|  | 

Проектна методика

Для ефективного застосування проектів необхідним є врахування вікових особливостей, застосування інтригованих знань та вмінь, планування конкретних результатів та вивчення умов їх досягнення. Вчитель має розвивати вміння учнів самостійно діяти, досягаючи конкретних результатів на кожному етапі проекту. Важливо створити дружню атмосферу, заохотити учнів до спілкування англійською під час обговорення і здійснення проекту. У процесі викладання посилюються вимоги щодо формування критичного мислення та застосування на практиці знань.

Під час виконання проектів учні основної школи навчаються визначати і розв’язувати важливі проблеми, вагомі для раннього підліткового віку, скласти схему проекту, визначити потреби, планувати конкретні результати та досягнути їх; застосувати інтриговані знання та вміння, що спираються на досягнення учнів середнього шкільного віку; узгоджувати дії в колективному проекті. Учитель допомагає учням визначити проблему, на розв’язання якої спрямовано проект, спланувати проект за кроками з урахуванням поступового зростання ролі учнів у проекті та опанувати нові види діяльності, визначити кінцевий результат, скоординувати роботу учнів. Ідеї проектів, як правило, належать учителю, але він не тільки має бути готовим до того, що учні запропонують своє бачення розв’зання проблеми або висунуть ідею для нового проекту. Важливо постійно заохочувати дітей спілкуватися англійською під час обговорення і здійснення проекту.

Учні не тільки визначають проблему, але й формулюють і спрямовують проект на розв’язання проблеми; самостійно планують і здійснюють проект поетапно, спрямовуючи роботу на досягнення конкретних результатів; застосовують інтегровані знання та вміння, що спираються на досягнення учнів, широко використовують методи критичного та творчого мислення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Проектна методика




Проектна методика
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email