|  | 

Рибалка – ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ Скорочено

МАЛОРОСІЙСЬКА БАЛАДА

Вода шумить!.. Вода гуля!..

На березі Рибалка молоденький

На поплавець глядить і примовля:

– Ловіться, рибочки, великі і маленькі!

Що рибка смик – то серце тьох!..

Серденько щось Рибалочці віщує:

Чи то тугу, чи то переполох,

Чи то коханнячко?.. Не зна він, – а сумує!

Сумує він, – аж ось реве.

Аж ось гуде, і хвиля утікає!..

Аж гульк!., з води Дівчинонька пливе,

1 косу зчісує, і брівками моргає!..

Вона й морга, вона й співа:

– Гей, гей! не надь, Рибалко молоденький.

На зрадний гак ні щуки, ні лина!..

Нащо ти нівечиш мій рід і плід любенький?

Коли б ти знав, як Рибалкам

У морі жить із рибками гарненько.

Ти б сам пірнув на дно к линам

І парубоцькеє оддав би нам серденько!

Ти ж бачиш сам, – не скажеш: ні,

– Як сонечко і місяць червоненький

– Хлюпощуться у нас в воді на дні

– І із води на світ виходять веселенькі!

Ти ж бачиш сам, як в темну ніч

Блищать у нас зіроньки під водою.

Ходи ж до нас, покинь ти удку пріч, –

Зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою!

Зирни сюди!.. Чи се ж вода?..

Се дзеркало, – глянь на свою уроду!..

Ой, я не з тим прийшла сюда,

Щоб намовлять з води на парубка невзгоду!

Вода шумить!.. Вода гуде…

І ніженьки по кісточки займає!..

Рибалка встав, Рибалка йде.

То спиниться, то вп’ять все глибшенько пірнає!..

Вона ж морга, вона й співа…

Гульк!.. – приснули на синім морі скалки!..

Рибалка хлюп!.. За ним шубовсть вона!..

І більше вже ніде не бачили Рибалки!..

Коментар

Сюжет балади “Рибалка” навіяний П. Гулаку-Артемовському відомим твором видатного німецького поета Гете. Але твір має виразні національні ознаки, наближений до фольклорного твору високою емоційністю (вживається багато окличних речень, звертань, вигуків), вживанням зменшувально-пестливих слів, використанням казково-легендарного сюжету про зваблення молодих рибалок міфічними річковими істотами – русалками. Романтично налаштований юнак, який прагнув кохання, піддався чарам Дівчиноньки і пропав на дні ріки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Рибалка – ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ Скорочено
Рибалка – ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ Скорочено
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email