|  | 

ПАМФЛЕТ

Памфлет – художньо-публіцистичний твір, що в гостросатиричній формі викриває злободенні явища суспільного життя.

Стосовно етимології поняття “памфлет” існують різні точки зору. Часто слово “памфлет” виводять від грец. παν – все і φλέγω – палю; інколи від англ. pamphlet, утвореного від pamphilius – імені одного з героїв популярної комедії XII століття (“Pamphilius seu de amore”). Більша частина дослідників вважає памфлет свого роду різновидом фейлетону, “розгорнутим” фейлетоном із ще більш окресленими ознаками публіцистичності: “Памфлет, – пише з цього приводу Л. Єршов, – це немовби фейлетон, але не на “незначну”, а на вузлову тему. В основі його лежить великий соціальний об’єкт, цим багато в чому пояснюється специфіка памфлету, особливості його побудови та стилю.

ОПамфлет за структурою ближчий до публіцистичної статті. Його основу складають об’єкти величезної ваги, які часто немає потреби переводити в соціальний аспект. Вони й без того з ним пов’язані: соціально-політичний устрій держави, морально-етичні підвалини.., окремі значні державні та політичні діячі і т. п. Ось чому розгортання теми в памфлеті часто відбувається в манері статті, а не через емоційно-образні асоціації”.

Памфлет відрізняється від фейлетону й більшою ідеологічною різкістю: “Це викривальний твір, що характеризується своєю відвертою спрямованістю проти цілої суспільної системи, що втілює критику цієї системи у формі її сатиричного зображення та поєднує цю критику із засобами відкритої полеміки, прямої політичної аргументації та пропаганди”.

До визначних памфлетистів в історії європейської літератури належать Еразм Роттердамський (“Похвальне слово глупоті”), У. фон Гуттен (“Вадиск, або Римська трійця”), Д Дефо (“Чистокровний англієць”), Д. Дідро (“Жак-фата-ліст”), В. Гюго (“Наполеон Малий”). В українській літературі відомі памфлети Лесі Українки (“Голос однієї російської ув’язненої”), І. Франка (“Воскресіння чи по-гребіння”), памфлети Я. Галана; в російській літературі до памфлетної форми зверталися М. Кольцов, І. Ерен-бург, В. Катаев, Л. Леонов, Μ. Булгаков. Останній створив чи не найбільш показовий зразок памфлетної форми – п’єсу “Багряний острів”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ПАМФЛЕТ
ПАМФЛЕТ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email