|  | 

Повторення. Чотирикутники

ЧОТИРИКУТНИКИ, ЇХ ВИДИ ТА ОСНОВНI ВЛАСТИВОСТI

Виконайте тест

На розв’язання його завдань відводиться 45 хвилин.

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, довідниками, калькулятором тощо.

Частина 1

Завдання 1-12 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише Один правильний.

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь

01 Знайдіть менший кут паралелограма, якщо різниця двох кутів паралелограма дорівнює 120°.

А

Б

В

Г

Д

15°

30°

45°

60°

90°

02 Чотирикутник ABCD – паралелограм. Точка К – середина сторони АВ. Відрізок DK перетинає діагональ АС у точці О. Знайдіть відношення довжин відрізків АО : ОС.

А

Б

В

Г

Д

1 : 2

1 : 3

2 : 3

3 : 4

3 : 5

03 У паралелограмі ABCD АС = 13, AD = 7, BD = 21. Знайдіть АВ.

А

Б

В

Г

Д

10

13

14

16

18

04 У рівнобічній трапеції довжини основ дорівнюють 21 см і 9 см, а висота становить 8 см. Знайдіть радіус описаного навколо трапеції кола.

А

Б

В

Г

Д

10 см

10.625 см

9.125 см

9 см

11 см

05 Висоти паралелограма 4 і 6 см, а кут між ними дорівнює 30°. Знайдіть площу паралелограма (у кв. см).

А

Б

В

Г

Д

24

40

48

72

96

06 У трапеції, описаній навколо кола, бічні сторони дорівнюють 5 см і 7 см. Знайдіть довжину середньої лінії трапеції (у см).

А

Б

В

Г

Д

4

5

6

7

8

07 У трапеції ABCD (див. рисунок) основи ВС і AD відносяться як 1 : 3. Знайдіть площу трапеції (у кв. см), якщо площа трикутника BCD дорівнює 4 кв. см.

А

Б

В

Г

Д

8

10

12

16

20

08 Знайдіть площу круга, вписаного в рівнобедрену трапецію ABCD (АВ ∥ CD), якщо АВ = 4, CD = 16.

А

Б

В

Г

Д

4 π

8 π

12 π

14 π

16 π

Частина 2

У завданнях 9-12 відповідь записуйте тільки десятковим дробом, враховуючи положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці.

09 Трапеція з бічною стороною 6 см вписана в коло. Діагональ трапеції утворює з більшою основою кут α, для якого cos α = 0.8. Обчисліть радіус описаного навколо трапеції кола (у см).

10 Більша основа трапеції дорівнює 18. Знайдіть її меншу основу, якщо відстань між серединами діагоналей дорівнює 4.

11 З вершин В і D прямокутника ABCD до діагоналі АС проведені перпендикуляри BE та DF. Відстань між точками E та F дорівнює 6 см, а BE = 4 см. Обчисліть площу прямокутника (у кв. см).

12 Основи трапеції дорівнюють 11 см і 4 см, а діагоналі – 9 см і 12 см. Знайдіть площу трапеції (у кв. см).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Повторення. Чотирикутники
Повторення. Чотирикутники
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email