|  | 

Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху в поезії В. Підпалого “Запросини”

УРОК 40

Тема. Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху в поезії В. Підпалого “Запросини”.

Мета: розкрити алегорію образів вірша “Запросини”; розвивати навички виразного читання неримованої поезії; вчити учнів словесно відтворювати картини, що виникли в уяві під час читання художнього твору; виховувати впевненість у власних можливостях.

Обладнання: збірки творів В. Підпалого, ілюстрації (колодязя; батька, що садить дерева, качає мед; хлопчика, що читає “Кобзар”, українського зілля, сонця, поваги до жінки), портрет В. Підпалого, картини В. Черватюка “Місячна ніч”, М. Сажина “Переправа біля Києва вночі”.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

1. Виразне читання поезії “Тиха елегія”.

2. Встановити співвідношення між зображенням па малюнку та прізвищем людини, що висловлювалася про В. Підпалого (Стаття у підручнику). Зачитати цитати з підручника.

(Матеріал для вчителя.

1. З “Автобіографії” В. Підпалого: “Батько копає колодязь; качає мед; садить дерева; іде до армії…”; “мати шукала щастя наймитуванням у Лубнах. Може, тому, коли я підріс і міг вечорами читати їй “Кобзаря”, плакала гірко і невтішно, завжди повторюючи одне: “Всі наймити, синочку”.

2. Флоріан Неуважний підкреслював: “Підпалий-поет нагадує мені пахуче українське зілля, що, черпаючи енергію сонця, дарує її пригорщами людям”.

3. Один із приятелів митця згадував: “У кожному його вчинку, в кожному слові була якась шевченківська повага до дитини, до жінки, до матері”.)

II. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Робота із заголовком поезії “Запросини”.

– Поясніть значення слова “запросини”.

– Куди, на вашу думку, може запросити нас В. Підпалий?

2. Мовчазне читання вірша учнями.

3. Обмін враженнями від прочитаного (в парах).

4. Словникова робота за питаннями учнів.

5. Евристична бесіда.

– Чому вірш має назву “Запросини”? Аргументуйте свою відповідь.

– Чи можна твердити, що ліричний герой запрошує нас до романтичного сприймання краси природи? Підтвердіть свої слова цитатами з тексту.

– Чи доводилося вам милуватися небом у місячну ніч? Яке враження залишилося від нічного неба?

6. Словесне малювання картини місячної ночі.

(Учні можуть скористатися картинами В. Черватюка “Місячна ніч”, М. Сажина “Переправа біля Києва вночі”.)

7. Художній аналіз поезії.

– З якою метою та які саме казкові елементи використано у поезії “Запросини”?

(Трикратність – “три гори”, “три ріки”, “три шляхи”, “трьома чешками”, “трьома дверима”, “трьох кутків”.

Зачин – “У холодному небі золотий човен…Я кажу тобі таке, чого не зможе інший…”

Чарівні предмети – “золотий човен”, “золоті весла”.

Повтори – “Із хмари на хмару”, “І на місці”, “Ходімо!”

Через казкову подорож ліричний герой долає перешкоди. Перемагає добро.)

– Якими художніми засобами поет створив прекрасну й динамічну пейзажну замальовку?

У холодному небі (Епітет)

Золотий човен

Із хмари на хмару,

Із хмари на хмару – (Повтори)

І на місці…

8. Робота в групах.

I-ша Група виписує метафори та розкриває їхнє значення. (“Три гори, три ріки, три шляхи” – долання перешкод; “Золоті весла” – спосіб досягнення поставленої мети.)

II-га група виписує персоніфікацію та розкриває її значення (“Таємницею володіємо я та ніч” – надає оптимізму ліричному герою.)

III-тя група виписує окличні речення та розкриває їх роль у поезії.

(“Ходімо! Навіть, якщо не дійдемо, – ходімо” – головна думка вірша; додає оптимізму, впевненості у правильності обраного шляху.)

9. Слово вчителя.

– Вірш “Запросини” – верлібр. Якими є основні ознаки вільних віршів? (Верлібр – це вірш, у якому зберігається віршований ритм, але рядки можуть мати різну довжину, а рими і поділ на строфи не є обов’язковими.)

– З верлібрами якого поета ви вже ознайомилися в 7 класі?

III. Закріплення вивченого.

– Зачитайте ті речення із вірша, які вам сподобалися найбільше. Поясніть свій вибір.

– Закінчіть речення:

– Мені найбільше запам’яталося зі спогадів поета…

– Поезія В. Підпалого допомагає нам…

IV. Підбиття підсумків.

V. Домашнє завдання.

Підготуйте відповіді на запитання у підручнику на с. 195. Навчіться виразно читати поезію “Запросини”. Підготуйте інформацію для дискусії щодо сучасного і майбутнього рідної мови та народу.

Повторіть вивчене з розділу “Світ української поезії”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху в поезії В. Підпалого “Запросини”
Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху в поезії В. Підпалого “Запросини”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email