|  | 

ПАНАС МИРНИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?”

Тема. ПАНАС МИРНИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?”

Варіант 1

1. Панаса Мирного в українській літературі вважають…

А Романтиком.

Б Засновником критичного реалізму.

В Майстром-пейзажистом.

Г Корифеєм української прози.

2. Панас Мирний народився 13 травня…

А 1849 року.

Б 1759 року.

В 1858 року.

Г 1831 р.

3. Батьківщиною Панаса Мирного…

А Є Черкащина.

Б Сумщина.

В Полтавщина.

Г Чернігівщина.

4. З 1858 по 1862 роки Панас Мирний навчався…

А У Київському університеті.

Б Бобринецькій повітовій школі.

В Полтавський духовній семінарії.

Г Гадяцькій повітовій школі.

5. “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” писався у термін…

А 3 1900 по 1903 pp.

Б З 1872 по 1875 Pp.

В 3 1883 по 1886 pp.

Г 3 1875 по 1882 pp.

6. Перший друкований художній твір Панаса Мирного – це…

А “П’яниця”.

Б “Лихо давнє й сьогочасне”.

В “Лихий попутав”.

Г “Лимерівна”.

7. До якого циклу творів Панаса Мирного належить твір “Як ве­деться, так і живеться”?

А Про життя української інтелігенції.

Б Батьків і дітей.

В Селянство.

Г Рідну природу.

8. У1903 році в журналі “Киевская старина” уперше легально було опубліковано роман…

А “Чіпка”.

Б “Лихий попутав”.

В “П’яниця”.

Г “Пропаща сила”.

9. За яким твором Панаса Мирного у 1955 році на кіностудії імені

О. Довженка створено фільм?

А “Лимерівна”.

Б “Повія”.

В “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Г “П’яниця”.

10. “Уся творчість Панаса Мирного – це сила і краса рідної літератури”. Дане висловлювання належить…

А М. Кропивницькому.

Б М. Старицькому.

В М. Лисенку.

Г М. Коцюбинському.

11. Прообразом баби Оришки із роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”…

А Є Терпилиха, героїня твору І. Котляревського “Наталка Пол­тавка”.

Б Бабуся письменника.

В Мати, героїня твору Т. Шевченка “Наймичка”.

Г Няня, кріпачка Панаса Мирного.

12. Чий це портрет: “Тонкий, цибатий, як журавель, з рижуватим, шорстким, як на ведмеді волоссям, з великими, розумними сі­рими очима, з товстою, униз обвислою губою…”?

А Карпа Дровиченка.

Б Лейби.

В Василя Семеновича Польського.

Г Канцеляриста Чижика.

Варіант 2

1. Справжнє ім’я, прізвище та по батькові Панаса Мирного…

А Іван Семенович Чайченко.

Б Панас Олександрович Кандиба.

В Панас Якович Рудченко.

Г Павло Іванович Губенко.

2. Панас Мирний – син…

А Священика.

Б Бухгалтера.

В Учителя.

Г Дрібного чиновника.

3. Роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” братів Радченків за жанровою спрямованістю…

А Є соціально-психологічним.

Б Соціально-побутовим.

В Історико-психологічним.

Г Історико-філософським.

4. Панас Мирний звернувся до літературної діяльності через те, що…

А Вимушений був заробляти на життя.

Б Мав бажання бути відомим на Україні.

В Прагнув служити народові.

Г До цього його спонукала мати.

5. Ідеалом справжньої людини-борця для Панаса Мирного був та­кий літературний герой…

А Орач (І. Франко “Гріє сонечко”).

Б Гонта з твору (Т. Шевченко “Гайдамаки”).

В Отаман Гамалія (Т. Шевченко “Гамалія”).

Г Назар Стодоля (Т. Шевченко “Назар Стодоля”).

6. Доля “маленької людини” яскраво відображена у творі Панаса Мирного…

А “Лихо давнє й сьогочасне”.

Б “Лихі люди”.

В “Лови”.

Г “П’яниця”.

7. Де вперше Чіпка (“Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) зустрівся з Галею?

А На ярмарку.

Б У полі.

В Біля криниці.

Г На березі річки.

8. Кого вважають автором твору “Хіба ревуть воли, як ясла по­вні? “

А Панаса Мирного і М. Лисенка.

Б Панаса Мирного і І. Білика.

В І. Білика і О. Білецького.

Г Виключно Панаса Мирного.

9. “Цілеспрямована, зігріта глибокою любов’ю до народу, творчість письменника найвірогідніше від усього засвідчує, чим жила ця людина – суворий літописець епохи “,- так зазначив про цілісність особистості Панаса Мирного, видатного письменника-реаліста…

А О. Гончар.

Б О. Білецький.

В С. Васильченко.

Г І. Франко.

10. Роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” складається з такої кількості частин…

А П’яти.

Б Семи.

В Чотирьох.

Г Дев’яти.

11. Яке із прислів’їв не згадується у творі ” Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

А “Козак – не без щастя, дівка – не без долі”.

Б “Вовка ноги годують”.

В “Дарованому коневі в зуби не дивляться”.

Г “Хто шукає – той знайде”.

12. Для відкриття пам’ятника якому видатному письменнику Па­нас Мирний доклав багато зусиль?

А М. Гоголю.

Б М. Коцюбинському.

В О. Пушкіну.

Г І. Котляревському.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ПАНАС МИРНИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?”
ПАНАС МИРНИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email