|  | 

Орнітонаселення Культурного ландшафту Лівобережного лісостепу на прикладі Пирятинського району

Тези Науково-дослідницької роботи “О Рнітонаселення культурного ландшафту Лівобере Жного лісостепу України, на прикладі Пирятинського району” Автор: Бойко Альона Олександрівна, учениця 9 класу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Пирятинської райдержадміністрації Науковий керівник: Василенко Микола Васильович, вчитель біології Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Пирятинської райдержадміністраціїСекція біології Зміни природного середовища, викликані урбанізацією територій і зростанням міст, суттєво впливають на птахів фауни України. В антропогенних екосистемах, у порівнянні з природними, змінюється, перш за все, видовий склад, структура населення птахів, їх екологія, а з часом – і етологія, морфологія тощо. Часто ці зміни призводять до небажаних для людини наслідків – порушується стійкість природних екосистем, знижується їх продуктивність, зростає чисельність птахів, які мають негативне значення для людини, скорочуються популяції цінних видів тощо. Поглиблення і розширення антропогенного впливу на фауну, біологію та екологію птахів робить актуальними дослідження характеру, послідовності і наслідків цих змін.

Вони важливі для прогнозування подальшої антропогенної трансформації екосистем, визначення механізмів управління ними з метою максимальної збереженості та розвитку їх у потрібному людині напрямку. Наша робота має за метувивчення птахів згаданого регіону, який в різній мірі зазнав антропогенного впливу і з’ясувати ступені змін орнітоценозів у межах досліджуваного та суміжних регіонів. Мета Роботи – виявити сучасний стан орнітонаселення культурного ландшафту Лівобережного лісостепу України, з’ясувати динаміку змін орнітоценозів та визначити перспективи їх розвитку при поглибленні і розширенні антропогенного впливу. Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 1. Встановити видовий та кількісний склад птахів, вивчити і порівняти їх щільність та біомасу у різних за ступенем урбанізації антропогенних екосистемах (у зимовий період), згідно прийнятого поділу у такому ряду: слабо змінені лісові території (вторинні широколистяні та сосново-листяні ліси) – сильно змінені (приміські та призалізничні лісосмуги, дачні поселення) – перетворені території (житлові квартали міст).2.

Проаналізувати зміни орнітонаселення за трофічним, топічним показниками та за типом фауни при поступовому посиленні антропогенного впливу на природні екосистеми аж до повної їх урбанізації.3. Виявити сезонні зміни у населенні птахів цих територій.4. Вивчити орнітокомплекси середніх міст Лівобережного лісостепу України на прикладі міста Пирятина.5. Проаналізувати зміни екології і поведінки воронових птахів, як найбільш типових і звичайних компонентів антропогенних екосистем – під впливом урбанізації.

Структура роботи Складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури. Основними результатами досліджуваної теми є: 1 . Встановлення видового та кількісного складу птахів, вивчено і порівняно їх щільність та біомасу у різних за ступенем урбанізації антропогенних екосистемах.2. Проаналізовано зміни орнітонаселення за трофічним, топічним показниками та за типом фауни при поступовому посиленні антропогенного впливу на природні екосистеми аж до повної їх урбанізації.3. Вивчено сезонні зміни у населенні птахів цих територій.4.

З’ясовано орнітокомплекси середніх міст Лівобережного лісостепу України на прикладі міста Пирятина.5. Проаналізовано зміни екології і поведінки воронових птахів, як найбільш типових і звичайних компонентів антропогенних екосистем – під впливом урбанізації. За більш детальною інформацією звертайтеся на електронну адресу

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Орнітонаселення Культурного ландшафту Лівобережного лісостепу на прикладі Пирятинського району
Орнітонаселення Культурного ландшафту Лівобережного лісостепу на прикладі Пирятинського району
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email