|  | 

Прислів’я та приказки – джерело мудрості кожного народу

УСІ УРОКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5 КЛАС

I семестр

ВСТУП

(4 години)

УРОК № 3

Тема. Прислів’я та приказки – джерело мудрості кожного народу

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст прислів’їв та приказок, їхнє значення в духовному розвиткові людства; розвивати навички виразного читання, коментування прислів’їв, пояснення їх прихованого значення; виховувати кращі моральні якості на основі моральних настанов малих фольклорних жанрів.

Обладнання: збірки прислів’їв народів світу, ілюстрації до них; карта світу.

Теорія літератури: прислів’я, приказки, “мандрівні сюжети”.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

“Розмова без приказки, як м’ясо без солі”,- говорять африканці. Дійсно, влучне, дотепне слово часто може покласти початок цікавій жвавій розмові. Але прислів’я й приказки необхідно вміти вживати доречно, відповідно до їх прямого та переносного змісту, щоб випадково не образити співрозмовника. це й буде завданням нашого уроку, адже, як слушно зазначають англійці, “добрі слова лікують, погані – вбивають”.

Якщо ви уважно читали статтю підручника, то помітили, що прислів’я багатьох народів повторюють одну й ту саму думку, стверджують одні й ті самі істини. Чому так буває, ми теж поміркуємо на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1. Розповідь напам’ять або читання учнями прислів’їв, які найбільше сподобалися

2. Відповідь на запитання підручника, виконання завдань (С. 19 – за підручниом Ю. І. Кобвасенка, Л. В. Ковбасенко; С. 25-26 – за підручником Є. Волощук)

IV. Формування нових знань, умінь та навичок

1. Практична робота в групах (по рядах або за варіантами)

Завдання

– Вибрати й записати прислів’я про батьківщину, рідний край (I група); про честь, правду, вірність (II група); про мову, слово, навчання (III група).

– Знайти в прислів’ях у межах однієї групи спільне та відмінне, зробити висновок.

2. Коментар учителя

– У прислів’ях та приказках утілений колективний життєвий досвід, ідеали, прагнення, риси характеру людей різних національностей. це ніби духовний заповіт предків нащадкам: зробити життя людства щасливим, мудрим і справедливим. І хоча у різних народів звичаї та культурні традиції різні, та й умови життя теж неоднакові, проте для усіх характерні любов та страждання, працьовитість і лінощі, вірність і зрада, мудрість і нерозумність. Саме тому у фольклорі різних народів зустрічається багато схожих сюжетів, які можна назвати мандрівними.

3. Спостереження за будовою та художніми особливостями прислів’їв та приказок

Завдання

– Перечитайте прислів’я якогось народу. Зі скількох частин складається кожне з прислів’їв? Як ці частини співвідносяться? (Переважно з двох частин, які протиставляються.)

– Чим за будовою відрізняються приказки від прислів’їв? (Приказки, як правило, складаються з однієї частини і можуть входити до складу висловлювання (речення) як його частина, наприклад: “Хлопчик не переймався, що не знає дороги, адже язик і до Делі доведе”.)

– Які слова прикрашають прислів’я, роблять його виразнішим, яскравішим? (Прикметники-означення, наприклад, “чисте (сумління)”, “справжня (дружба)” та ін.; протиставлення-антоніми, наприклад людина – тварина, дійдеш – упадеш, свій – чужий та ін.; порівняння – “Слово без діла – все одно, що гітара без струн”, “Тихий, як мурашка, а жалить, як оса” та ін.; іронічні натяки: “До буддійського монастиря з гребінцями не ходять” (буддійські монахи голять голови) та ін.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

– Визначте пряме й переносне (алегоричне) значення прислів’їв. Дрібка пилу може скаламутити глечик чистої води (африканське).

Пряме значення

Переносне значення

Якщо до посудини з водою потрапить хоч трохи бруду, то воду не можна буде пити, вона забрудниться

Якщо до правди додати трохи брехні, то це вже не буде правдою – довіряти не можна. Якщо загалом гарна робота має прихований недолік, це одразу виявиться, і робота втратить свою цінність

Не рубай дерево, яке дає тобі затінок (арабське).

Який тесля, така й тирса (англійське).

Яке зерно, такий хліб (французьке).

Боїшся шелесту – не ходи до лісу (німецьке).

– Згадайте прислів’я або приказку, у якій…

А) говориться про те, що кільком людям легше впоратися із завданням, ніж одному (Одна голова добре, а дві – краще);

Б) сміються з тих, хто виконує роботу швидко, але дуже неякісно (Поспішиш – людей насмішиш);

В) радять спершу все добре обміркувати, а потім діяти (Сім разів відмір, а раз – відріж);

Г) говорять про людину, яка за невелику послугу вимагає потім дуже багато (Одну айву віддасть, а десять візьме (перське); Дає маслинку, а вимагає бурдюк олії (грецьке)).

VI. Домашнє завдання

Підготуватися до написання твору за прислів’ям.

VII. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Продовжте фразу.

– На уроці мені найбільше сподобалося (робити, визначати)…

– Найцікавішою, найвлучнішою мені здається приказка (прислів’я)…

– Я хотів би (хотіла б)…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Прислів’я та приказки – джерело мудрості кожного народу
Прислів’я та приказки – джерело мудрості кожного народу
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email