|  | 

Підготовка до ДПА з української мови

Шановні дев’ятикласники! Запрошую вас підготуватися до ДПА, яка проходитиме у формі диктанту. Удачі вам!

Готуючись до державної підсумкової атестації з української мови, візьміть до уваги кілька порад.

1. Ретельно повторіть вивчені орфографічні й пунктуаційні правила та винятки з них, адже текст контрольного диктанту може містити будь-які орфограми і пунктограми, засвоєні вами в 9-му та попередніх класах.

2. Критично і вдумливо проаналізуйте орфографічні й пунктуаційні помилки, яких найчастіше припускалися у своїх письмових роботах протягом року. Поміркуйте, чим саме вони спричинені (можливо, неуважністю, а може, ви не знаєте відповідного правила чи плутаєте його з іншим тощо). Визначивши причину, легше запобігти помилці.

3. Перевіряючи диктант, зверніть особливу увагу на ті слова і розділові знаки, у написанні яких вагалися під час диктування.

4. Розчленовуйте орфографію та пунктуацію на частини. Ви-значте, що в кожній з них є основним.

Орфограми, що пишуться за фонетичним принципом (небо, ліс, зорі, ходити, маяк, сніг), Вимагають лише уважного слухання. Для написання таких орфограм тренуйте слух.

5. Пам’ятайте, що існують такі правила орфографії, які розходяться з правилами орфоепії: чується, а пишеться з тобою, відповідно: – милуєшся, {зустр’ічййуц’:а] – зустрічаються Тощо. Ці орфограми пишуться за морфологічним принципом. У таких випадках треба добре знати будову слова, словотвір, частини мови та їхні морфологічні ознаки, систему відмінювання й дієвідмінювання.

До таких орфограм належать відмінкові форми змінних частин мови, дієслівні форми, правопис суфіксів і префіксів та ін.

6. Серед пунктограм можна виділити інтонаційні, структур-ні та змістові. Найпростіше з інтонаційними: можна натренувати слух на окличну, питальну й розповідну інтонації та паузи. Відтак, якщо знати, якій інтонації, паузі який знак відповідає, то основний мінімум розділових знаків буде поставлено правильно.

Структурні пунктограми найскладніші. Щоб ними користуватися, треба добре знати синтаксичну будову речення, усі типи розділових знаків і основні правила їх розставляння. Змістові пунктограми є спільними зі структур-ними, бо синтаксична будова речення відображає його зміст, є формою логічного наповнення.

Однак один логічний зміст ^ може мати кілька синтаксичних структур із різними розділо-вими знаками: Як приїду – зайду; після приїзду зайду; коли при-їду, то зайду.

7. Під час самостійної перевірки бажано подумки озвучувати написане. Це допоможе вам вчасно помітити допущені помилки.

А для того, щоб потренуватися в написанні диктантів пропоную вам збірку аудіодиктантів, яку можна скачати тут

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Підготовка до ДПА з української мови
Підготовка до ДПА з української мови
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email