|  | 

Права і обов”язки громадянина

Тема: Які права та обов’язки має громадянин?

Я маю право жити на землі,

Творити, дихати, учитись,

Примножувать багатства всі її,

Своєю Україною гордитись.

Я маю право на веселку й на весну,

На щедру осінь і на тепле літо,

На зиму, так безмежно чарівну,

І на лани із стиглим житом.

На золотаве сонце в небесах,

Що щедро Україну зігріває,

На соловейка спів в гаях

І на любов батьків, безмежну і безкраю.

І. Вступна частина

У школі ти кожного дня зустрічаєшся з учителями й однокласниками. Ваше спілкування також повинно базуватися на повазі прав людини кожного – і всіх. Адже так важливо, щоб школа стала тим осередком, де ти відчуваєш себе зручно й затишно, коли у тебе немає страху перед учителем чи кимось із старших учнів, або перед невивченим уроком.

ІІ. Основна частина

БЕЗПЕЧНА ДОРОГА ДО ШКОЛИ Чи безпечна твоя дорога до школи? Як стало нам відомо, серед школярів “небезпечною” називають таку дорогу, на якій сильніші відбирають у тих, хто слабкіший, гроші й речі та ще й погрожують при цьому, залякують, щоб ти нікому нічого не розповідав. Чи траплялося таке з тобою? Як можна вберегтися від такого насильства?

Як можна запобігти подібним фактам? ДУХОВНЕ НАСИЛЬСТВО Якщо на тебе нападають і б’ють, то це – фізичне насильство. Ну, а якщо тебе ображають словами чи мовчазною несправедливістю, то це вже насильство духовне. Наприклад, духовним насильством може вважатися ситуація, коли доросла людина без видимої причини соромить дитину за його нездатність щось виконати. Інколи твої однокласники дають образливі прізвиська іншим, зовсім не дбаючи про те, що цим вони чинять насильство і принижують гідність іншої людини.

Чи можеш ти навести конкретні приклади такого духовного насильства? Як цьому можна протистояти? Що ти можеш запропонувати?

У школі в кожного учня є право висловлювати свою думку з усіх питань, що стосуються життя шкільного колективу право мати свої ідеї та переконання право вільно висловлювати свої думки, не ображаючи при цьому інших право отримувати інформацію про себе право бути захищеним від насильства й жорстокого поводження право бути не таким, як усі право нічого не розповідати про свою сім’ю право на повагу й доброзичливе ставлення право на відпочинок і вільний час право захоплюватися тією справою, яка цікавить найбільше право вступати в різноманітні дитячі громадські об’єднання ПОМІРКУЙ Школа повинна бути таким місцем, де учень відчуває себе в безпеці. А безпечною школа може бути лише за умови, що кожний усвідомлює – крім прав у нього є ще й обов’язки, до яких слід ставитися так же серйозно.

Бо права неможливо реалізувати без виконання певних обов’язків. Прочитай ще раз цей список і за зразком цього списку склади інший – список обов’язків учня в школі. Обов’язків вийшло більше, ніж прав, чи менше?

Чому? Насильство – це не тільки така ситуація, коли б’ють або знущаються фізично, але й коли висміюють, ображають, принижують, погрожують. Учителі й учні рівною мірою повинні попереджати прояви будь-якого виду насильства.

Будь-якому прояву насильства слід протистояти. ПОМІРКУЙ Що у твоєму шкільному житті могло бути інакше? Які права у тебе є в школі?

А які обов’язки у тебе в школі? Чи стикався ти в школі з несправедливістю? Хто, на твою думку, протистояв несправедливості? На яких уроках розглядалися питання дотримання прав людини? Що саме у твоїй школі з точки зору прав людини дотримується?

Чи твої знання про права людини допомагають тобі? ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ Хоча у дитини багато прав, їй дозволено далеко не все. Використовуючи свої права, не можна діяти на шкоду іншим людям або обмежувати їх права. Права тягнуть за собою й певні обов’язки.

Насправді, права не можуть існувати без обов’язків, бо тоді право не буде здійснене. Наприклад: У кожної дитини є право на освіту, але й обов’язок ходити до школи, щоб право на освіту було реалізованим.

У кожної дитини є право на медичну допомогу, але й обов’язок турбуватися про своє здоров’я, щоб рости міцним і розвиватися. У кожної дитини є право виражати свої думки, але вона повинна рахуватися з думками інших людей, щоб висловлена думка не завдала шкоди іншим. ПОМІРКУЙ Що, на твою думку, означає “медична допомога”? Що треба зробити, щоб забезпечити кожній дитині право отримувати медичну допомогу?

