|  | 

Психологічний аспект “Використання ІКТ в навчально-виховному процесі”

Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства – навчити учнів та вчителів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, сприяє розв’язанню проблеми щодо їх якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми навчання.

ІКТ відносяться до інноваційних процесів, головне завдання яких є створення нового, що сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

Знання та вміння для використання ІКТ педагог здобуває в результаті професійного самовдосконалення, яке трактується як “свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійної компетенції і розвитку професійно значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності і власної програми розвитку”. Під професійною компетентністю розуміємо поєднання здатності (особисті якості) і готовності (знання, уміння) до професійної діяльності, а також досвіду особистості та її ставлення до справи.

Результати діагностики педагогічного колективу КЗО СБШ № 23

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Психологічний аспект “Використання ІКТ в навчально-виховному процесі”
Психологічний аспект “Використання ІКТ в навчально-виховному процесі”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email