|  | 

ПЛАНИ – ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЕЗІЯ. ФРАНЦУЗЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС. АЛІГ’ЕРІ ДАНТЕ

8 клас

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЕЗІЯ. ФРАНЦУЗЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС. АЛІГ’ЕРІ ДАНТЕ

ПЛАНИ

Поняття про лицарську поезію

I. Виникнення куртуазної поезії. (Лицарська, або куртуазна, поезія виникла у Південній Франції, у королівстві Прованс.)

II. Прованська лірика – складне явище. (В основі її провідних жанрів лежать фольклорні елементи, перероблені відповідно до вимог куртуазної естетики Значний вплив на неї мала також антична поезія, передусім Овідій, середньо вічна латинська лірика, а також арабомовна лірика, що прийшла з Іспанії.)

III. Тема кохання – центральна в прованській поезії. (Любов сприймалася як найвище благо, як могутнє моральне почуття, здатне облагородити людину піднести її над світом, розбудити у душі прекрасні, величні поривання.)

IV. Найулюбленіші поетичні форми провансальських трубадурів. (Альба, кансона сирвента, тенсона і пасторела.)

V. Значення прованської лірики. (Прованська лірика відкрила європейській поезії складний світ людських почуттів, ввела риму. Досвід трубадурів використали поети пізніших часів: Данте, Петрарка, Г. Гейне, А. Рембо, О. Блок.)

Поема Данте “Божественна комедія” – філософсько-художній синтез середньовічної культури

І. “Божественна комедія” як енциклопедія середньовічного світогляду. (“Божественну комедію” не без підстав вважають енциклопедією середньовічного світогляду. Але у цьому світогляді поруч із застарілими поглядами були й прогресивні, що відкривали змученому народові перспективи не потойбічною райського життя, а земного, радісного і справедливого.)

II. Задум твору. (Його визначив сам Данте: “Врятувати людей від ганебного стану й привести їх до щастя”.)

III. Сюжет твору. (В основі сюжету твору лежить подорож героя потойбічним світом.)

IV. Аспекти розуміння комедії Данте. (Буквальний, алегоричний, моральний, філософський, або містичний.)

V. Прийом антитези у творі. (Поемі властивий прийом антитези: верх і низ (піднесені чи низькі думки), світло й темрява, душа і плоть, дух і матерія, Бог і диявол, минуле й майбутнє.)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ПЛАНИ – ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЕЗІЯ. ФРАНЦУЗЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС. АЛІГ’ЕРІ ДАНТЕ
ПЛАНИ – ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЕЗІЯ. ФРАНЦУЗЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС. АЛІГ’ЕРІ ДАНТЕ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email