|  | 

Райошник

Райошник – одна з форм давнього тонічного речитативного віршування, що має фольклорну основу. Метрична та ритмічна організація для Р. не обов’язкова. Рядки в ньому переважно нерівні, з парним римуванням, здебільшого дієслівним. Ці принципи закладені й у багатьох інших формах речитативного віршування.

З огляду на це Р. називають ще “фразовиком” або “римованою прозою”. У писемній літературі форма Р. застосовувалася, зокрема, в інтермедіях (інтерлюдіях) – невеличких комічних сценках, призначених розважати глядачів в антрактах між діями “шкільних драм”. Ось репліка чорта з інтермедії “Баба, дід і чорт”:

Один день, бабко, і ти, діду, милії,

Вижу, же є-сьте веселії і барзо подпилії.

Музики питаєши? Я грач чудзоземски,

І волачай потішний, а жартун вшеленски;

Як заграю – не кождій в танцу весело скачет,

А інший з танечников і ревне заплачет.

Я такий музикант єстем: як скоро заграю,

То тим, що танцуют, пекло отвирают.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Райошник
Райошник
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email