|  | 

Основні орієнтири школи

Державна національна програма “Освіта: Україна ХХІ століття” визначила стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрямки та шляхи,,… створення системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації”.

Втілюючи її в роботу загальноосвітньої школи № 56 за основу були взяті гуманістичні ідеї та орієнтири на людину і загальнолюдські цінності, на громадянську позицію, яка грунтується на повазі до особистості дитини, турботі про її розвиток. Такий підхід передбачив визнання кожного вихованця як унікальної індивідуальності з відповідним до нього ставленням.

Специфіку школи як соціальної системи визначає склад колективу, до якого входять дорослі й діти та вплив оточуючого середовища, тобто місце розташування школи. Школа розташована у мікрорайоні, де населення за віком переважно середнього та старшого віку, молодь складає десь 26 %, що впливає на кількість першокласників по набору. Знаходиться школа поодалік від культурних та розважальних центрів.

На території мікрорайону – молодіжний клуб “Ровесник”, який відвідує невелика частина учнів школи, в основному дівчата, які надають перевагу заняттям танцями. Пенсіонери, ветерани війни, ветерани праці складають значну частину мешканців мікрорайону, тому виховна робота школи у своїх напрямках передбачає роботу з цим контингентом.

У школі створені всі належні умови, щоб попри різноманітні проблеми, які поставило перед освітою непросте сьогодення, педагоги могли успішно розв’язувати завдання, які стоять перед освітою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Основні орієнтири школи
Основні орієнтири школи
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email