабство! Єдиним захисником українців від хижацьких нападів ворога було січове козацтво. З метою попередження набігів орд та визволення полонених влаштовували запорожці морські походи на Крим і Туреччину.

Один з таких походів покладено в основу поеми “Іван Підкова” Тараса Шевченка.

Іван Підкова був одним із керівників визвольної боротьби українського народу проти турецько-татарських загарбників. І хоча ніяких відомостей про його участь в морських походах немає, Тарас Шевченко припустив, що він міг бути не тільки учасником, а й ініціатором такого походу.

У творі не змальовано власне битву запорожців з ворогом, немає картин покарання загарбників чи визволення полонених. Але сам факт походу на Царград у відносно спокійний час говорить про мужність народних месників. Не лякають козаків ні “чорні хмари”, ні синє море, що “звірюкою то стогне, то виє”, ні “хвилі, як ті гори: ні землі, ні неба”, не мліють їхні серця, бо “тільки того й треба”. Дивиться уважно отаман, чи не видно ворога:

Поглядає сюди-туди –

Де-то буть роботі?

Кількома рядками поет окреслює одностайність усієї січової громади, що так приваблювала його в козацтві. Так, на пропозицію отамана “поїхати в гості” в Царград, запорожці разом “заревіли”, погоджуючись. Отамана в поемі зображено розсудливим, мудрим керівником, що пам’ятає про свої моральні обов’язки перед рідним народом і є прикладом для січовиків.

Велике значення у справі пробудження і зміцнення національної самосвідомості українців Тарас Шевченко надавав відображенню в літературі історії нашої країни. Тому так часто, читаючи спадщину Великого Кобзаря, ми ніби гортаємо героїчні сторінки історії українського народу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Образ Івана Підкови – козацького отамана (за поемою “Іван Підкова”) – ІІ варіант – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Образ Івана Підкови – козацького отамана (за поемою “Іван Підкова”) – ІІ варіант – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email