|  | 

ПОКВАПТЕСЯ РОБИТИ ДОБРІ СПРАВИ – Переродження Скруджа як наслідок осмислення свого життя. Реальне й фантастичне у повісті. Щасливий фінал як особливість різдвяного оповідання. Композиція твору

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Урок 31

ПОКВАПТЕСЯ РОБИТИ ДОБРІ СПРАВИ

Тема: Переродження Скруджа як наслідок осмислення свого життя. Реальне й фантастичне у повісті. Щасливий фінал як особливість різдвяного оповідання.

Композиція твору.

Перше правило бізнесу – поводься з іншим так, як він хотів би вчинити з тобою.

Ч. Діккенс

Мета: дослідити, яку роль відіграють фантастичні елементи, чим вони зумовлені і як пов’язані з жанровими особливостями твору; як позначається назва твору на його змісті й формі; з’ясувати, чим відрізняється повість від оповідання і яка роль відводиться мотиву казкового переродження героя; розвивати усне мовлення, аналітичне мислення, дослідницькі здібності, удосконалювати культуру спілкування; виховувати моральну самосвідомість, інтерес і повагу до літературної спадщини та культури інших народів; упевненість у своїх силах, у можливості бути успішним у навчанні, бути повноцінним учасником спільної роботи; толерантне ставлення до інших.

Обладнання: портрет Ч. Діккенса, виставка ілюстрацій до повісті “Різдвяна пісня у прозі”, літературознавчі словники, чисті “Партнерські аркуші”, призначені для співпраці в парах/групах, словники іншомовних слів, добрий настрій.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

1. Актуалізація знань. Повторення вивченого.

Учитель озвучує тему уроку, пропонує її записати й висловити свої ідеї та передбачення щодо того, про що йтиметься протягом уроку. Він пояснює, у чому полягатиме мета уроку. Ідеї учнів коригуються вчительськими поясненнями та уточнюються.

– Чи вбачається певна наступність між попередньою темою уроку і сьогоднішньою?

– У чому вона полягає?

Робота з епіграфом.

– Як зміст епіграфа співвідноситься з темою уроку?

– Вони відповідають один одному чи суперечать?

– Як учні думають, автор висловлює власні переконання чи спостереження над життям?

– Як слова епіграфа можна пов’язати зі змістом повісті?

– Кому з героїв вони найбільше пасують?

– Яке християнське правило перефразував Діккенс? (Не стався до інших так, як ти б не хотів, щоб ставилися до тебе).

– В чому різниця?

2. Застосування та розвиток набутих знань. Складання таблиці.

– Яких важливих питань, що допомагають краще зрозуміти художній задум Діккенса, ми торкнулися наприкінці минулого уроку?

– Чому люди з такою шаною ставляться до Різдва Христова й чому змальовані в повісті події припадають на Різдвяне свято? (Різдвяне свято пов’язане з дивом подальшого воскресіння Христа, з милосердям., прощенням та надією змінити життя на краще. З історією народження й воскресіння Христа пов’язано багато таємниць, тому авторові вдалося природно поєднати у своєму творі реалістичні, життєподібні елементи із фантастичними).

Встановити зв’язок – перегук між Різдвяним святом і повістю Діккенса, заповнивши наступну таблицю.

Різдвяне свято Повість

Таємниця народження Христа; чудо воскресіння; жертва Христа заради любові до інших;

Сподівання на зміни життя на краще Атмосфера таємничості, поява духів;

Дивне переродження Скруджа; гуманізм повісті; віра Діккенса у добру сутність людини, в можливість її перевиховання

Еврика нюансів.

– Зв’язки стосуються форми чи змісту твору? (Скоріше змісту ).

– З чого починається будь-який твір? (Безумовно, з назви).

Назву “Різдвяна пісня у прозі” вписати в праву колонку.

– Що можна вписати в ліву колонку відповідно до Різдвяних свят? (Напевно, веселість, радість святкування, пісні й колядки, що співають під Різдво).

– Визначте, яку ще формальну ознаку пісні має текст. (Кожна частина замість “глави” називається “строфою”).

– Пригадайте, яким словом позначається така особливість літературного твору, у зв’язку з якою ми розглядаємо його будову. (Композиція).

– З яких частин складається “Різдвяна пісня у прозі”? (Твір складається з окремих глав, котрі автор назвав “строфами” ).

Словникова робота.

Доповнення таблиці й визначення значення слова “строфа” на с. 70 підручника.

Робота зі словником іншомовних слів.

– Чи одне лексичне значення має слово “строфа”? (Окрім значення “поворот”, це слово означає “зміна”).

