|  | 

Радянська література

Радянська література – література радянського періоду, яка грунтувалася на засадах так званого творчого методу соціалістичного реалізму. Певним відповідником терміна “Р. л.” був термін “література народів СРСР”. Проте якщо в літературі народів СРСР критики знаходили “ідейно хибні” твори, то до Р. л. зараховували тільки “ідейно витримані”, наснажені комуністичним ідеалом, який начебто робив їх естетично вартісними.

Р. л. трактувалася як нова естетична система. До її класиків-зачинателів за Максимом Горьким, М. Шолоховим, О. Толстим, О. Фадєєвим та ін. зараховували й українських письменників П. Тичину, В. Сосюру, А. Головка, І. Микитенка, О. Корнійчука, М. Бажана, М. Рильського, А. Малишка, М. Стельмаха, О. Довженка та багатьох інших, хоч і їх неодноразово критикували за “ідейні прорахунки”, “збочення” і т. п. З розвалом Радянського Союзу виходить з ужитку і термін “Р. л.”, поступаючись місцем ідеологічно нейтральному “новітня література”, “література XX століття”. Проте з конкретно-історичного погляду він має право на функціонування, бо новітня українська література XX ст. розвивалася і за межами “радянської системи” УРСР, як і російська, литовська, естонська та ін., саме там уникаючи комуністично-радянської ідеології.

Рання творчість “класиків” Р. л. П. Тичини, М. Рильського, ряд творів В. Сосюри, О. Довженка, Ю. Яновського випадають зі штучно сконструйованої “естетичної системи Р. л.”. Аналіз творчості О. Гончара, П. Загребельного, Ю. Мушкетика, І. Драча, Д. Павличка та ін., яким довелося самим за життя переосмислювати творчі засади і власні твори, написані за роки радянської влади, не обійдеться без терміна “Р. л.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Радянська література
Радянська література
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email