|  | 

Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності

Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

В управлінській діяльності та навчально-виховному процесі

На виконання Концепції Державної цільової програми

Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року.

Запровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів міста інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена такими суперечностями:

– між підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян у галузі інформаційних технологій і непідготовленістю педагогічних кадрів;

– між існуючими теоретичними передумовами інформатизації освіти і недостатньою розробленістю науково-методичних і практичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління закладом освіти.

Інформатизація управлінської діяльності міста спрямована на автоматизацію робіт, створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу освіти, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

Створення єдиного інформаційного освітнього простору міста грунтується на таких принципах інформації, як:

інформаційна й аналітична відкритість; прогнозування; гнучкість управління; оптимальність функціонування закладу в системі освіти; відокремленість функцій управління.

Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього процесу передбачає реалізацію такого комплексу педагогічних умов:

1) використання педагогічних принципів в процесі навчання школярів та підвищення кваліфікації педагогів з проблеми сучасних інформаційних технологій;

2) мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;

3) наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається, в закладі освіти.

Відповідно до

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності
Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email