– Яка відповідність між певним явищем Різдвяних свят і змістом повісті? (Перше – “сподівання змінити життя на краще”, а друге – це зміни (переродження), що відбулися з головним героєм).

Додати ці спостереження до таблиці. Остаточний її вигляд може бути таким:

Різдвяне свято Повість

Таємниця народження Христа; чудо воскресіння; жертва Христа заради любові до інших;

Веселість, радість святкування; пісні й колядки;/p>

Сподівання змінити життя на краще Атмосфера таємничості, поява духів;

Дивне переродження Скруджа; гуманізм повісті; віра Діккенса у добру сутність людини, в можливість її перевиховання;

Назва “Різдвяна пісня у прозі”; строфи (“поворот, зміни” – переродження Скруджа)

– Чи є подібність у побудові строф, з яких складається повість? У чому вона виявляється? (Скрудж спить добу, прокидається опівночі, рівно о першій годині перед ним постає черговий гість – дух, після чого вони здійснюють спільну мандрівку в напрямку певного часу – минулого, теперішнього, майбутнього).

– Чому свій твір Діккенс назвав піснею саме в прозі? (Це відповідає авторському задуму поєднати у творі зображення буденної реальності й фантастики. З іншого боку, це відбиває поєднання у творчості письменника реалістичної спостережливості й романтичної віри в силу чуда та мрії, про що йшлося під час вивчення біографії письменника).

3. Евристична бесіда на основі проблемно-тематичних запитань.

1. Що побачив Скрудж під час подорожі з другим духом?

2. Як святкувала Різдво родина Кретчитів? Які деталі свідчать про важкі умови, в яких жила ця сім’я? Чи була ця сім’я щасливою? Якщо “так”, то завдяки чому?

Якщо “ні”, то чому ви так вважаєте?

3. Про що головний герой довідався під час останньої мандрівки? Як вона вплинула на нього?

4. Чому, на вашу думку, третій привид нічого не відповів на запитання Скруджа про те, чи можливо ще змінити майбутнє?

5. Яку обіцянку дав цьому духу герой? Процитуйте її. Чи дотримався він свого слова?

6. Як духовне відродження Скруджа пов’язане з Різдвяним святом?

7. Що піддається критиці в творі Діккенса? У чому полягає своєрідність діккенсівської критики?

8. Які висновки ви зробили для себе, прочитавши твір Діккенса?

9. У чому полягає гуманізм повісті “Різдвяна пісня у прозі”?

4. Перевірка домашнього завдання. Обмін досвідом. Інтеграція ідей. Складання таблиці “Реалістичні й фантастичні мотиви в повісті”.

Опрацювання понять з теорії літератури.

Методичний коментар. На цьому етапі учні знов працюють у парах/групах. Вони звертаються до результатів виконання домашнього завдання, обмінюються ними і розробляють спільний проект у формі таблиці.

Надалі цей проект (за принципом ротації ролей) має захищатися тими учасниками, що на попередньому уроці лише готували свого партнера до виступу.

На цьому етапі мета роботи полягає в тому, щоб кожен з учнів свій власний доробок порівняв із знахідками партнера, критично переглянув результати і застосував їх у практиці складання спільної таблиці. Зміст цієї таблиці, у свою чергу, має переглянутись і доповнитись у спосіб порівняння з результатами роботи інших учасників за участю вчителя. При створенні таблиці можна пригадати Хронотопчика, про якого йшлося у 5-му класі.

Орієнтовний варіант таблиці.

Реалістичні й фантастичні елементи повісті

Реалістичне / життєподібне Фантастичне

Простір – Англія

Час – Різдво, з 25 грудня

Ланцюг як реальна річ; голосне

Бряжчання ланцюга

Камін з вогнем

Скринька з вугіллям

Вогнетривка шафа

Поліція

Щелепи, підв’язані хусткою Гасильник Перелицьовані сукні Зношений одяг Черевики, що промокають Позикова каса Милиці Залізні лубки Казанок із пудингом Келихи, кубочок без вушка Гуска, смажені каштани, підлива з яблуками, терта картопля, яблука, помаранчі Перетворення молотка біля дверей на мару Привид Марлі

Ланцюг як символ тяжких гріхів і “прикутості”, зосередженості на матеріальних цінностях Ширяння привидів Проходження крізь стіну Непомітність для інших під час фантастичної подорожі “…місто спускалося до них і огорнуло їх собою” Привид, прикутий до вогнетривкої шафи

Дух минулого у вигляді діда й водночас дитини Спілкування з духами Мандрівка у часі Повітряні крила привида Миттєві пересування в просторі, мов уві сні

Можливість побачити тих, кого вже нема

Казкове, романтичне переродження переконаного жмикрута

Опрацювання понять з теорії літератури.

