|  | 

ОБРАЗИ РОМАНУ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША “ЧОРНА РАДА” (ЯКИМ СОМКО, ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ, КИРИЛО ТУР, ПЕТРО ШРАМ)

Тема уроку. ОБРАЗИ РОМАНУ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША “ЧОРНА РАДА” (ЯКИМ СОМКО, ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ, КИРИЛО ТУР, ПЕТРО ШРАМ)

Мета уроку: ознайомити учнів з рисами характеру персонажів, їх вчинками; розвивати критичне мислення, зв’язне мовлення дев’ятикласників; сприяти формуванню почуття відповідальності за долю народу, любові до Вітчизни, високих моральних якостей. Обладнання. Портрет П. Куліша, діаграма Вена, картки із завданнями, виставка статей про письменника, “Дерево життя”.

Хід уроку

Учитель. Сьогоднішній урок літератури ми розпочинаємо п’ятихвилинкою “На літературних обріях України”. (Кілька учнів роблять короткі повідомлення про найважливіші події у літературному житті України за останній тиждень.)

Учитель. А тепер переходимо до теми нашого уроку. На дошці – портрет Пантелеймона Куліша, на виставці – матеріали про нього і його творчість, а в нас у руках – його роман “Чорна рада”, над яким ми продовжуємо працювати.

На попередніх уроках ми вже говорили про зміст твору, його проблематику, а сьогодні попрацюємо над характеристикою деяких героїв “Чорної ради” – Якима Сомка, Івана Брюховецького, Кирила Тура і Петра Шрама. Отож запишіть тему уроку.

Як ви думаєте, чи є ця тема важливою? Навіщо нам її розглядати? (Відповіді учнів.)

Це потрібно, щоб глибше пізнати нашу історію, відображену в художній формі, щоб визначити для себе, яким має бути народний керівник, які моральні якості роблять людину людиною. Найперше, спробуємо за короткою характеристикою впізнати персонажів, про яких йтиметься на уроці.

(Учні працюють у групах. Відповідають почергово. За кожну правильну відповідь отримують відмітку – прямокутник, трикутник чи ін. Кількість отриманих відміток підраховується в кінці уроку.)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ВІКТОРИНИ “ХТО..?”

“Орел, не козак!” ? (Петро Шрам.)

“Добрий козак; по батькові пішов. Одвага велика”? (Петро Шрам.)

“…високий і вродливий, зверху кирея, підбита соболем”? (Сомко.)

“здоровенний, широкоплечий козарлюга”? (Кирило Тур.)

“високий, огрядний, кругловидий, русявий”? (Яким Сомко.)

“Щирий і незлобливий був лицар, да вже ж як допечуть йому, то стережись”? (Сомко.)

“У короткій старій свитині, у полотняних штанях, чоботи… попротоптувані”? (Брюховецький.)

“Жвавий козарлюга, да ще й отаман”? (Кирило Тур.)

Учитель. У романі “Чорна рада” П. Куліш порушує найболючіші питання для української нації – незалежності, влади, національного відродження. Людьми, від яких у свій час залежало вирішення цих питань, були Яким Сомко та Іван Брюховецький. Це – персонажі історичні. Сомко і Брюховецький борються за гетьманську булаву.

Гетьман – посада надзвичайно важлива. А з чим у вас асоціюється слово “гетьман”? Якими рисами, на вашу думку, він мав би володіти? Спробуйте скласти “асоціативний кущ” до слова “гетьман” (Учні за визначений час – хвилину-дві – записують асоціації, а потім їх зачитують.)

Бесіда з учнями.

1. Як автор змальовує зовнішність Сомка і Брюховецького? Зачитайте. Про що це свідчить?

Чи не вважаєте ви, що автор дещо ідеалізує Сомка?

2. Що було головним у житті для Сомка?

3. Як він уявляє майбутнє України?

4. Чи важливим є питання єдності України сьогодні? Якщо так, то чому, на вашу думку?

5. Говорячи про Брюховецького, автор вживає слова “чоловічок”, “Іванець”. Навіщо?

6. Чи заслуговує Брюховецький таких слів?

7. Знайдіть описи зовнішності Брюховецького. Який одяг він носить до виборів і після них? Про що це свідчить?

Як Брюховецький ставиться до черні? Підтвердіть свої думки словами з тексту.

8. Чи могла Україна процвітати за такого гетьмана?

9. Чи закономірним було те, що в Україні настав час Великої Руїни?

Учитель. У творі “Чорна рада” змальовано і образи козацького юнацтва – Кирила Тура і Петра Шраменка. Що ви про них дізналися?

Хто з них, на вашу думку, по-справжньому любить Лесю? Хто з них вам більше сподобався? Чому? (Відповіді учнів.)

Учитель. Знайдіть у тексті кілька характерних епізодів, що розповідають про Сомка, Брюховецького, Тура, Шраменка. Виразно прочитайте (вголос) ті, які сподобалися вам найбільше.

Сформулюйте їх головну думку.

Дискусійна трибуна.

Чи добре, на вашу думку, зробив Сомко, відмовившись від пропозиції Кирила Тура? Чиє життя важливіше для України?

Учитель. На столі 4 аркуші паперу, на звороті яких написані імена персонажів. Кожна група вибирає для себе один з аркушів. Я даю вам блок означень (на липучих смужках), з яких ви вибираєте ті, що відповідають вашому героєві, і приклеюєте на аркуш. (Учні працюють, а потім зачитують підібрані означення.)

Учитель. А зараз спробуйте уявити себе тими персонажами, про яких ми сьогодні говоримо, і розкажіть “про себе” від першої особи. Отож, “Гра у героїв твору”. (Представники груп вибирають картки, на звороті яких названі персонажі, хвилинку-дві групи готуються і тоді представляють того чи іншого героя, отримуючи залежно від достовірності, вмотивованості, повноти, виразності та емоційності відповідей одну, дві чи три відмітки.)

Учитель. Отже, які риси характеру, на вашу думку, мають бути притаманні людині при владі? (Відповіді учнів.) А звичайній людині? (Відповіді учнів.) Чи потрібно сучасній молоді читати такі твори, як “Чорна рада”? Якщо так, то навіщо? (Відповіді учнів.)

Учитель. На дошці – “Дерево життя”. На ньому – листочки.

Але вони незвичайні – на них слова, які позначають різні моральні цінності. Підійдіть і виберіть те, що є для вас найважливішим. Поясніть свій вибір.

Учитель підводить підсумки уроку, пропонує учням порахувати відмітки, визначити види діяльності на уроці, які їм сподобалися, повідомити про те, що з даного уроку вони взяли для себе, і пропонує домашнє завдання:

Дайте відповідь на запитання “Чи повинен кожен з нас нести відповідальність за долю своєї Вітчизни?”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ОБРАЗИ РОМАНУ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША “ЧОРНА РАДА” (ЯКИМ СОМКО, ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ, КИРИЛО ТУР, ПЕТРО ШРАМ)
ОБРАЗИ РОМАНУ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША “ЧОРНА РАДА” (ЯКИМ СОМКО, ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ, КИРИЛО ТУР, ПЕТРО ШРАМ)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email