Як ти можеш сам зберегти своє здоров’я? Чи доводилося тобі хворіти з власної вини? Чому?

Поміркуй таким же чином про шкільні обов’язки. А які у тебе обов’язки на основі інших законів? З правами й обов’язками ти стикаєшся в школі. Школа – це своєрідне маленьке суспільство, у якому діють такі ж правила, що й у державі загалом. У школі також слід поважати однокласників, й інші також повинні поважати твої права й гідність.

Дай оцінку таким випадкам: 1. Миколка – редактор шкільної газети. Він посварився з другом Юрком і надрукував про нього образливу замітку про його навчання та поведінку у своїй газеті. Батьки Юрка стали вимагати заборонити випуск такої газети. Хто ж відповідає за те, що відбулося? Інсценуйте обговорення цієї події на нараді, де брали б участь Миколка, Юрко, директор школи, класний керівник, однокласники й батьки Юрка.

2. Хлопчики принесли з собою до школи водяні пістолети, із яких вони оббризкували однокласників. Учителі влаштували в класі “облаву”, щоб відібрати ці пістолети. Деякі учні добровільно віддали пістолети, а інші відмовились це зробити. Тих, хто відмовився, обшукали, оглянувши їхні кишені й портфелі.

Як ти гадаєш, чи правильно повели себе вчителі? Як по-іншому можна було вирішити цю проблему? Запропонуй своє рішення.

Чи доводилося тобі замислюватися над тим, що життя грунтується на виконанні певних обов’язків? Існують різні обов’язки – приємні й неприємні, але їх треба виконувати. Що станеться, якщо, наприклад, лікар відмовиться з якоїсь причини допомогти хворому? Але він виконує свій обов’язок, щоб було реалізоване твоє право на медичну допомогу. Існують обов’язки, коли людина сама бере на себе відповідальність за якусь справу.

Чи відчуваєш ти інколи, що треба самому, без нагадування, без наказу що-небудь зробити? Чи можеш ти навести приклади цього? Чи було у тебе так, щоб хтось не виконував свої обов’язки стосовно тебе? З якої причини це відбувалося?

Чи можна було цьому запобігти і яким чином? ЗАВДАННЯ Візьми аркуш паперу й розділи по вертикалі на дві половини. Ліворуч запиши свої права, а праворуч – обов’язки.

Який список виявився довшим? Чи було тобі важко вирішити, до чого слід віднести якусь дію – до прав чи до обов’язків? Як ти вважаєш: чому?

Права і свободи людини і громадянина держава закріплює у правових, насамперед конституційних нормах. Без цього реалізація прав і свобод людини виявилася би проблематичною, а в деяких випадках неможливою. Права і свободи людини визначають її правовий статус (становище) у відносинах із державою в особі державних органів, службових та посадових осіб.

У Статті 3 Конституції України наголошено: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Це означає, що людина є цінністю не тільки сама для себе, а й для всього суспільства. Всі інші цінності мають бути підпорядковані цінності людини. Не існує жодної цінності в суспільстві, заради якої можна було б пожертвувати людиною.

У цій статті зазначено також, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Із цього випливає, що держава не всевладна щодо людини у своїй діяльності, вона має бути обмежена її правами і свободами. Це означає також, що держава має створювати умови, за яких стає можливою реалізація прав громадян, тобто держава має забезпечити гарантії цих прав.

Саме тому в багатьох статтях Конституції України зафіксовано, що держава гарантує, забезпечує права і свободи людини, створює умови для їх реалізації.

У Статті 22 проголошено, що перелік закріплених у Конституції України прав і свобод не є вичерпним. І це зрозуміло, адже людські потреби зростають і урізноманітнюються, що збільшує і розширює права і свободи людини. Такі права і свободи можуть закріплюватися у законах України, міжнародних правових актах.

Права людини поширюються на всіх осіб, які проживають в Україні, а права громадянина лише на тих осіб, які є громадянами цієї держави. Наприклад, право брати участь в управлінні державними справами, у всенародному та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (стаття 38) визнається лише за громадянами, а іноземні громадяни та особи без громадянства таких прав не мають.

Конституційні права і свободи поділяються на громадянські (особисті), політичні, соціально-економічні, культурні та інші (наприклад, екологічні).