Визначте, до чого належить поєднання реалістичних і фантастичних елементів:

– до літературного роду;

– до жанру;

– до виду комічного;

– до драматичного твору;

– до мандрівного сюжету.

– Яким ще жанрам притаманне поєднання реалістичного та фантастичного (Міфу, казці).

– Яким визначають жанр “Різдвяної пісні у прозі”? (Як повість. Але, напевно, ця повість має своєрідні риси, що відрізняють її від звичайної повісті. Своєрідність різдвяної повісті полягає в тому, що в ній поєднуються картини реального життя із елементами казкового, фантастики).

– Які ще риси властиві різдвяній повісті? (Щаслива кінцівка).

Аналіз мотиву казкового переродження Скруджа.

– Якщо цей мотив твору є жанровою ознакою різдвяної повісті, то яку відому рису світогляду й характеру автора цей мотив виражає? (Романтичну віру у силу чуда та мрії, віру в добру сутність людини, загалом гуманізм письменника).

Графічне оформлення висновків.

Традиційні для англійської літератури особливості різдвяної повісті такі:

Сфера жанру Мотив чарівного переродження Скруджа Світогляд автора

Ознака різдвяної повісті Гуманізм, віра у добру сутність людини

Поєднання реальності та фантастики; щаслива кінцівка; гуманістична спрямованість.

– Чим відрізняється власне повість від оповідання? (Для простоти виконання цього завдання варто рекомендувати скористатися такими поняттями: обсяг твору; кількість подій (охоплений час); кількість героїв).

Сформулювати визначення оповідання й повісті так, щоб відрізнити один жанр від другого. Оповідання – невеликий за обсягом твір, у якому найчастіше змальовано одну важливу подію із життя героя. Кількість героїв в оповіданні обмежена.

У повісті зображено зазвичай певний період із життя головного героя, кілька важливих подій, в яких беруть участь декілька другорядних персонажів, що допомагають авторові ширше розкрити характер головного, а читачеві – глибше його зрозуміти.

Випереджувальне навчання. З’ясувати, до якого ще жанру наближений цей твір, зважаючи на те, що ця повість має повчальний зміст, що передається в інакомовній формі. (До жанру притчі).

5. Аргументований усний твір – мініатюра.

Обговорення в парах наступних запитань, з використанням підготовлених вдома цитат та прикладів із тексту.

– Що, на вашу думку, знівечило душу героя?

– У чому полягають причини його деградації, занепаду?

– Чи логічно було б стверджувати, що причини деградації Скруджа полягають у байдужості до інших людей (адже байдужість до інших – це вже вияв деградації)?

Орієнтовні тези творів:

1. Скрудж забув про своє дитинство.

2. Не цікавився життям близьких.

3. За повсякденною роботою в конторі ділок забув про чутливих до нього чужих людей.

4. У дитинстві він був позбавлений батьківської опіки і тому, можливо, став жорстоким.

5. Перетворив своє життя на гонитву за поживою.

6. Зосередився тільки на ідеї збагачення, на накопиченні грошей, на тих лише речах, що приносять користь, тільки на матеріальному статку, забувши про інші, духовні цінності, як-от: піклування про близьких, доброзичливість, діяльне добро, співчуття до тих, кому важко в житті, радість спілкування, відчуття єдності з людьми, християнське милосердя, радість допомоги знедоленим, розуміння того, що “не єдиним хлібом насущним жива людина”.

7. Скрудж втратив здорове уявлення про мету життя, розуміння того, що людина не повинна жити тільки заради заробітку грошей, а має заробляти гроші заради того, щоб жити, бо це не життя, а якесь тваринне існування, після якого нічого не лишається, окрім неприбраної могили та стертого напису на ній.

6. Підведення підсумків, оголошення оцінок за урок.

7. Домашнє завдання.

1. Підготуватися до тематичного оцінювання.

2. Творче завдання. Написати твір на тему “Дивовижна історія різдвяної монетки” (із поєднанням елементів реального та фантастичного).

3. Додаткове завдання за бажанням учнів: скласти план можливого дослідження на тему “Християнські мотиви в повісті Ч. Діккенса “Різдвяна пісня в прозі””.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: ПОКВАПТЕСЯ РОБИТИ ДОБРІ СПРАВИ – Переродження Скруджа як наслідок осмислення свого життя. Реальне й фантастичне у повісті. Щасливий фінал як особливість різдвяного оповідання. Композиція твору
ПОКВАПТЕСЯ РОБИТИ ДОБРІ СПРАВИ – Переродження Скруджа як наслідок осмислення свого життя. Реальне й фантастичне у повісті. Щасливий фінал як особливість різдвяного оповідання. Композиція твору
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email