|  | 

Парабола

Парабола (грецьк. Parabole – порівняння, зіставлення, подоба) – повчальне інакомовлення, близька до притчі жанрова різновидність, в якій за стислою розповіддю про певну подію приховується кілька інших планів змісту. В середині структури П. – інакомовний образ, що тяжіє до символу, а не алегорії (подеколи П. називають “символічною притчею”), однак вона не притлумлює предметності, ситуативності, лишається ізоморфною щодо них.

Незавершена багатоплановість П. притаманна творам Ф. Кафки (“Процес”), Г. Гессе (“Гра в бісер”), Ж.-П. Сартра (“Диявол і Господь Бог”), Г. Гарсіа Маркеса (“Сто літ самотності”), В. Земляка (“Зелені млини”, “Лебедина зграя”) та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Твір на тему: Парабола
Парабола
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email