|  | 

Проаналізуйте роман О. Пушкіна “Євгеній Онєгін” в аспекті взаємодії романтизму і реалізму

Проаналізуйте роман О. Пушкіна “Євгеній Онєгін” в аспекті взаємодії романтизму і реалізму. Розкрийте філософські і моральні проблеми у творі, особливості сюжету та композиції.

Роман Пушкіна “Євгеній Онєгін” видавався окремими главами упродовж декількох років. Деякі критики, мабуть, тому сприймали роман як “набір строкатих глав” і вважали цей строкатий характер оповідання художнім недоліком, говорили про відсутність цілісності в романі. Але Пушкін і сам говорив про особливості свого твору :

І далечінь вільного роману

Я крізь магічний кристал

Ще не ясно розрізняв.

Автор вже в першій главі признається, що писав її без плану і знайдені в ній протиріччя виправити не бажає. Але, з іншого боку, роман є цілісним твором, що відрізняється своєю стрункістю, чіткістю і закінченістю.

Сюжет “Євгенія Онєгіна” незвичайно простий, якщо не сказати банальний. У романі представлено всього дві сюжетні лінії: Онєгін – Тетяна, Онєгін – Ленский, тобто любовна і особиста. У романі відсутня традиційна розв’язка – герой не приведений автором ні до смерті, ні до весілля, він покинутий в злу для нього хвилину.

Пушкін залишає фінал відкритим, щоб максимально наблизити сюжет роману до реальності. Для нього важлива смислова недомовленість, відчуття якої неможливо було б передати за наявності розв’язки. Відомий критик В. Г. Белинский зв’язував ідейно-композиційну роль відкритого фіналу з поняттям зайвої людини, якій середовище не надає можливості самореалізуватися.

Д. Благий же розумів значення відкритого фіналу як один із законів поезії Пушкіна. Він бачив в нім значиме умовчання – один з прийомів поета, при якому порожнеча, наділена великим сенсом і не має слів для вираження. Як би то не було, ми розуміємо, що відкритий фінал використовувався Пушкіним спеціально, і це не недолік, а підтвердження таланту поета.

Основним прийомом в побудові композиції роману є дзеркальна симетрія. Способом її вираження є зміна героями позицій, займаних в романі. Спочатку Тетяна і Євгеній зустрічаються, Тетяна закохується в нього, страждає із-за неподіленої любові, автор співпереживає їй і подумки супроводить свою героїню. При зустрічі Онєгін читає їй “проповідь”. Потім відбувається дуель між Онєгіним і Ленским – подія, композиційною роллю якої є розв’язка особистої сюжетної лінії і визначення розвитку любовної інтриги.

При зустрічі Тетяна і Онєгіна в Петербурзі він виявляється на її місці, і усі події повторюються в тій же послідовності, тільки автор знаходиться поряд з Онєгіним. Ця так звана кільцева композиція дозволяє нам повернутися в минуле і створює враження від роману як від гармонійного, закінченого цілого.

Прийом кільцевої композиції розкриває перед читачем криза душі Онєгіна. Він дивиться на життя очима Тетяни – “покірливої дівчинки”. Її переживання, які тоді здавалися йому смішними, тепер були предметом його життя. Ці переклички показують зміни, що відбуваються в характері Онєгіна.

У першій главі Євгенії уперше з’являється у світлі, потім покидає його і вільний час, що утворився, не займає ні письменництвом, ні читанням. У останній главі читач знову помічає Онєгіна у вищому світі. Але своє самітництво він здатний з великим толком різноманітити читанням і творчістю. Євгеній навчився читати “духовними очима” “між друкарськими рядками”, “трохи не зробився поетом”.

Також повернення в минуле дозволяє нам зіставити два образи Тетяни : як сільської дівчини і як світської пані. Читач спостерігає внутрішню еволюцію життєвих позицій героїні, її дорослішання, здатність контролювати свої емоції, бути стриманіше. Але в той же час це викриває неспроможність її образу. Тетяна, як і раніше, опиняється не в силах зрозуміти Онєгіна. У минулому вона вимірювала коханого по рамках сентиментального героя, потім героя романів Байрона, намагаючись сприймати Онєгіна через літературні стандарти.

Але він не Чайльд Гарольд, і не він являвся їй в снах. Онєгін не підходив ні на одну з цих ролей. Так і зараз Тетяна не здатна повірити в щирість його почуттів, усвідомити їх значущість як спроби встановитися і реалізуватися у цьому світі.

Також істотною особливістю композиції є наявність ліричних відступів в романі. З їх допомогою створюється образ ліричного героя, що робить роман лироэпическим. Ці внесюжетные розмови автора з читачем і його роздуму на різні теми панують над сюжетом і навіть іноді обумовлюють його подальший розвиток.

Таким чином, дуже часто ми маємо справу не стільки з сюжетом, скільки з його обіграванням. Роман оповідає і про долі героїв, і про створення роману, його написання, що стає однією з найважливіших тим, таких, що зачіпають в творі. Також ліричні відступи роблять можливим використання в романі інверсії.

Авторові важливо був зображувати середовище, розширити композицію і зробити епічні обставини предметом зображення.

Стає ясно, що в побудові композиції роману “Євгеній Онєгін” спостерігаються дві тенденції: незвичайна свобода оповідання, строкатий характер, невимушеність розвитку сюжету і щось напрочуд гармонійне, що робить роман цілісним і закінченим. Ці дві тенденції обумовлено тим, що Пушкін прагнув максимально наблизити роман до дійсності і в той же час встановити дистанцію з літературними канонами, тобто, в цілому, зробити свій твір самим життям, оригінальним і неповторним.

Онєгінська строфа – 14-рядова строфа, написана чотиристопним ямбом, яку започаткував О. Пушкін у романі “Євгеній Онєгін”.

Перші чотири рядки у такій строфі мають перехресне римування, наступні чотири – суміжне, подальші чотири рядки – кільцеве, а останні два рядки – знову суміжне.

У строфі закономірно чергуються жіночі рими (з наголосом на передостанньому складі) з чоловічими (з наголосом на останньому складі). Схематично це можна Показати так: АбАбВВггДееДєє (великими буквами позначено жіночі рими, малими – чоловічі).

Онєгінська строфа була дуже гнучкою і давала можливість висловити найрізноманітніші інтонації: і тонкий ліризм й урочистість, і гумор, і сарказм. Заключні два рядки часто містять прислів’я, приказки, влучні вислови, що стали крилатими.

Наприклад.

“… А щастя видилось безмежне

Так близько! Та любов моя

Розбилася. Необережний

Зробила, може, вчинок я,

Мене в тужливому риданні

Благала мати; бідній Тані

Були однакі всі шляхи.

Я вийшла заміж. Без пихи

Я вас прошу мене лишити.

Я знаю: в вашім серці єсть

І гордість, і справдешня честь,

Я вас люблю (пощо таїти?),

Та з ким я стала до вінця –

Зостанусь вірна до кінця”.

(О. Пушкін, “Євгеній Онєгін”. Переклав М. Рильський

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Проаналізуйте роман О. Пушкіна “Євгеній Онєгін” в аспекті взаємодії романтизму і реалізму
Проаналізуйте роман О. Пушкіна “Євгеній Онєгін” в аспекті взаємодії романтизму і реалізму
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email