|  | 

ОНУФРІЙ

ОНУФРІЙ (рр. нар. і см. невід.) – поет – компілятор, церковний діяч.

Був ігуменом Преображенського монастиря поблизу Харкова (1693-1696, 1705-1709). Автор рукописного збірника “О пріроженю человческом, под которою планетою знамен небесных родится всяк человек, важностю и комплексіями и обтаєм зде описано єсть…”, складеного між 1696 – 1699 рр. Сюди ввійшли перекладені з польської мови епіграми календарного циклу Лазаря Барановича, а також прозові статті “О прироженю земле, як она єст в долготу, широту и толщину”, “О разделеніи времен возраста человеча и веков єго” та ін.

Певний інтерес становлять ті вірші Онуфрія, в яких зафіксовано побут українців і їх морально-етичні переконання початку XVIII ст. – “О природе человеческой визнаніє”, “О женах беременных”, “О женской природe”, “О полуденном сне, иже недобре єсть в полдень спати”, та ін.

Літ.: Антологія української поезії: В 6 т. Українська дожовтнева поезія // Твори поетів XI-XVIII ст. К” 1984. Т. 1.

М. Судима

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: ОНУФРІЙ
ОНУФРІЙ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email