|  | 

Оригінальність побудови поеми Івана Драча “Чорнобильська мадонна” (ІII варіант)

Про творчість Івана Драча можна говорити дуже багато, адже вона багато в чому збагатила українську літературу. Але якщо необхідно охарактеризувати її лаконічно, то тут можна сказати, що його творчість – це своєрідний спосіб мислення, це розкутість творчої думки, це нетрадиційність поетичної форми і стилю. У 1988 році побачила світ поетична збірка Івана Драча “Храм сонця”, в якій було опубліковано поему “Чорнобильська мадонна” та розділи “Книги скорботних пісень” вірменського поета X століття Григора Нарекаці. Поєднання в одній книзі оригінальної поезії і перекладної, сучасної і давньої служило ідейному задуму збірки: доповнити інтернаціональне глибоко національним, відгомін віків – сучасним, посилити звучання кожної частини їх трагедійною співзвучністю, адже поема “Чорнобильська мадонна” – це своєрідна “скорботна пісня”.

Таким чином, спосіб видання поеми був оригінальним. Але не менш оригінальною є і сама поема “Чорнобильська мадонна”. Жанр “Чорнобильської мадонни” визначив сам Іван Драч – поема. Але цей твір можна назвати і поемою-трагедією, і скорботною піснею, Та слід зауважити, що твір Драча не вкладається п жорсткі рамки ні епічної, ні ліро-епічної, ні драматичної поеми. Жанрові особливості поеми розмаїті, тому часто її визначають як поему-мозаїку.

До речі, як стверджує Ю. Солод, “композиційно вона нагадує відому картину “Герніка” Пабло Пікассо – одного з улюблених художників поетової молодості”. Поема побудована з двадцяти п’яти окремих розділів, поєднаних тематично, але різних за своєю жанровою приналежністю. Більш того, тут читач зустрічається навіть з прозою (“З канадської листівки “Мадонна атомного віку” Василя Курилика, 1971).

У поемі є і лірика (“Пролог”), і своєрідна балада (“Хрещатицька мадонна”), і відроджений міф (“Солдатська мадонна”), тут і епічна картина, приправлена “чорним гумором” (“Баба в целофані”), навіть сатира (“Бенкет в йору СНІДу”, “Мати й христопродавці”, “Ода молодості”). Поєднанням різних жанрів у межах одного твору автор досяг всеохватності матеріалу, відобразив вселенський характер подій, що торкнулися всього людства, всієї Землі. Емоційну напруженість думки підкреслює також наявність різного ритму окремих розділів, і навіть різні ритми в межах одного розділу, наприклад: “Бенкет в пору СНІДу”, “Варіація на банальний київський сюжет…”, або римована проза – “З доповіді скромного агента французької розвідки…”. Така мозаїчна, багатошарова структура допомагає зрозуміти глибину трагедії.

Експериментуючи над формою, Іван Драч підпорядковує засоби художнього зображення ідеї і завданню свого твору – показати всесвітність Чорнобильської трагедії, нагадати зарозумілому людству про вічні цінності, про свій обов’язок перед природою і Землею.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Оригінальність побудови поеми Івана Драча “Чорнобильська мадонна” (ІII варіант)
Оригінальність побудови поеми Івана Драча “Чорнобильська мадонна” (ІII варіант)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email