До Громадянських (особистих) прав і свобод людини належать: права людини на життя та його захист, на повагу до її гідності, на свободу та особисту недоторканість, на невтручання в особисте життя та таємницю листування, на недоторканість житла, на свободу думки і слова, світогляду і віросповідання, пересування.

До найголовніших політичних прав і свобод належать: право на участь в управлінні державними справами, на об’єднання, на мирні збори та демонстрації, на свободу друку та інформації, виборчі права та інші.

До головних Соціально-економічних прав, насамперед варто віднести право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право на підприємницьку діяльність, а також різноманітні соціальні права: на працю, на страйк, на відпочинок, на соціальний захист, на житло, на достатній життєвий рівень, на охорону здоров’я та інші.

До Культурних прав належать: право на освіту, на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості та інші.

Держава покладає на себе відповідальність забезпечувати реалізацію прав і свобод людини і громадянина, охороняти і захищати права та свободи. Свої права і свободи громадяни також можуть захищати в суді.

Що таке конституційні обов’язки?

Права людини не є абсолютними та безмежними. Межею реалізації особою власних прав і свобод є права і свободи інших осіб. Ця межа схарактеризована в Статті 68 Конституції України як обов’язок кожного не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Його дотримання запорука того, що люди зможуть здійснювати свої права, і таким чином задовольняти власні потреби та інтереси.

Однак уявлення про те, де починаються права інших, у різних людей часто не збігаються, адже поряд із однаковими в усіх членів суспільства інтересами існують інтереси групові та індивідуальні, а розуміння того, як їх задовольнити, нерідко суттєво відрізняється.

Важливим елементом взаємодії держави, права і особи виступають конституційні обов’язки. В обов’язках виражено як особисті, так і загальнозначимі інтереси. Під конституційними обов’язками розуміють такий тип поведінки людини, здійснення якого забезпечує нормальне життя суспільства і держави. Їх небагато, але кожен обов’язок має величезне значення.

Залежно від змісту деякі обов’язки є обов’язками кожної людини, яка живе в Україні, інші тільки громадянина України (наприклад, захист Вітчизни).

Відповідно до Конституції України важливими обов’язками громадянина України є захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, шанування її державних символів (стаття 65) . Конституція України також закріплює обов’язок кожного не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ними збитки (стаття 66) . Крім того, кожний громадянин зобов’язаний сплачувати податки і митні збори (стаття 67) . Важливим обов’язком громадянина, як і кожної людини, що проживає в Україні, є неухильне дотримання Конституції України та законів України, повага до прав і свобод, честі та гідності інших людей.

Які проблеми можуть виникати при реалізації наших прав?

Кожна людина має використовувати свої права таким чином, щоб це не порушувало прав інших людей. Можна сказати, що право однієї людини закінчується там, де починається право іншої. Але в житті тобі напевно доводилося опинятися в ситуації, коли здійснення тобою своїх прав порушувало права інших. Наприклад, ти бажаєш послухати музику після школи, реалізуючи своє право на дозвілля, а твій сусід у цей час зібрався поспати. Або кореспондент газети, використовуючи своє право на свободу слова, повідомляє у статті подробиці політичної події.

Утім, ця подія пов’язана з проблемами особистого життя громадського діяча, котрий вважає, що його права на повагу до його честі та гідності порушено.

У таких випадках нерідко виникає конфлікт. Але, як правило, його можна розв’язати, виявляючи толерантність і бажання досягти компромісу. Якщо дійти згоди не вдається, розв’язання конфлікту доручають незалежному арбітру – суду.

У реальному житті поряд із конфліктом прав досить часто трапляється конфлікт прав і обов’язків. Наприклад, тобі хочеться затриматись на дискотеці ввечері, але ти знаєш, що Мама хвилюватиметься, тож твоїм обов’язком є повернутися додому вчасно. У тебе є право на відпочинок, але ти маєш розпорядитися цим правом так, щоб виконати встановлений законом обов’язок здобути загальну середню освіту.

П І Дсумок заняття

Я маю право жити на землі,

Творити, дихати, учитись,

Примножувать багатства всі її,

Своєю Україною гордитись.

Я маю право на веселку й на весну,

На щедру осінь і на тепле літо,

На зиму, так безмежно чарівну,

І на лани із стиглим житом.

На золотаве сонце в небесах,

Що щедро Україну зігріває.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Права і обов”язки громадянина
Права і обов”язки громадянина
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email