|  | 

Олімпіадні завдання з української мови для учнів 4-х класів

У кожному рядку підкресли зайве слово: 5 б.

А) малюнок, мальований, малятко, маляр; б) сільниця, сільський, сіль, солоний; в) чайка, чаїнка, чай, чаювання; г) дубок, дубовий, дублер, дубняк; д) дощик, задощило, дощовий, дощатий.

З поданих слів склади і запиши речення, підкресли головні члени речення. Над кожним словом познач частину мови 10 б. Поле, у, долині, при, прозорий, б’ється, джерельце. Запиши в алфавiтному порядку поданi слова, вставляючи пропущенi букви

Т…л…фон, д…ржава, т…л….грама, iнж…нер, ш…ренга, ок…ан. 10 б.

Запиши словосполучення, поставивши iменники в родовому вiдмiнку множини 4 б. Багато (вишня) – _______________________________________________________ кiлька (прiзвище)- _____________________________________________________ чимало (заповiдъ) – ____________________________________________________ багато (соловей) – ______________________________________________________ Запиши речення, встав пропущені букви, надпиши частини мови, встанови зв’язок слів за допомогою питань 10 б.

Д..рева одя..лись у ка..кові білі шати.

До висловів з лівої колонки добери антоніми з правої, з’єднай їх парами 3 б.

Хоч голки збирай

Жити чужим розумом

Жити своїм розумом

Рукою подати

За тридев’ять земель

Хоч око виколи

7. Чи любиш ти читати книжки? Чому? Напиши про це текст-міркування 10 б.

Всього: 52 бали

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Олімпіадні завдання з української мови для учнів 4-х класів
Олімпіадні завдання з української мови для учнів 4-х класів
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email